Top 4 # Xem Nhiều Nhất Stt Hay Về Học Hành Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Altimofoundation.com

Hán Học Danh Ngôn Về Học Hành, Tri Thức

Tin sách cả, không có sách còn hơn.

~*~

Ở đời có 3 điều đáng tiếc: Một là việc hôm nay bỏ qua Hai là đời này chẳng học Ba là thân này lỡ hư.

~*~

Học cho rộng Hỏi cho thật kỹ Suy nghĩ cho thật cẩn thận Phân biệt cho thật rõ ràng Làm việc cho hết sức Như thế mới thành người

~*~

Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.

~*~

Sĩ phu mà ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe.

Hoàng Đình Kiên

~*~

Ngọc không mài dũa thì không thể trở thành khí dụng; người ta không học thì không hiểu được lẽ phải.

玉不琢,不成器。人不學,不知義。 Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri nghĩa.

~*~

Cùng anh trò chuyện một đêm, còn hơn đọc sách mười năm miệt mài.

同君一夜話,勝讀十年書。 Đồng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

Có ruộng chẳng gắng cấy cày, kho không để chịu tháng ngày thiếu ăn. Có sách chẳng cố học chăm, con cháu ngu dốt có gì sai đâu.

有田不耕倉廩虛,有書不讀子孫愚。 Hữu điền bất canh thương lẫm hư, hữu thư bất độc tử tôn ngu.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

Chó giữa nhà ban đêm, gà coi gáy buổi sáng. Nếu không học sao đáng làm người? Con tằm nhả tơ, con ong làm mật. Người mà không học chẳng bằng con vật.

~*~

Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình.

三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi.

~*~

Sinh ra mà đã biết là bậc trên; học rồi mới biết, là bậc thứ; gặp cảnh khốn rồi mới chịu học, lại còn thấp hơn nữa. Thấp nhất là gặp cảnh khốn rồi mà vẫn không chịu học.

生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又兲次也;困而不学,民斯为下矣。 Sinh nhi tri chi giả, thượng dã. Học nhi tri chi giả, thứ dã. Khốn nhi học chi, hựu kì thứ dã. Dân tư vi hạ hĩ.

~*~

Nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người cha. Dạy học mà chẳng nghiêm, ấy là sự lười nhác của người thầy. Kẻ làm con mà chẳng học, chẳng phải điều thích đáng. Lúc nhỏ chẳng học thì già sẽ làm gì?

~*~

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

~*~

Kẻ sĩ cần nhất phải khí độ cho to, và kiến thức cho rộng.

Bùi Hành Kiệm

~*~

Vận hội lỡ làng vàng hoá sắt, thời cơ may mắn sắt như vàng. Đọc sách nghiền ngẫm kỹ càng, một chữ đáng giá nghìn vàng hỡi ai.

运去金成铁,时来铁似金, 读书须用意,一字值千金。 Vận khứ kim thành thiết, thời lai thiết tự kim. Ðộc thư tu dụng ý, nhất tự trị thiên kim.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

養而不教,乃父之過 教而不嚴,乃師之惰 學問不勤,乃子之惡 後從先覺,鑑古知今 Dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi nọa Học vấn bất cần, nãi tử chi ác Hậu tòng tiên giác, giám cổ tri kim

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Học mà chưa thấy vui thì chưa gọi là học.

~*~

Học cũng có ích như trồng cây: mùa xuân được hoa, mùa thu được quả.

Nhan Thị Gia Huấn

~*~

Ta không phải là người sinh ra đã biết, chỉ là người thích đạo của thánh hiền đời trước, cố sức mà cầu lấy được.

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。 Ngã phi sinh nhi tri chi giả dã, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã.

~*~

Học hỏi phải giữ ba niềm Cả ba cùng gắng chớ hiềm dời ra Cha mẹ phúc hậu thật thà Rồi con học tập thêm đà siêng năng Thầy nghiêm dạy dỗ nên chăng

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Người ta biết nhiều cũng là làm giàu.

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Ngẫm nghĩ việc xưa để hiểu việc nay, hành vi đáng làm thầy người khác.

溫故而知新,可以為師矣。 Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ.

~*~

Mỗi ngày biết thêm điều chưa biết. Mỗi tháng quên đi những điều đã biết. Như vậy gọi là người ham học.

日知兲所亡,月无忘兲所能,可谓好学也已矣。 Nhật tri kỳ sở vong, nguyệt vô vong kỳ sở năng, khả vị hiếu học dã dĩ hĩ.

