Phép So Sánh Trong Danh Ngôn Việt Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Danh Y Danh Ngôn Tinh Hoa
 • Những Câu Nói Hay Về Nỗi Sợ: 100+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Gia Đình
 • Kho Tàng Danh Ngôn Cuộc Sống
 • 100 Câu Nói Hay Về Nghị Lực Cuộc Sống Giúp Bạn Tự Tin Vượt Lên Chính Mình
 • Phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam

  1.1. Khái quát về danh ngôn

  1.1.1. Định nghĩa danh ngôn

  1.1.2. Vấn đề phân loại các câu danh ngôn

  1.2. Khái quát về phép so sánh và cấu trúc so sánh

  1.2.1. Một số định nghĩa về “so sánh” và “phép so sánh”

  1.2.2. Phân biệt so sánh luận lí và so sánh tu từ

  1.3. Khái quát về văn hóa, sơ lược về văn hóa Việt Nam thể hiện trong danh ngôn Việt Nam.

  1.3.1. Khái quát về văn hoá

  1.3.2. Sơ lược về văn hoá Việt Nam thể hiện trong danh ngôn Việt Nam

  Chương 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI PHÉP SO SÁNH TRONG DANH NGÔN VIỆT NAM

  2.1. Số liệu khảo sát và phân loại khái quát phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam

  2.1.2. Phân loại khái quát phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam

  2.2. Các kiểu so sánh trong danh ngôn Việt Nam được phân loại theo cấu trúc

  2.2.2. Miêu tả các kiểu cấu trúc so sánh trong danh ngôn Việt Nam

  2.3. Các tiểu loại phép so sánh được phân theo nội dung ngữ nghĩa

  2.3.1. Phép so sánh có đối tượng được so sánh nói về người, đối tượng so sánh không nói về người

  2.3.2. Phép so sánh có đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh đều nói về con người

  2.3.3. Phép so sánh có đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh đều không nói về con người

  2.3.4. Phép so sánh có đối tượng được so sánh không nói về người, đối tượng so sánh nói về người

  Chương 3. PHÉP SO SÁNH TRONG DANH NGÔN VIỆT NAM VỚI VIỆC LƯU GIỮ TRI THỨC VĂN HÓA

  3.1. Nhận xét chung về vai trò của phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam với việc lưu giữ tri thức văn hóa dân tộc

  3.2. Một số tri thức văn hóa dân tộc được lưu giữ qua phép so sánh trong danh ngôn việt nam

  3.2.1. Tri thức văn hóa về thực vật

  3.2.2. Tri thức văn hóa về động vật

  3.2.3. Tri thức về văn hóa ẩm thực

  3.2.4. Tri thức văn hóa về tôn giáo, tín ngưỡng

  3.2.5. Tri thức văn hóa về quan niệm tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 6 Bài Văn Hay Viết Về Chân Lý Sống “trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Chân Của Kẻ Lười Biếng” Của Nhà Văn Lỗ Tấn
 • Suy Nghĩ Về Câu Nói: “trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Chân Của Kẻ Lười Biếng”
 • Những Bài Thơ Hay Về Thầy Cô Và Mái Trường
 • Danh Ngôn Phụ Nữ, Hiểu Phụ Nữ Qua Câu Danh Ngôn Về Phụ Nữ
 • Danh Ngon Chuc Mung Nam Moi
 • Đề Tài Phép So Sánh Trong Danh Ngôn Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Tiếng Anh Về Thời Gian
 • Những Câu Stt Hay Về Bản Thân Mình Đáng Suy Ngẫm
 • 150+ Stt Hay Về Cuộc Sống Chất Đáng Suy Ngẫm
 • Những Lời Chúc Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Mùng 8/3 Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Stt Thất Bại, Danh Ngôn & 70 Câu Nói Hay Về Sự Thất Bại Ý Nghĩa
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

  NGÔ THỊ THU HẢI

  PHÉP SO SÁNH TRONG DANH NGÔN

  VIỆT NAM

  LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC

  THÁI NGUYÊN, NĂM 2012

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

  NGÔ THỊ THU HẢI

  PHÉP SO SÁNH TRONG DANH NGÔN

  VIỆT NAM

  Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

  Mã số: 60.22.01

  LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC

  Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS – TS. Đào Thị Vân

  THÁI NGUYÊN, NĂM 2012

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ, em đã được

  sự chỉ bảo và giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo.

  Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Boxxyno.com Đào Thị Vân Người đã hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn vừa qua.

  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của thầy, cô

  giáo trong Viện ngôn ngữ, các thầy cô giáo trong khoa Ngữ Văn và khoa sau

  Đại học – Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

  Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã đọc và chỉ ra

  những thành công và hạn chế của luận văn tốt nghiệp này.

  Thái Nguyên, tháng 5 năm 2012

  Học viên: Ngô Thị Thu Hải

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số

  liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa có ai công bố

  trong một công trình nghiên cứu nào khác.

  Tác giả

  Ngô Thị Thu Hải

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  i

  MỤC LỤC

  Trang

  Trang bìa phụ

  Lời cảm ơn

  Lời cam đoan

  Mục lục …………………………………………………………………………………………………. i

  Danh mục các bảng ……………………………………………………………………………….iii

  MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………….. 1

  Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN ………………………………………………………………. 10

  1.1. Khái quát về danh ngôn …………………………………………………………………… 10

  1.1.1. Định nghĩa danh ngôn ……………………………………………………………. 10

  1.1.2. Vấn đề phân loại các câu danh ngôn………………………………………… 11

  1.2. Khái quát về phép so sánh và cấu trúc so sánh…………………………………… 12

  1.2.1. Một số định nghĩa về “so sánh” và “phép so sánh” ……………………. 12

  1.2.2. Phân biệt so sánh luận lí và so sánh tu từ …………………………………. 15

  1.2.3. Cấu trúc so sánh ……………………………………………………………………. 17

  1.3. Khái quát về văn hóa, sơ lược về văn hóa Việt Nam thể hiện trong

  danh ngôn Việt Nam. …………………………………………………………………………….. 25

  1.3.1. Khái quát về văn hoá……………………………………………………………… 25

  1.3.2. Sơ lược về văn hoá Việt Nam thể hiện trong danh ngôn Việt Nam 30

  1.4. Tiểu kết …………………………………………………………………………………………. 31

  Chƣơng 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI PHÉP SO SÁNH

  TRONG DANH NGÔN VIỆT NAM …………………………………………………… 33

  2.1. Số liệu khảo sát và phân loại khái quát phép so sánh trong danh ngôn

  Việt Nam ……………………………………………………………………………………………… 33

  2.1.1. Số liệu khảo sát …………………………………………………………………….. 33

  2.1.2. Phân loại khái quát phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam ……… 33

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  ii

  2.2. Các kiểu so sánh trong danh ngôn Việt Nam được phân loại theo cấu trúc … 42

  2.2.1. Nhận xét chung …………………………………………………………………….. 42

  2.2.2. Miêu tả các kiểu cấu trúc so sánh trong danh ngôn Việt Nam …….. 43

  2.3. Các tiểu loại phép so sánh được phân theo nội dung ngữ nghĩa …………… 80

  2.3.1. Phép so sánh có đối tượng được so sánh nói về người, đối tượng

  so sánh không nói về người …………………………………………………………….. 80

  2.3.2. Phép so sánh có đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh đều

  nói về con người…………………………………………………………………………….. 82

  2.3.3. Phép so sánh có đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh

  đều không nói về con người …………………………………………………………….. 83

  2.3.4. Phép so sánh có đối tượng được so sánh không nói về người, đối

  tượng so sánh nói về người ……………………………………………………………… 84

  2.4. Tiểu kết …………………………………………………………………………………………. 85

  Chƣơng 3. PHÉP SO SÁNH TRONG DANH NGÔN VIỆT NAM VỚI

  VIỆC LƢU GIỮ TRI THỨC VĂN HÓA ……………………………………………. 87

  3.1. Nhận xét chung về vai trò của phép so sánh trong danh ngôn Việt

  Nam với việc lưu giữ tri thức văn hóa dân tộc ………………………………………… 87

