Đề Xuất 5/2022 # Tục Ngữ, Ca Dao Địa Danh Ninh Bình (Lv Thạc Sĩ) # Top Like

Xem 14,850

Cập nhật nội dung chi tiết về Tục Ngữ, Ca Dao Địa Danh Ninh Bình (Lv Thạc Sĩ) mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Altimofoundation.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 14,850 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Cây Lúa Việt Nam
 • Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Rượu
 • Mái Đình Làng Trong Văn Hóa Việt
 • Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Địa Danh
 • Ca Dao Tục Ngữ Về Hạnh Phúc, Bất Hạnh, Hiếu Thảo, Có Hiếu
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

  BÙI CÔNG ĐOẠT

  TỤC NGỮ, CA DAO ĐỊA DANH NINH BÌNH

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM

  Thái Nguyên – 2022

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

  BÙI CÔNG ĐOẠT

  TỤC NGỮ, CA DAO ĐỊA DANH NINH BÌNH

  Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

  Mã số: 8220121

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM

  Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Huế

  Thái Nguyên – 2022

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu

  trích dẫn đều có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn đều

  trung thực và chưa từng được công bố ở bất kỳ công trình nào khác.

  Thái Nguyên, tháng 4 năm 2022

  Tác giả luận văn

  Bùi Công Đoạt

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, tác giả xin trân trọng cảm ơn

  Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học,

  Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên và các Thầy, Cô giáo đã trực

  tiếp giảng dạy, giúp đỡ trong suốt quá trình học tập.

  Đặc biệt, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng

  dẫn PGS. TS. Nguyễn Thị Huế đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt thời

  gian tác giả nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

  Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè và đã giúp

  đỡ, động viên, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn.

  Thái Nguyên, tháng 4 năm 2022

  Tác giả luận văn

  Bùi Công Đoạt

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………….. 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………….. 1

  2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu …………………………………………………………… 2

  3. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………….. 3

  4. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu ………………………………………………. 4

  5. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………. 5

  6. Cấu trúc của luận văn ………………………………………………………………………. 5

  7. Đóng góp của luận văn …………………………………………………………………….. 6

  NỘI DUNG……………………………………………………………………………………….. 7

  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

  ĐẾN ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………………. 7

  1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đời sống văn hóa,

  con người Ninh Bình …………………………………………………………………………… 7

  1.2. Đời sống văn hóa, con người Ninh Bình …………………………………………. 10

  1.3. Khái niệm Tục ngữ, Ca dao, Địa danh …………………………………………….. 15

  1.4. Văn học dân gian Ninh Bình và tục ngữ, ca dao Ninh Bình ……………….. 18

  1.5. Tục ngữ, ca dao Ninh Bình …………………………………………………………… 20

  Tiểu kết chương 1……………………………………………………………………………….. 23

  Chương 2: TỤC NGỮ, CA DAO ĐỊA DANH NINH BÌNH VỀ MẢNH

  ĐẤT CON NGƯỜI VÀ SẢN VẬT ……………………………………………………. 25

  2.1. Tục ngữ, ca dao địa danh về đất Ninh Bình …………………………………….. 25

  2.2. Tục ngữ, ca dao địa danh Ninh Bình về người Ninh Bình …………………. 31

  2.3. Tục ngữ, ca dao địa danh Ninh Bình giới thiệu sản vật, nghề nghiệp

  và phong tục. …………………………………………………………………………………….. 39

  2.4. Tục ngữ, ca dao địa danh Ninh Bình giới thiệu về phong tục, lễ hội …… 49

  Tiểu kết chương 2……………………………………………………………………………….. 53

  Chương 3: TỤC NGỮ CA DAO ĐỊA DANH NINH BÌNH VỀ KINH

  NGHIỆM SẢN XUẤT, QUAN HỆ XÃ HỘI……………………………………………. 55

  3.1.Tục ngữ, ca dao địa danh Ninh Bình về kinh nghiệm sản xuất ……………. 55

  3.2. Tục ngữ, ca dao địa danh Ninh Bình về các quan hệ xã hội ……………….. 61

  3.3. Tục ngữ, ca dao địa danh Ninh Bình thể hiện tinh thần lạc quan,

  Yêu đời …………………………………………………………………………………………….. 80

  Tiểu kết chương 3……………………………………………………………………………….. 82

  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 84

  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………. 86

  PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………… 90

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài (Lý do chọn đề tài)

  Có thể nói rằng Văn học dân gian là một phần không thể tách rời nền văn

  học dân tộc . Ra đời rất sớm (từ khi con người chưa có chữ viết) bộ phận văn học

  này đã góp phần nuôi dưỡng, vun đắp nền văn học Việt Nam. Trong dòng chảy

  của lịch sử, văn học dân gian Ninh Bình đặc biệt là tục ngữ, ca dao đã là những

  mạch nguồn trong mát nuôi dưỡng tâm hồn biết bao người con Ninh Bình để rồi

  “Ăn đâu, làm đâu” mọi người con Ninh Bình đều hướng về quê hương, nguồn cội

  với tấm lòng thành kính, tri ân và khát vọng cống hiến xây dựng quê hương Ninh

  Bình ngày càng văn minh, giầu đẹp.