~*~

Đợi rỗi mới học, thì lúc rỗi cũng không có thể học được.

~*~

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân xét cho sáng suốt, làm cho tận lực.

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。 Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi.

~*~

Học tập phải như đuổi không kịp, dù có đuổi kịp còn sợ mất mát điều đã học.

学如不及, 犹恐失之。 Học như bất cập, do khủng thất chi.

~*~

Rất sang không phải đợi phải có chức tước, rất giàu không đợi phải có tiền tài.

~*~

Cửa nhà hòa thuận, tuy bữa ăn không đủ,vẫn có vui vầy, Học hành sớm đạt, dẫu của không dư dật, vẫn được vui sướng.

家門和順,雖饔飧不繼,亦有余歡; 國課早完,即囊橐無余,自得至樂。 Gia môn hòa thuận, tuy ung san bất kế, diệc hữu dư hoan, Quốc khóa tảo hoàn, tắc năng tháo vô dư, tự đắc chí lạc.

Chu Tử Gia Huấn

~*~

Phú quí mà kiêu ngạo, cố nhiên là không phải; học thức mà kiêu ngạo, cái hại cũng khá to.

~*~

Không biết thì hỏi, không hay thì học.

~*~

Tài cao mà không học, vẫn chưa là hoàn toàn.

Thuyết Uyển

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Học dễ mà thích học thì khó, làm dễ mà hết sức làm thì khó, xấu hổ dễ mà biết xấu hổ thì khó.

Vương Thuyền Sơn

~*~

Người đi học có đức hiền Cháu con thông sáng kế liền đời sau Kẻ bất đức phải bảo nhau Cháu con ngu muội đời sau còn dài Con trai chẳng dạy nên trai Thì như lừa giống nuôi hoài công đi Con gái chẳng dạy bảo gì Không bằng nuôi lợn có khi ăn lòng Dạy răn từ lúc vỡ lòng Trước là lễ phép trong lòng phải ghi Hỏi thưa mà chẳng biết gì Thì coi như đứa ngu si nhất đời.

有道德者,子孫聰明 無道德者,子孫愚昧 養男不教,不如養驢 養女不教,不如養猪 訓導之初,先守禮法 不知問答,是爲愚癡 Hữu đạo đức giả, tử tôn thông minh Vô đạo đức giả, tử tôn ngu muội Dưỡng nam bất giáo, bất như dưỡng lư Dưỡng nữ bất giáo, bất như dưỡng trư Huấn đạo chi sơ, tiên thủ lễ pháp Bất tri vấn đáp, thị vi ngu si

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Lặng yên nhớ điều đã học, kiên trì học tập không biết chán, dạy bảo người khác không biết mệt mỏi, ta đã làm được việc nào trong ba việc ấy?

默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有於我哉?Mặc nhi thức chi, học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, hà hữu ư ngã tai?

~*~

Của chứa nghìn vạn, không bằng nghề mọn trong tay.

Nhan Thị Gia Huấn

~*~

Tổ tông dù xa, thờ cúng không thể không thành tâm; Con cháu dù ngu, kinh sách không thể không tìm độc.

祖宗雖遠,祭祀不可不誠; 子孫雖愚,經書不可不讀。 Tổ tông tuy viễn, tế tự bất khả bất thành; Tử tôn tuy ngu, kinh thư bất khả bất độc.

Chu Tử Gia Huấn

~*~

Càng học càng hay, cũng như khát mà ra sông, ra bể uống, uống nhiều thì được nhiều, uống ít thì được ít.

~*~

Học giả nên thu liễm (1) tinh thần: ví như lò lửa, để tụ lại thì vừa nóng, vừa sáng mãi, tải ra thì chóng tàn. (1) Thu liễm: Thu lại, lượm lại, không để cho tản ra.

~*~

Rượu ngon thiết bạn tâm đầu, vàng mười tiêu hết mong mua sách về.

白酒酿成延好客,黄金散尽为收书。 Bạch tửu nhưỡng thành diên hảo khách, hoàng kim tán tận vị thu thư.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

Nghèo là cảnh thường của học trò; chết là sự hết của đời người.

~*~

Gươm tuy tốt, có mài mới sắc; tài tuy tốt, có học mới cao.

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Trải qua một phen tỏa triết (1), tăng thêm một phần kiến thức. (1) Tỏa triết: Ngăn trở đè nén, không để cho như ý.