  3.2. Một số tri thức văn hóa dân tộc được lưu giữ qua phép so sánh trong

  danh ngôn việt nam……………………………………………………………………………….. 88

  3.2.1. Tri thức văn hóa về thực vật …………………………………………………… 88

  3.2.2. Tri thức văn hóa về động vật ………………………………………………….. 94

  3.2.3. Tri thức về văn hóa ẩm thực ………………………………………………… 101

  3.2.4. Tri thức văn hóa về tôn giáo, tín ngưỡng ………………………………… 103

  3.2.5. Tri thức văn hóa về quan niệm tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc

  gia đình……………………………………………………………………………………….. 105

  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………… 114

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  iii

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Trang

  Bảng 2.1: Bảng tổng kết so sánh luận lí và so sánh tu từ trong danh ngôn

  Việt Nam …………………………………………………………………………….. 35

  Bảng 2.2: Bảng tổng kết các tiểu loại so sánh đồng nhất trong danh ngôn

  Việt Nam …………………………………………………………………………….. 38

  Bảng 2.3: Bảng tổng kết các tiểu loại so sánh dị biệt trong danh ngôn Việt Nam …. 41

  Bảng 2.4: Bảng tổng kết các kiểu cấu trúc so sánh trong danh ngôn Việt Nam ……. 43

  Bảng 2.5: Bảng tổng kết các tiểu loại thành tố A trong phép so sánh sử

  dụng trong danh ngôn Việt Nam ……………………………………………. 64

  Bảng 2.6: Bảng tổng kết các tiểu loại thành tố A trong cấu trúc so sánh sử

  dụng trong danh ngôn Việt Nam ……………………………………………. 64

  Bảng 2.7: Bảng tổng kết các tiểu loại thành tố t trong phép so sánh sử

  dụng trong danh ngôn Việt Nam ……………………………………………. 69

  Bảng 2.8: Bảng tổng kết từ ngữ chỉ phương diện so sánh trong danh ngôn

  Việt Nam …………………………………………………………………………….. 69

  Bảng 2.9: Bảng tổng kết các từ ngữ biểu thị quan hệ so sánh trong danh

  ngôn Việt Nam…………………………………………………………………….. 70

  Bảng 2.10: Bảng tổng kết các tiểu loại của thành tố B trong phép so sánh

  dùng trong danh ngôn Việt Nam ……………………………………………. 79

  Bảng 2.11: Bảng tổng kết các tiểu loại của thành tố B trong phép so sánh

  dùng trong danh ngôn Việt Nam ……………………………………………. 79

  Bảng 2.12: Bảng tổng kết các tiểu loại so sánh trong danh ngôn Việt Nam

  được phân loại theo nội dung A và B. …………………………………….. 85

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  1

  MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài

  1.1. So sánh là một thao tác được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong cuộc

  sống hàng ngày nói chung, trong văn chương nghệ thuật nói riêng. Để nhận thức

  thế giới khách quan, để nắm được bản chất quy luật của các sự vật hiện tượng

  muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, con người thường sử dụng thao tác này.

  Trong sáng tạo nghệ thuật, so sánh là thủ pháp hết sức quen thuộc,

  được sử dụng thường xuyên. Đây là một biện pháp nghệ thuật độc đáo, đặc

  sắc. Nhờ phép so sánh, người viết có thể gợi ra những hình ảnh cụ thể, những

  cảm xúc thẩm mĩ lành mạnh, đẹp đẽ cho người đọc, người nghe. So sánh

  được coi là một trong những phương thức tạo hình gợi cảm hiệu quả nhất, có

  tác dụng lớn trong việc tái hiện đời sống, hình thành và phát triển trí tưởng

  tượng, óc quan sát và khả năng nhận xét đánh giá của con người. Mặt khác nó

  còn làm cho tâm hồn và trí tuệ của con người thêm phong phú, giúp con

  người cảm nhận văn học và cuộc sống một cách tinh tế hơn. Nghiên cứu về

  phương thức so sánh sẽ giúp chúng ta có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và

  giá trị của biện pháp này đối với việc cấu thành và biểu đạt ngôn ngữ nói

  chung, văn học nghệ thuật nói riêng.