  Tìm hiểu địa danh qua tục ngữ, ca dao Ninh Bình giúp chúng ta hiểu thêm

  về diện mạo và đặc trưng của Văn học dân gian Ninh Bình nói chung và tục ngữ,

  ca dao Ninh Bình nói riêng. Ninh Bình, mảnh đất ngàn năm văn hiến mà ở đó mỗi

  tên làng, tên xã, mỗi ngọn núi, dòng sông đều mang “bóng dáng ông cha”, mang

  “dáng hình xứ sở” được ghi lại qua những câu tục ngữ, ca dao để rồi trường tồn

  cùng quê hương, đất nước.

  Đến với Ninh Bình hôm nay, chúng ta cảm nhận về một vùng quê đang

  từng ngày thay đổi trong xu thế đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, có nhiều địa danh

  mới xuất hiện và không ít những địa danh cũ mất đi hoặc thay đổi tên gọi. Tìm

  hiểu những địa danh của Ninh Bình qua những câu tục ngữ, ca dao sẽ giúp chúng

  ta bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa vô cùng quí báu của cha ông, để từ đó

  chúng ta thêm tự hào và thấy được trách nhiệm của mình trong việc quảng bá, gìn

  giữ kho tàng tục ngữ, ca dao Ninh Bình cho thế hệ mai sau.

  Từ những mong muốn trên, tôi chọn đề tài luận văn của mình là: “Tục ngữ,

  ca dao địa danh Ninh Bình”. Hy vọng rằng công trình là sự hệ thống những câu

  tục ngữ, ca dao có nói tới những địa danh của tỉnh Ninh Bình với những tên gọi,

  sự tích đầy thú vị, gợi mở cho giáo viên và học sinh Ninh Bình trong quá trình

  tiếp nhận tục ngữ, ca dao địa phương (Ngữ văn lớp 7). Luận văn cũng là món quà

  nhỏ mà người viết tri ân quê hương Ninh Bình yêu dấu.

  2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

  2.1.Việc sưu tầm và giới thiệu tục ngữ, ca dao nói chung đã được tiến hành từ lâu

  (thế kỷ XVIII). Đó là công trình Nam phong giải trào của Trần Danh Án, Ngô

  Hạo Phu, Trần Doãn Giác, soạn vào năm 1788 – 1789 đến nửa thế kỷ XIX; Tục

  ngữ, cổ ngữ gia ngôn của Huỳnh Tịnh Của, xuất bản năm 1897; Việt Nam phong

  sử của Nguyễn Văn Mại, soạn năm 1914; Tục ngữ và cách ngôn của Hàn Thái

  Dương, 1920; An Nam tục ngữ của Vũ Như Lâm và Nguyễn Đa Gia, 1933; Phong

  giao, ca dao, phương ngôn, tục ngữ của Nguyễn Văn Chiểu, năm 1936; Ngạn ngữ

  phong dao của nguyễn Can Mộng, 1941; Đặc biệt là công trình Tục ngữ phong

  dao của Nguyễn Văn Ngọc (Nhà xuất bản Vĩnh Hưng Long), 1928, đã có tới 6

  500 câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao, được sưu tầm và giới thiệu. Tuy nhiên công

  trình này chưa có sự nghiên cứu chuyên sâu.

  Từ sau năm 1975 việc sưu tầm và giới thiệu tục ngữ, ca dao, dân ca đã có

  những thuận lợi hơn, thời kỳ này phải kể tới công trình của Vũ Ngọc Phan đó là

  cuốn Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, (Xuất bản lần đầu năm 1955 đến nay đã

  tái bản nhiều lần). Công trình là một tập hợp tương đối đầy đủ và hệ thống tục

  ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam ở cả ba miền đất nước. Ở ấn phẩm này tác giả đã

  sưu tầm và giới thiệu được một số câu ca dao Ninh Bình về những địa danh nổi

  tiếng như núi Phi Diên (núi Cánh Diều), cửa biển Thần Phù (nay thuộc xã Yên

  Lâm, Yên Mô)…

  Trong khoảng gần 30 năm trở lại đây các nhà nghiên cứu đã tập trung

  nghiên cứu tục ngữ, ca dao theo chuyên đề, đáng chú ý là các công trình nghiên

  cứu sau:

  – Tục ngữ Việt Nam cấu trúc và thi pháp của Nguyễn Thái Hòa, Nhà xuất

  bản Khoa học xã hội, năm 1997…

  – Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam của Phan Thị Đào, Nhà xuất bản

  Thuận Hóa, năm 1999

  – Tiếp cận ca dao bằng phương thức xâu chuỗi theo mô hình cấu trúc của

  Triều Nguyên, Nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 2003

  – Thi pháp ca dao, do Nguyễn Xuân Kính chủ biên, Nhà xuất bản Đại học

  Quốc gia Hà Nội năm 2006

  2.2. Giới thiệu về tục ngữ, ca dao Ninh Bình cho đến nay còn có ở trong các công

  trình của Ninh Bình: Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình, do Trương Đình Tưởng

  chủ biên, Nhà xuất bản Thế giới, năm 2004;