Kinh Viên Tiểu Ngữ

~*~

Bậc quân tử có ba cái lo: lo rằng mình không nghe biết nhiều. Lo rằng mình đã biết nhiều nhưng không học được những điều đã biết. Lo rằng mình đã học được nhưng không thực hành được những điều đã học.

君子有三患:未之聞,患弗得聞也;既聞之,患弗得學也;既學之,患弗能行也。 Quân tử hữu tam hoạn: vị chi văn, hoạn phất đắc văn dã; kí văn chi, hoạn phất đắc học dã; kí học chi, hoạn phất năng hành dã.

~*~

Những Câu Nói Hay Về Học Tập, Học Hành, Thi Cử

Mỗi năm khi bắt đầu mùa thi chúng ta sẽ bắt gặp những câu nói hay về học tập thi cử nhưng không kém phần vui nhộn, hài hước giúp ta cảm thấy giảm bớt căng thẳng mệt mỏi bởi gánh nặng mang tên mùa thi. Dưới đây là những câu nói hay về học tập, học hành thi cử.

Những gì chúng ta biết ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển.

Học khi người khác đang ngủ. Làm khi người khác đang nghỉ ngơi. Sẵn sàng khi người khác đang chơi. Và không ngừng cố gắng.

Nếu bạn bật khóc khi nhìn thấy đề bài, đó là một sự sỉ nhục. Nếu giáo viên chấm thi bật khóc khi nhìn thấy bài làm của bạn, đó là niềm vinh dự.

Thực ra thi Đại học nào đâu có đáng sợ, ôn tập một năm, tất cả câu hỏi đều là những gì mình đã biết. Thi cuối kỳ Đại học mới là đáng sợ, chỉ có thời gian một tuần mà đề thi toàn những gì không biết.

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Đời sống thì có hạn mà sự học thì vô hạn.

Tiên học lễ, hậu học thêm, đêm đêm học kèm.

Học càng nhiều, chúng ta càng thấy mình ngu đi.

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

Học tập giúp chúng ta rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn.

Thi cử giống như bị bệnh vậy. Trước khi thi thì bệnh trầm cảm, khi thi là mất trí nhớ tạm thời, thi xong thì bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt, lúc nhận lại bài thi bệnh tim liền phát tác.

Đêm trước ngày thi giống như đêm trước Giáng sinh… bạn chẳng thể ngủ nổi và hy vọng phép màu sẽ đến!

Thi cử giống như chiến trường, một khi lên chiến trường, phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Đề thi năm nay nói chung là vừa sức với các bạn, quá sức với em.

Đôi khi không lo lắng vì sắp thi, mà hoang mang vì thấy đứa nào cũng ôn.

Các nhà thơ, nhà văn cũng không thể hiểu tác phẩm của chính họ bằng bộ giáo dục.

Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

Học hành như cá kho tiêu. Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu!

Bạn chỉ sống một lần. Nhưng nếu bạn là đúng, một lần là đủ.

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Hạnh phúc là… giây phút cuối cùng của môn thi cuối cùng.

Ngàn lời của thầy cô chẳng thể làm tôi tổn thương… nhưng sự im lặng của bạn bè trong phòng thi lại khiến tôi rơi lệ.

Tương lai sẽ khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ.

Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!

Học tập là quá trình gian khổ… nếu không chịu được thì bắt buộc phải gian.

Tiên học lễ hậu học… ăn.

Đêm nay định thức học bài… Lật ra lại thấy nó dài nên thôi.

Học làm chi, thi làm gì. Tú Xương còn rớt huống chi là mình.

Học vấn giúp người ta sai lầm một cách bài bản.

Đa số học sinh thích được nghỉ học ở nhà, nhưng cho nghỉ luôn thì không đứa nào chịu cả.

Có người làm bài thi dựa vào thực lực, có người làm bài thi dựa vào thị lực, còn mình làm bài thi dựa vào trí tưởng tượng phong phú của bản thân.

Mười năm cắp sách theo thầy. Năm thứ mười một vác cày theo trâu.

Kiến thức rồi cũng ra đi, chỉ có tấm bằng là ở lại.

Không có gì làm cho học sinh thân thiết… bằng những tiết kiểm tra.

Nếu bạn thi rớt lần đầu, đừng bỏ cuộc. Nếu bạn thi rớt lần 2, đừng bỏ cuộc. Hãy bỏ thi, nếu thi cử không dành cho bạn. Học nghề nhé!

Sau khi đọc hết đề thi, em tin rằng Đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Nghe nói chép lại đề thi được 1 điểm nên em ngồi chép lại 10 lần. Cũng may là kịp giờ.

