Top 6 # Xem Nhiều Nhất Một Số Câu Châm Ngôn Hay Về Cuộc Sống Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Altimofoundation.com

Một Số Châm Ngôn Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Một số châm ngôn hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

1. Life is a story, make yours the best seller. Cuộc sống là một câu chuyện, hãy biến câu chuyện cuộc đời bạn trở thành tác phẩm bán chạy nhất. 2. When life changes to be harder, change yourself to be stronger. Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. 3. In three words I can sum up what I’ve learned in life: It goes on. Tôi có thể tóm gọn những gì tôi học được từ cuộc sống trong 3 từ: (Cuộc sống) Vẫn tiếp diễn 4. You’re given this life because you’re strong enough to live it. Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống. 5. Life is trying things to see if they work. Sống là để thử nghiệm xem mọi việc xung quanh sẽ diễn ra thế nào. 6. Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain. Sống không phải là để chờ đợi giông bão qua đi, mà là để học cách khiêu vũ dưới cơn mưa. 7. You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one. Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi những chương trước đó. 8. Life has no remote. Get up and change it yourself. Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó. 9. One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad. Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn. 10. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Hạnh phúc trong cuộc sống nằm ở chính những suy nghĩ của bạn. 11. Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai. 12. Learn form yesterday. Live for today. Hope for tomorrow. Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai. 13. If you sleep on life, all you will have are dreams. Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có sẽ chỉ là những giấc mơ. 14. Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly. Cuộc sống cũng giống như ống kính máy ảnh. Hãy trung vào những điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

Một Số Câu Châm Ngôn Của Nhật Bản

1 Suy nghĩ trước khi quyết. Một khi đã quyết rồi 2 Người uống rượu không biết Tác hại đồ uống này. Người không uống, không biết Ích lợi đồ uống này. 3 Cái buồn như áo rách. Đừng đem nó ra khoe. Rách thì thử vá lại. Mặc, người ta cười chê. 4 Một lời nói tốt đẹp, Chí lý và thực lòng, Như hòn than rực đỏ Sưởi ấm cả mùa đông. 5 Đi đường gặp thằng ngốc, Hay hơn thế, thằng điên, Tốt nhất, đừng chen hắn, Mà hãy tránh sang bên. 6 Sống ở đời, mọi việc Hãy làm hết sức mình. Hãy chừa phần còn lại Cho số phận, thần linh. 7 Cứ nhìn quanh thì biết. Nhà nào nhiều tiếng cười Thì nhà ấy hạnh phúc. Vậy hãy cố mà cười. 8 Vợ chồng như tay, mắt. Mắt khóc khi tay đau. Có đi và có lại, Mắt đau thì tay lau. 9 Hỏi, xấu hổ một phút. Không hỏi, ngu cả đời. Không biết thì cứ hỏi. Đừng sợ người ta cười. 10 Cưới người vợ không tốt, Tức là người đàn ông Đã cưới sự thất bại, Còn kèm theo chiếc gông. 11 Không dám vào hang hổ, Khó bắt được hổ con. Làm ăn không mạo hiểm, Thì thất bại, đừng buồn. 12 Đã làm người khó tránh Vấp ngã một đôi lần. Khỉ leo cây giỏi thế Mà vẫn thường sẩy chân. 13 Con ếch ngồi đáy giếng Không thèm biết trời cao. Thằng ngu không chịu học Vẫn vênh mặt tự hào. 14 Bố mẹ nào con ấy. Con của loài bọ hung Là bọ hung, dù cố Tỏ ra mình anh hùng. 15 Cốc nước đổ xuống đất, Thì hết, coi như xong. Vợ chồng mà ly dị Cũng hết, coi như xong. 16 Làm gì, làm một việc. Đừng bắt cá hai tay. Thất bại là cái chắc. Thất bại cả hai tay. 17 Một thằng ngốc đã ngốc, Thì sẽ ngốc suốt đời, Cho đến khi hắn chết. Đừng khuyên mà phí lời. 18 Trong xã hội điên loạn Thì chỉ những người điên Mới là người tử tế Và thực sự không điên. 19 Suy nghĩ như ông chủ. Cư xử như quí bà. Làm việc như trâu ngựa – Thành công sẽ không xa. Thì không suy nghĩ nữa. Đơn giản chỉ thế thôi.

Một Số Câu Danh Ngôn Về Thành Công

Một số câu danh ngôn về thành công

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Albert Einstein

~*~

How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

Elbert Hubbard

~*~

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

Helen Keller

~*~

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Winston Churchill

~*~

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

Albert Schweitzer

~*~

Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

William Arthur Ward

~*~

Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

Brian Tracy

~*~

The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

Mark Twain

~*~

I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

Steve Jobs

~*~

It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

William James

~*~

Khuyết danh

~*~

Failure isn’t bad if it doesn’t attack the heart. Success is all right if it doesn’t go to the head.

Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

Grantland Rice

Một Số Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch

Danh ngôn tiếng Anh về du lịch bạn đã biết chưa? Những câu danh ngôn tiếng Anh là những tài liệu học tiếng Anh thú vị nhất mà các bạn nên học để có thể áp dụng vào chương trình học tiếng Anh của mình cũng như giúp các bạn học nói tiếng Anh tự nhiên hơn. Học tiếng Anh qua một số câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch sẽ giúp bạn có thêm những từ vựng tiếng Anh mới chuyên ngành du lịch đấy, hãy thử nhé!

Một số câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch

Những câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch thú vị này sẽ giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn đấy, hãy cùng học những câu danh ngôn này nhé!

– A traveler without observation is a bird without wings.

Người đi du lịch mà không quan sát giống như chim không có cánh.

– For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.

Với tôi, đi du lịch không phải là để đi đâu, mà là để đi. Tôi đi vì mục đích du lịch. Điều tuyệt vời nhất là được di chuyển.

– Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller..

Đi du lịch – nó khiến bạn câm nín, và sau đó biến bạn thành một người kể chuyện.

– We travel not to escape life, but for life not to escape us.

Chúng ta đi du lịch không phải đề chạy trốn cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta.

– The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready.

Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.

– Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.

Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.

– The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are.

Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

– Travel is the only thing you buy that makes you richer.

Du lịch là thứ duy nhất bạn mua mà khiến bạn giàu thêm.

– To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.

Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.

– Not all those who wander are lost.

Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.

– The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends.

Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về du lịch này bạn hãy chú ý học nhé, chuyên ngành du lịch chắc chắn sẽ cần đến đấy. Và trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày cũng sẽ cần đến đó, hãy cùng học nhé!