  Địa chí Ninh Bình, do Tỉnh ủy Ninh Bình – Viện khoa học xã hội Việt

  Nam chịu trách nhiệm nội dung, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, năm 2010;

  Chùa Dầu di tích lịch sử văn hóa, do Thích Minh Đức, Lã Đăng Bật chủ

  biên, Nhà xuất bản văn hóa dân tộc, năm 2008;

  Tục ngữ ca dao, dân ca Yên Mô, do Trần Đình Hồng chủ biên, Nhà xuất

  bản vãn hóa thông tin, nãm 2012. Bên cạnh ðó còn có các tác giả: Đặng Hữu Vân,

  Phạm Thị Ánh Nguyệt, biên tập phần tục ngữ, ca dao giảng dạy trong chương

  trình ngữ văn địa phương trong các trường THCS tỉnh Ninh Bình.

  Tất cả những công trình trên là những tài liệu quí báu, định hướng cho tôi có

  được cái nhìn sâu sắc về địa danh Ninh Bình qua những câu tục ngữ, ca dao. Tuy

  nhiên một số công trình nghiên cứu trên chỉ giới thiệu tục ngữ, ca dao Ninh Bình qua

  dư địa chí, hoặc nghiên cứu tục ngữ, ca dao Ninh Bình trong dòng chảy của văn học

  dân gian nói chung, hoặc nghiên cứu tục ngữ, ca dao của một huyện, một vùng, nên

  chưa có được cái nhìn thật khái quát, đầy đủ về tục ngữ, ca dao Ninh Bình đặc biệt

  là những câu tục ngữ, ca dao gắn với các địa danh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ lý

  do đó tôi mạnh dạn chọn đề tài Tục ngữ, ca dao về địa danh Ninh Bình, nhằm nối

  dài những nghiên cứu về tục ngữ ca dao Ninh Bình đặc biệt là tìm hiểu những địa

  danh của tỉnh được nhắc tới trong tục ngữ, ca dao, những tên gọi, sự tích, ý nghĩa của

  mỗi địa danh đều có sức hấp dẫn riêng mà mỗi người con Ninh Bình nhất là thế hệ

  trẻ cần phải hiểu biết và gìn giữ.

  3. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu

  3.1. Đối tượng nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu trong luận văn này là tục ngữ, ca dao về địa danh

  Ninh Bình, trong đó tập trung làm rõ một số vấn đề sau:

  7. Đóng góp của luận văn

  – Luận văn lần đầu tiên là một tập hợp những câu tục ngữ, những bài ca dao

  về địa danh Ninh Bình.

  – Luận văn lần đầu tiên đi sâu tìm hiểu nội dung phản ánh, giá trị và ý nghĩa

  tên gọi của mỗi địa danh trong các câu tục ngữ, ca dao của Ninh Bình. Qua đó

  giúp chúng ta thấy được một phần diện mạo của văn hóa dân gian Ninh Bình, thấy

  được vẻ đẹp tiềm ẩn trong mỗi cảnh vật nơi đây, và đặc biệt là chúng ta cảm nhận

  được tâm hồn tình cảm của mỗi người con Ninh Bình đối với quê hương, đất nước.

  – Luận văn góp phần cung cấp tài liệu cho giáo viên và học sinh tỉnh Ninh

  Bình nói riêng và các địa phương khác nói chung trong các tiết Ngữ văn địa

  phương.

  NỘI DUNG

  Khí hậu: Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, chịu ảnh

  hưởng của khí hậu ven biển. Thời tiết trong năm chia làm hai mùa khá rõ: mùa

  khô từ tháng 11-12 năm trước đến tháng 4 năm sau; mùa mưa từ tháng 5 đến tháng

  10. Lượng mưa trung bình hàng năm đạt từ 1.860 – 1.950 mm nhưng phân bố

  không đều, tập trung 70% lượng mưa vào mùa hạ.

  Dân cư: Dân số Ninh Bình tính đến năm 2022 là 952 509 người, đại bộ phận

  dân cư Ninh Bình là dân tộc Kinh và có khoảng 20 000 người là đồng bào dân tộc ít

  người, chủ yếu là dân tộc Mường sinh sống ở một số xã miền núi huyện Nho Quan.

  Có hai tôn giao chính: phật giáo và công giáo. Phật giáo chiếm khoảng 5,18% và

  công giáo chiếm 16,3% dân số (chủ yếu ở huyện Kim Sơn)

  Ninh Bình là nơi những dấu tích của con người tồn tại từ hàng vạn năm trở

  về trước vẫn còn lưu lại; là cố đô Hoa Lư một thời sáng chói, như một minh chứng

  về một vùng đất cổ “địa linh, nhân kiệt”. Truyền thống, hiện đại luôn hoà quyện

  với nhau để làm nên một Ninh Bình giàu bản sắc văn hoá, giàu truyền thống yêu

  nước và cách mạng, là cội nguồn sức mạnh của người dân Ninh Bình trong kháng

  chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong thời kỳ hội nhập và phát triển cùng

  đất nước.