Càng học nhiều tiếng Anh, em lại càng yêu thêm tiếng mẹ đẻ!

Phòng thi là nơi sinh viên nghĩ về cuộc đời và những lỗi lầm học tập mà mình đã gây ra.

Khoảng cách xa nhất không phải là một vòng Trái đất mà là khoảng cách giữa 2 dãy bàn trong lúc thi.

Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức với giáo viên.

Có 1 sự thật là 99% những đứa học giỏi đều bị điếc trong giờ kiểm tra.

Phúc khảo điểm là hoạt động trả phí cho sai lầm của những người khác gây ra cho bạn.

Ở cái tuổi này, người ta cầm kỳ thi họa… còn mình cầm tiền thi lại.

Kiến thức chưa hẳn là tất cả. Có khi, đứa ngồi cạnh sẽ quyết định đến kết quả bài thi của bạn.

Có một loại câu hỏi điền vào chỗ trống gọi là Hoàn toàn không biết. Có một loại câu hỏi lựa chọn là Nhìn câu nào cũng đúng. Có một loại câu hỏi tính toán gọi là: Vừa làm vừa rơi lệ. Có một câu hỏi ứng dụng gọi là Thôi xong rồi!

Khi đi học, ta biết hôm đó là thứ mấy nhưng không biết là ngày bao nhiêu. Khi đi thi, ta biết hôm đó là ngày bao nhiêu lại không biết là thứ mấy. Về nhà nghỉ, cả thứ ngày tháng đều rất rõ ràng.

Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang sách còn hơn giọt nước mắt rơi trên đề thi.

Việc kiểm tra bài tập về nhà có thể gây ra hội chứng quên tạm thời ở nhiều học sinh.

Không gì mang mọi người lại cùng nhau hơn là… cùng mã đề.

Phòng thi là chiến trường, giấy bút là vũ khí, thí sinh là chiến binh mà thương binh liệt sũ về sau mọi người rất xem trọng và ưu ái.

Thi văn xong, mình khóc. Thi xong toán, nhận ra mình đã khóc quá sớm.

Phong cách của đám lười học: Làm bài tập, làm một đêm, ngồi một đêm, xong một tờ.

Một thí sinh hậm hực nói: “Đề toán năm nay quá dễ. Em chắc 9 điểm trong lòng bàn tay nhưng 1 điểm còn lại nó nằm trên mặt giấy”.

4 năm trước bắt xe ôm đi thi, 4 năm sau làm xe ôm chở thí sinh đi thi.

“Đề thi khá nhẹ nhàng, không đến nỗi ngỡ ngàng và thí sinh có thể dễ dàng giải quyết”, thí sinh dự thi môn văn chia sẻ về đề môn toán.

Đường lên Đại học thì xa, đường ra ruộng lúa thì A! Đây rồi!

Đề thi năm nay không khó. Em làm sai 1 câu. Mấy câu còn lại em chưa làm.

Tin nóng 4 năm trước: Cô bé bán khoai đậu thủ khoa 2 trường đại học. Tin nóng năm nay: Cô bé với 2 tấm bằng đại học về nhà bán khoai.

Trong mắt các bậc phụ huynh, làm bài tập 2 tiếng đồng hồ thì không sao, chỉ cần xem TV, xem vi tính, nghịch điện thoại 5 phút thì sẽ mù.

“Còn 1 phút nữa hết giờ” – Câu nói khiến cho học sinh chém gió và quay bài thần tốc hơn bao giờ hết.

Chờ giáo viên lên lớp – Thời điểm học thuộc và làm bài tập hiệu quả nhất.

Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

Học mà không chịu suy nghĩ thì không minh mẫn được, suy nghĩ mà không chịu học thì luôn luôn nghi ngờ.

Cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ trở thành chú bộ đội ngày bé.

Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại.

Học nhiều quên nhiều. Học ít quên ít. Không học… không quên.

Trên đây là những câu nói hay về học tập, học hành, thi cử được sưu tầm và tổng hợp. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt kết quả cao!

Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Về Sự Nghiệp Học Hành

Quotations about studying However great a man’s natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once. ( Jean Jacques Rousseau )

Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc.

Much learning shows how little mortals know, much wealth, how little wordings enjoy. ( Edward Young )

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào, Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. ( Khuyết danh )

Thất học ở thế kỷ 21 sẽ không phải là những người không thể đọc và viết, thay vì thế, là những người không thể học hỏi, gạt bỏ, và học lại.