  Về tài nguyên thiên nhiên, đây là mảnh đất có rất nhiều tiềm năng và thế

  mạnh, cụ thể:

  Đất đai: Ninh Bình có tổng diện tích đất tự nhiên là 139.011 ha. Trong đó

  đất cho sản xuất nông nghiệp là 61.959 ha (chiếm 44,57%). Các loại đất phù sa

  được bồi và phù sa không được bồi tạo điều kiện cho nuôi trồng thuỷ sản và cây

  công nghiệp; đất phù sa cũ chua, nghèo…thích hợp cho thâm canh lúa, hoa màu;

  đất feranit thích hợp phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu.

  Sinh vật: Ninh Bình có thảm thực vật rừng phong phú, tập trung ở vườn

  Quốc gia Cúc Phương. Rừng Cúc Phương thuộc loại rừng mưa nhiệt đới điển hình

  với cấu trúc thảm thực vật nhiều tầng, phong phú về thành phần loài. Một số loài

  thực vật điển hình là Chò xanh, cây Lê, cây Chân chim…Động vật ở đây cũng

  rất phong phú. Hiện đã phát hiện 233 loài động vật có xương sống, nhiều loài

  chim và 24 bộ côn trùng trong số 30 bộ côn trùng thường gặp ở nước ta.

  Tài nguyên khoáng sản: Ninh Bình có nhiều loại khoáng sản nhưng đáng

  kể nhất là đá vôi với diện tích 1,2 vạn ha, trữ lượng hàng chục tỷ mét khối và hàng

  chục triệu tấn đôlômit, chất lượng tốt. Đây là nguồn nguyên liệu lớn cho sản xuất

  vật liệu xây dựng. Ngoài ra, đất sét phân bố rải rác ở các vùng đồi núi thấp dùng

  để sản xuất gạch ngói và là nguyên liệu cho ngành đúc. Than bùn có trữ lượng

  2triệu tấn/năm dùng để sản xuất phân vi sinh. Nước suối Kênh Gà, Nước khoáng

  Cúc Phương cũng là những nguồn lợi lớn trong việc chữa bệnh và phát triển du

  lịch…

  1.2. Đời sống văn hóa, con người Ninh Bình

  1.2.1. Ninh Bình – nơi in đậm dấu ấn văn hoá của cư dân Việt cổ

  Dấu vết khảo cổ học: Ninh Bình là vùng đất có con người cư trú từ rất sớm.

  Các nhà khảo cổ học đã phát hiện trầm tích có xương răng đười ươi và các động

  vật trên cạn ở Núi Ba (Tam Điệp) thuộc sơ kỳ đồ đá cũ, cách ta khoảng ba mươi

  vạn năm; ở Thung Lang (Tam Điệp) có niên đại cách ta khoảng ba mươi nghìn

  năm; động ngưòi xưa (Cúc Phương) có di chỉ cư trú của con người thời văn hoá

  Hoà Bình cách ta khoảng 7.580 + 100 năm. Di chỉ của con người văn hoá Hoà

  Bình còn tìm thấy ở một số hang động ở Tam Điệp, Nho Quan. Sau thời kỳ văn

  hoá Hoà Bình, các nhà khảo cổ cho rằng, vùng đồng bằng ven biển Thanh Hoá,

  Ninh Bình là nơi định cư của con ngưòi thời đại đồ đá mới Việt Nam. Di chỉ Đồng

  Vườn (Yên Thành, Yên Mô) đã được định niên đại muộn hơn di chỉ Gò Trũng (di

  chỉ Gò Trũng có niên đại C14: 4700 + 50 năm cách ngày nay). Cư dân cổ di chỉ

  Đồng Vườn đã phát triển lên cư dân cổ di chỉ Mán Bạc (Yên Thành, Yên Mô) ở

  giai đoạn văn hoá đồ đồng từ cuối Phùng Nguyên đến đầu Đồng Đậu, cách đây

  3.300 – 3700 năm.

  1.2.2. Ninh Bình – ” văn hoá mới” của cư dân ven biển

  Ninh Bình là một trong những tỉnh điển hình về sự mở rộng không gian

  văn hoá Việt xuống biển Đông. Trong quá trình kiến tạo địa chất, biển lùi dần tạo

  ra đồng bằng vùng hạ lưu sông Đáy. Con người tiến dần ra chiếm lĩnh vùng đồng

  bằng ven biển và tạo ra những trung tâm văn hóa như Hoa Lư, sau là kinh đô của

  cả nước trong 42 năm (968-1010). Vùng ven sông Vân sau là trung tâm của đạo,

  trấn, rồi tỉnh Ninh Bình. Dấu ấn về biển còn in đậm trên đất Ninh Bình. Những

  địa danh: cửa biển Phúc Thành (thành phố Ninh Bình), cửa biển Đại An (nay là

  ngã ba Độc Bộ), nơi tiếp giáp giữa yên Khánh và Nghĩa Hưng (Nam Định), cửa

  biển Con Mèo (Yên Thành, Yên Mô), cửa Biển Thần Phù (Yên Lâm, Yên Mô)

  làm cho chúng ta có cảm tưởng một thời biển còn ở đâu đây. Cùng với các địa

  danh về các cửa biển là các con đê lịch sử như đê Hồng Đức (1471), đê Hồng Lĩnh

  (1773) do Nguyễn Nghiễm – thân phụ Nguyễn Du đắp, đê Đường Quan(1830), đê

  Hồng Ân (1899), đê Hoàng Trực (1927), đê Văn Hải (1933-1934), đê Bình Minh

  I (1959-1960), đê Bình Minh II (1981). Cho đến nay, Ninh Bình vẫn tiến ra biển

  mỗi năm gần 100m. Như vậy, từ ngàn xưa, ngưòi dân Ninh Bình đã hướng ra

  biển, khát vọng chinh phục biển, đón nhận các luồng dân cư, các yếu tố văn hoá

  từ Bắc vào Nam, từ biển vào. Kinh tế biển còn in đậm các di chỉ văn hoá thời kỳ

  đồ đồng. Cho đến nay, kinh tế biển còn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế

  của tỉnh. Khai thác kinh tế biển như nghề đánh bắt cá biển, nuôi tôm sú, tôm rảo,

  nuôi cua…vẫn là hướng phát triển quan trọng. Cùng với phát triển kinh tế tỉnh

  Ninh Bình cũng rất chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như

  môi trường sinh thái biển để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của nền kinh tế

  quan trọng này.

  1.2 3. Hệ thống di tích văn hoá, lịch sử và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng

  của Ninh Bình

  Trước khi đi sâu tìm hiểu giới thiệu về tục ngữ, ca dao địa danh Ninh Bình

  chúng tôi muốn giới thiệu về hệ thống di tích lịch sử văn hóa những danh lam

  thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Bình để độc giả hình dung ra một Ninh Bình “Địa

  linh nhân kiệt”.

  Ninh Bình cùng với Hạ Long là 2 đỉnh cạnh đáy của tam giác châu thổ sông

  Hồng với địa hình Karst được các biến đổi địa chất theo thời gian và phù sa bồi

  đắp tạo cho Ninh Bình một “Hạ Long trên cạn” với vô số các hang động, đầm hồ

  ngập nước có giá trị phát triển du lịch. Ninh Bình, vùng đất “địa linh” là nơi chứa

  những vật báu của trời”(Nguyễn Tử Mẫn), nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một

  Việt Nam thu nhỏ: có rừng, núi, sông, với các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc

  gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu du lịch quốc gia…

  Nói đến Ninh Bình là nói đến một mảnh đất có mật độ dày đặc các di tích

  văn hoá – lịch sử. Theo thống kê, Ninh Bình có 795 di tích lịch sử, văn hoá với

  225 ngôi chùa, 242 đình làng…Ngoài ra còn có 280 nhà thờ, trong đó có 73 nhà

  thờ giáo xứ, 207 nhà thờ họ.

  1.2.3.1. Những di tích lịch sử, văn hoá

  Ninh Bình có khu di tích lịch sử văn hoá cố đô Hoa Lư được công nhận là

  di tích đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, với 47 di tích trong đó nổi bật là: Đền

  thờ vua Đinh Tiên Hoàng, lăng mộ vua Đinh; đền thờ và lăng mộ vua Lê Đại

  Hành; nhà bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ; đền thờ công chúa Phất Kim; miếu

  thờ công chúa Phù Dung; đền Trần Quý Minh; phủ Khổng; phủ Đột; động Hoa

  Sơn; động Hoa Lư; núi Mã Tiên; bia Cầu Dền; sông Sào Khê; đền Vực Vông…

  Khu văn hoá tâm linh núi chùa Bái Đính với chùa Bái Đính cổ (có đền thánh

  Nguyễn Minh Không, các hang động thờ Mẫu, thờ Phật, thờ thần Núi…) và khu

  chùa Bái Đính mới với 5 toà lớn dọc theo sườn núi. Bảo tháp với chiều cao 100

  m, 13 tầng, có thang máy và 72 bậc leo, là nơi trưng bày xá lợi Phật từ Ấn Độ

  cũng là một điểm nhấn của khu du lịch tâm linh này.

  Quần thể nhà thờ Phát Diệm là kỳ quan Thiên chúa giáo, một công trình

  kiến trúc có một không hai ở Việt Nam. Các công trình kiến trúc nguy nga, tráng

  lệ nhưng hài hoà giữa truyền thống và hiện đại bao gồm: Ao hồ, Phương Đình,

  nhà thờ lớn và 4 nhà thờ ở 2 bên, 3 hang đá nhân tạo. Nhà thờ đá Phát Diệm được

  thiết kế độc đáo, thể hiện sự giao hòa giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, cũng là

  nét kết hợp văn hóa Đông – Tây đậm nét nhất.