Much learning shows how little mortals know, much wealth, how little wordings enjoy. ( Edward Young )

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào, Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. ( Albert Einstein )

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. ( Benjamin Franklin )

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. ( William Arthur Ward )

Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

If a man empties his purse into his head, no one can take it from him. ( Benjamin Franklin )

Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.

The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner. ( Elbert Hubbard )

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.

Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself. ( Groucho Marx )

Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn. ( Benjamin Franklin ) ( Lãnh chúa Chesterfield ) The eye sees only what the mind is prepared to comprehend. ( Robertson Davies )

Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.

To learn to read is to light a fire, every syllable that is spelled out is a spark. ( Victor Hugo )

Học đọc là nhóm lên ngọn lửa, từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.

Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Câu Châm Ngôn: Học Đi Đôi Với Hành

“Trăm hay không bằng tay quen”. Người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thực hành giỏi. Điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thực hành. Trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. Ngày nay với đà phát triển của xã hội, quan niệm lí thuyết và thức hành được hiểu khác hơn. học và hành lúc nào cũng đi đôi, không thể tách rưòi nhau. Điều đó cũng đã được chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định.

“Học với hành phải đi đôi. học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy.”

Vậy học và hành có quan hệ như thế nào? trước hết ta cân hiểu: học là tiếp thu kiến thức đã được tích lũy trong sách vở, là nắm vững lí luận đã được đúc kết trong các bộ môn khoa học, đồng thời tếp nhận những kinh nghiệm của cha anh đi trước. Học là trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ, từng lúc cập nhật hóa sự hiểu biết của mình, không để tụt lùi, lạc hậu. Học là tìm hiểu, khám phá những tri thức cuả loài người nhằm chinh phục thiên nhiên, chinh phục vũ trụ. học thuộc khía cạnh của lí thuyết, lí luận. Còn hành nghĩa là làm, là thực hành, là ứng dụng kiến thức, lí thuyết cho thực tiễn đời sống. Cho nên học và hành có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. học và hành là hai mặt của một qua trình thống nhất, nó không thể tách rời mà phải luôn gắn chặt với nhau làm một. Hiểu được mối quan hệ đó là do Bác đã rút ra kinh nghiệm trong việc học tập và vận dụng lí luận cách mạng.

Ta cần hiểu rõ “hành” vừa là mục đích vừa là phương pháp học tập. Một khi đã nắm vững kiến thức, đã tiếp thu lí thuyết mà ta không vận dụng vào thực tiễn, thì học chẳng để làm gì cả. “Học mà không hành thì vô ích”. Học mà không hành được là do học không thấu đáo hoặc thiếu môi trường hoạt động. Trong cuộc sống không thiếu những kẻ lúc đi học không chuyên chú nên lúc ra đời không làm gì được, bị mọi người khinh chê. Ngược lại nếu hành mà không có lí luận chie đạo, lí thuyết soi sáng và kinh nghiệm đã được đúc kết dẫn dắt thì việc ứng dụng vào thực tiễn sẽ lúng túng khi gặp khó khăn trở ngại, thậm chí có khi sai lầm nữa. “Hành” mà không như thế rõ ràng là “không trôi chảy”. Đã có không ít trường hợp vô tình trở thành người phá hoại chỉ vì người đó “hành” mà không “học”.

Hơn thế là học sinh ta cần phải có ý thức đứng đắn trong việc học, phải có thái độ học tập nghiêm túc, không học qua loa chiếu lệ, vừa học vừa chơi. Vào lớp phải chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi chép bài đầy đủ, về nhà phải học bài cũ, phải nghiên cứu bài mới, làm bài tập đầy đủ, không học theo kiều học vẹt, học lí thuyết suông mà phải kết hợp lí thuyết thực hành. Phải biết vận dụng sáng tạo những kiến thức thầy cô truyền thụ vào bài tập thực hành. Có như vậy hiệu quả học tập mới được nâng cao.

Ngày nay, lời dạy của Hồ Chủ tịch ngày càng được khẳng định tác dụng của nó trong thực tế. Học đi đôi với hành đã trở thành nguyên lí phương châm giáo dục của nhà nước đồng thời cũng là phương pháp học tập của mỗi chúng ta. thấm thía lời dạy của Người, em càng có ý thức học trong việc học tập của mình. Em sẽ cố gắng thực hiện phương pháp “học” phải “hành” để việc học tập của em ngày càng tiến bộ hơn.