  Các di tích văn hoá khác như phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn; đồn Gián

  Khẩu; các đền thờ: Trương Hán Siêu, Nguyễn Công Trứ, Triệu Quang Phục, Lý

  Quốc Sư, đền Thái Vi, cửa Thần Phù, Cố Viên Lầu…

  Các di tích tâm linh Nho giáo: Chùa Bích Động, chùa Nhất Trụ, chùa Đồng

  Đắc, chùa Địch Lộng, chùa Bàn Long, chùa Bái Đính, chùa Non Nước…

  Các di tích lịch sử, cách mạng: Khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu, núi Non

  Nước, di tích chiến dịch Hà Nam Ninh…

  1.2.3.2. Những danh lam thắng cảnh nổi tiếng

  Khu du lịch vườn Quốc gia Cúc Phương với các loại hình: sinh thái, môi

  trường, nghiên cứu khoa học, đa dạng sinh học, khảo cổ học, đêm lửa trại và tìm

  hiểu văn hoá Mường…

  Khu du lịch Tam Cốc- Bích động với nhiều tuyến du thuyền trên sông với

  các điểm hang động, di tích lịch sử.

  Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long với các loại hình du lịch trên đầm sinh

  thái cảnh quan ngập nước.

  Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng với du lịch sinh thái đồng quê

  và cảnh quan ven biển.

  Các ngọn núi và các hang động đẹp như: núi Ngọc Mỹ Nhân, núi Non Nước

  (núi Thuý), núi Kỳ Lân, động Địch Lộng, động Vân Trình, động Mã Tiên, động

  Bích Động, động Tam Giao, động Thiên Tôn, động Tiên, động Sinh Dược là

  những điểm hấp dẫn khách du lịch với thời gian tham quan ngắn.

  Các hồ nước tự nhiên: Hồ Kỳ Lân, hồ Đồng Chương, Hồ Yên Quang phù

  hợp với loại hình du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần; hồ Yên Thắng, hồ Đồng thái còn

  có thêm loại hình du lịch thể thao.

  Các di tích lịch sử- văn hoá và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên

  chính là món quà của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Các di tích văn hóa

  hữu thể và phi vật thể ấy đã làm nên nét đặc sắc văn hoá Ninh Bình.

  Ninh Bình còn là vùng đất có vị trí chiến lược trong suốt hàng ngàn năm

  dựng nước, giữ nước của dân tộc. Các cuộc hành quân thần tốc vào Nam hay ra

  Bắc vẫn âm vang trên mặt đất này. Đây còn là vùng đất rút lui chiến lược để vào

  Thanh Hoá của tướng Đô Dương (thời Hai Bà Trưng). Đất phát tích của Đinh Bộ

  Lĩnh, là kinh đô của cả nước trong suốt 42 năm. Đất Ninh Bình ken dày vết chân

  lịch sử. Kinh đô Hoa Lư với ngót nửa thế kỷ của hai vương triều Đinh – Lê dựng

  nền độc lập chính thống. Nơi hoạch định kế sách và phát xuất các đạo hùng binh

  năm 981 – 982 phá Tống, bình Chiêm. Lê Đại Hành đã kiến tạo võ công oanh liệt

  trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Hoa Lư cũng là nơi khai sinh

  ra vương triều Lý với áng văn “Chiếu dời đô” lịch sử.

  Một yếu tố khác vô cùng quan trọng, góp phần không nhỏ làm nên diện

  mạo đa dạng, phong phú của văn hoá Ninh Bình, đó là sự lưu lại dấu vết văn hoá

  của các “tao nhân mặc khách” khi qua vùng sơn thanh, thuỷ tú này. Bao đế vương,

  công hầu, khanh tướng danh nhân văn hoá lớn về đây, xếp gương, đề bút, sông

  núi hoá thành thi ca! Chỉ nói riêng núi Thuý đã có trên 30 bài thơ, văn khắc vào

  và còn đến hàng trăm bài thơ vịnh cảnh của các danh nhân qua các triều đại: Trần

  Anh Tông, Phạm Sư Mạnh, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông,

  Phạm Huy ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn, Cao Bá Quát, Nguyễn khuyến, Phạm

  Văn Nghị…Nhân cách bác học và phẩm cách văn hoá lớn của các danh nhân đó

  đã thấm đẫm vào tầng văn hoá địa phương, được nhân dân tiếp thu, sáng tạo làm

  giàu thêm sắc thái văn hoá Ninh Bình.

  Đất Ninh Bình không chỉ là “địa linh” mà còn là nơi “nhân kiệt”. Biết bao

  danh nhân, danh tướng, danh sỹ sinh ra trên mảnh đất này! Khí thiêng sông núi

  quê hương đã hun đúc nên họ. Thời nào Ninh Bình cũng có những nhân tài như:

  anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, các danh tướng Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh

  Tú, Lưu Cơ, hoàng hậu Dương Vân Nga, Quốc sư Nguyễn Minh Không, nhà thơ

  Trương Hán Siêu, bảng nhãn Vũ Duy Thanh, tiến sĩ Ninh Tốn, nhà văn hóa Vũ

  Phạm Khải, Phạm Thận Duật…Có thể nói, yếu tố “địa linh”,”nhân kiệt”là nhân

  tố quan trọng và chủ yếu nhất làm nên gương mặt lịch sử – văn hoá Ninh Bình

  qua các thời đại.

  1.3. Khái niệm Tục ngữ, Ca dao, Địa danh

  1.3.1. Khái niệm về tục ngữ

  Tục ngữ là một thể loại văn học dân gian hình thành, phát triển và tồn tại

  trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân.

  Về nội dung: Tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động

  sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian

  của nhân dân. Tục ngữ được hình thành từ cuộc sống thực tiễn, trong đời sống sản

  xuất và đấu tranh của nhân dân, do nhân dân trực tiếp sáng tác, theo nhà văn hóa

  Vũ Ngọc Phan trong cuốn “Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam” (Xuất bản lần đầu

  năm 1955 đến nay đã tái bản nhiều lần) thì ” Tục ngữ là một câu tự nó đã diến đạt

  trọn vẹn một ý, một nhận xét, một kinh nghiệm, một luân lý, một công lý, có khi

  nó là một sự phê phán”. Như vậy có thể thấy tục ngữ là

  những câu hoàn chỉnh, có vần, dễ nhớ, dễ thuộc, đặc điểm này giúp chúng ta dễ

  dàng phân biệt tục ngữ với thành ngữ. Bởi cũng theo tác giả Vũ Ngọc Phan trong

  cuốn “Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam” “Về hình thức ngữ pháp mỗi thành ngữ

  chỉ là một nhóm từ, chưa phải một câu hoàn chỉnh” “[03; 37; 08TLTK]. Từ những

  đặc điểm trên chúng ta có thể thấy tục ngữ là một thể loại văn học dân gian rất dễ

  nhớ, dễ vận dụng, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân,

  Giữa hình thức và nội dung tục ngữ cũng có sự gắn bó chặt chẽ, một câu

  tục ngữ thường có hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Tục ngữ có tính chất đúc

  kết, khái quát hóa những nhận xét cụ thể thành những phương châm, chân lý. Hình

  tượng của tục ngữ là hình tượng ngữ ngôn được xây dựng từ những biện pháp so

  sánh, nhân hóa, ẩn dụ…

  Đa số tục ngữ đều có vần, gồm 2 loại: vần liền và vần cách. Các kiểu ngắt

  nhịp: trên yếu tố vần, trên cơ sở vế, trên cơ sở đối ý, theo tổ chức ngôn ngữ thơ

  ca… Sự hòa đối là yếu tố tạo sự cân đối, nhịp nhàng, kiến trúc vững chắc cho tục

  ngữ. Hình thức đối: đối thanh, đối ý. Tục ngữ có thể có 1 vế, chứa 1 phán đoán,

  nhưng cũng có thể có thể gồm nhiều vế, chứa nhiều phán đoán. Các kiểu suy luận:

  liên hệ tương đồng, liên hệ không tương đồng, liên hệ tương phản, đối lập, liên hệ

  phụ thuộc hoặc liên hệ nhân quả.

  1.3.2. Khái niệm ca dao

  Nếu như tục ngữ là một thể loại văn học dân gian ra đời trước ca dao, thiên

  về tổng kết những kinh nghiệm về tự nhiên, xã hội thì ca dao lại thiên về đời sống

  tình cảm của con người. Như vậy có thể thấy ca dao ra đời khi đời sống xã hội

  của con người đã phức tạp hơn. Không chỉ biểu hiện đời sống vật chất, đời sống

  tình cảm ca dao còn thể hiện ý thức của con người trong lao động sản xuất, cải tạo

  thiên nhiên, kinh tế xã hội và tinh thần đấu tranh chống lại áp bức, cường quyền,

  những thói hư tật xấu trong xã hội…Về cơ bản ca dao thể hiện mối quan hệ giữa

  con người với con người trong xã hội, mối quan hệ giữa con người với tự

  nhiên…nên ca dao bao giờ cũng thể hiện cái nhìn chủ quan của con người với thế

  giới khách quan, đó là cái tôi trữ tình mà chúng ta rất dễ nhận ra qua những sáng

  tác dân gian này.

  Là thể loại văn học dân gian tồn tại bằng phương thức truyền miệng ca dao

  đã được nhiều thế hệ lưu truyền với những dị bản khác nhau. Tuy nhiên ca dao

  vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị trong cách thể hiện. Chúng ta có thể bắt gặp

  Quán cháo -Tam Điệp (đền Quán Cháo gắn liền với sự tích tiên nữ dâng cháo cho

  quân lính Tây Sơn trước giờ xung trận), Cầu Lim- cầu bắc qua sông Vân ở trung

  tâm thành phố Ninh Bình (chuyện kể khi xưa cầu được bắc bằng gỗ lim, tên gọi

  này còn mãi đến nay)…

  1.4. Văn học dân gian Ninh Bình và tục ngữ, ca dao Ninh Bình

  1.4.1. Khái quát về văn học dân gian Ninh Bình

  1.4.1.1. Thể loại tự sự

  Thần thoại

  Thần thoại Ninh Bình tập hợp những chuyện kể dân gian về các vị thần,

  các nhân vật anh hùng, các nhân vật sáng tạo văn hóa, sư tổ của nghề; phản ánh

  quan niệm của người thời cổ về nguồn gốc thế giới và đời sống con người…

  Thần thoại Ninh Bình bị truyền thuyết hóa, biến tướng trong phật thoại, tiên

  thoại, truyện cố tích…

  Thần thoại tiêu biểu và phổ biến nhất ở Ninh Bình là thần thoại về ông

  Khổng Lồ (Nguyễn Minh Không 1066 – 1141)

  Truyền thuyết

  Truyền thuyết Ninh Bình kể lại tích các nhân vật lịch sử, giải thích các

  nguồn gốc, các phong vật địa phương theo quan niệm, tưởng tượng của người dân.

  Truyền thuyết dân gian Ninh Bình mang dấu ấn về vùng đất và con người

  Ninh Bình.

  Truyện truyền thuyết Ninh Bình ghi đậm công tích của người Ninh Bình

  trong việc khai khẩn đất hoang, lập làng, lập ấp… và đặc biệt là truyền thuyết về

  các vị vua.

  Cổ tích

  Truyện cổ tích Ninh Bình phản ánh những xung đột, mâu thuẫn trong gia

  đình và xã hội.

  Truyện cổ tích Ninh Bình thể hiện ước mơ về một cuộc sống ấm no, hạnh

  phúc của nhân dân.

  Truyện cổ tích Ninh Bình phản ánh triết lý sống, đạo lý làm người và ước

  mơ công lý của nhân dân.

  Truyện cười

  Truyện cười Ninh Bình là hình thức giải trí, đem lại tiếng cười vui trong

  cuộc sống thường ngày.

  Phê phán những thói hư, tật xấu của con người, lên án các ác, đả kích giai

  cấp thống trị trong xã hội phong kiến.

  Truyện thơ

  Truyện thơ Ninh Bình mang tính tự sự kể về một sự kiện, một hiện tượng

  xã hội như Ký sự nhật trình, Kim Sơn sự tích Doanh điền ca…

  Truyện thơ viết về đề tài lịch sử, danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử:

  Truyện Đinh Tiên Hoàng diễn ca, Thánh Nguyễn…

  1.4.1.2. Thể loại trữ tình và luận lý

  Ca dao, dân ca: Ca dao, dân ca Ninh Bình giản dị, chất phác như đất và

  người Ninh Bình, phản ánh đời sống, tình cảm, tâm hồn của người dân Ninh Bình.

  Tục ngữ: có tính chất đúc kết kinh nghiệm về con người, về lao động sản

  xuất, đấu tranh xã hội, thiên nhiên, về những sản vật của địa phương Ninh Bình.

  1.4.1.3. Khái quát về đặc trưng, đặc điểm của văn học dân gian Ninh Bình

  Là một bộ phận không thể tách rời của văn học dân tộc, văn học dân gian

  Ninh Bình cũng có đầy đủ những đặc điểm chung của văn học dân gian. Tuy nhiên

  được ra đời và phát triển gắn liền với những sinh hoạt văn hóa làng xã của cư dân

  nông nghiệp với đa dạng địa hình nên văn học dân gian Ninh Bình cũng mang

  màu sắc địa phương khá rõ nét đó là:

  * Tính đa dân tộc của văn học dân gian Ninh Bình

  Ninh Bình có hai dân tộc chính là người Kinh và người Mường. Tộc người

  Mường sinh sống chủ yếu ở một số xã vùng núi huyện Nho Quan như: Thạch

  Bình, Xích Thổ, Yên Quang, Văn Phương, Phú Long, Kỳ Phú, Cúc Phương,

  Quảng Lạc…Tộc người Kinh chiếm đa phần, phân bố ở các huyện, thành phố còn

  lại trong tỉnh. Chính vì vậy văn học của người Kinh chiếm số lượng lớn với nhiều

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ Hay Nhất Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
 • Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Mùa Hè, Mùa Xuân, Mùa Thu, Mùa Đông
 • Đặc Sản Miền Trung Qua Ca Dao
 • Cách Nói Của Người Miền Tây Nam Bộ Qua Ca Dao Trần Minh Thương
 • Ca Dao Tục Ngữ Qua 2 Miền Nam Bắc Pptx
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tục Ngữ, Ca Dao Địa Danh Ninh Bình (Lv Thạc Sĩ) trên website Altimofoundation.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100