  1.2. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân loại được lưu giữ dưới

  nhiều hình thức. Một trong số những hình thức ấy là các lời danh ngôn. Theo

  Từ điển tiếng Việt, (Nxb Từ điển bách khoa, Viện Ngôn ngữ học, tái bản năm

  2010 ; Hoàng Phê chủ biên) thì “Danh ngôn là những lời nói hay được người

  đời truyền tụng” , có tác giả hoặc

  khuyết danh. Tuy nhiên, hiếm có ai đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu cách thức sử

  dụng từ ngữ, giá trị của các biện pháp tu từ mà cụ thể là phép so sánh trong

  danh ngôn. Đây là một vấn đề khá mới mẻ đối với nhiều bạn đọc. Việc lựa

  chọn nghiên cứu “phép so sánh trong danh ngôn của Việt Nam” là một việc

  làm cần thiết, phù hợp với nhu cầu hiểu biết, cần khám phá sâu hơn về danh

  ngôn của độc giả.

  Vì những lí do trên nên trong luận văn này, chúng tôi đã mạnh dạn tìm

  hiểu về: Phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam.

  2. Lịch sử vấn đề

  2.1. Tình hình nghiên cứu danh ngôn nói chung và nghiên cứu danh

  ngôn Việt Nam nói riêng

  2.1.1. Tình hình nghiên cứu danh ngôn nói chung

  Với những bài học sâu sắc và ý nghĩa thiết thực, đã từ lâu danh ngôn

  trở thành món ăn mang đến cho nhân loại những hương vị độc đáo, mới mẻ.

  Mỗi lời danh ngôn vừa như một trải nghiệm, lại vừa như một phát hiện lý thú,

  sáng tạo của con người về công việc, kinh nghiệm sống, quan niệm tình yêu,

  hôn nhân, hạnh phúc, gia đình… Hiện nay, có không ít những công trình biên

  soạn, sưu tầm các câu danh ngôn: Danh ngôn thế giới đông tây kim cổ (Biên

  soạn, biên dịch, sưu tầm, khảo cứu: Trần Tất Lạnh, Hoàng Điệp, Hà Quang

  Năng, Nxb Văn hóa thông tin, 2004); Danh ngôn thế giới (Biên soạn: Ngọc

  Khuê, Nxb Trẻ, 2001); 3500 câu danh ngôn nổi tiếng thế giới (Trần Mạnh

  Thường tuyển chọn, Nxb Văn hóa thông tin, 1996); Danh ngôn cổ điển; Danh

  ngôn hiện đại (Tri thức Việt biên soạn, Nxb Lao động, 2010); Sổ tay danh

  ngôn (Nguyễn Huy Giới sưu tầm, biên soạn, Nxb Lao động Xã hội, 2006);

  Danh ngôn Trung Hoa (Nguyễn Hữu Trọng biên dịch, Nxb Đồng Nai, 1996);

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  3

  Danh ngôn tình yêu (Vũ Tiến Quỳnh tuyển chọn, giới thiệu, Nxb Văn nghệ

  Thành phố Hồ Chí Minh, 2000); Tây phương xử thế (Kiều Văn biên soạn Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung, Nxb. Đồng Nai, 2003); Danh ngôn

  thế giới tình bạn – tình yêu (Trường Tân, Trường Khang sưu tầm, tuyển chọn,

  Nxb Văn hoá Thông tin, 2004)…

  Có thể nói, các công trình nghiên cứu đã sưu tầm, biên soạn và khảo

  cứu một số lượng khổng lồ lời danh ngôn của nhân loại, được đúc rút từ nhiều

  nguồn tư liệu khác nhau trên thế giới. Hệ thống những lời danh ngôn ấy dung

  nạp từ những câu nói nổi tiếng của các nhân vật tiêu biểu trong lịch sử loài

  người cho đến những câu thành ngữ, tục ngữ, ngạn ngữ, cách ngôn, châm

  thành nguồn tư liệu quý báu và vô giá cho hậu thế.

  2.1.2. Tình hình nghiên cứu danh ngôn Việt Nam

  Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam là một quốc gia có

  nền văn hóa, văn học mang đậm dấu ấn dân tộc. Có thể nói những lời danh

  ngôn Việt Nam chính là cái hồn, là thần thái của con người nơi đây, bởi

  chúng được hoài thai, sinh ra và nuôi dưỡng trong lòng dải đất hình chữ S.

  Danh ngôn Việt Nam không chỉ là những câu nói hay của các danh nhân

  người Việt, mà còn là các câu tục ngữ, ca dao sâu sắc do cha ông từ xưa

  truyền đời để lại. Biên soạn sưu tầm các lời danh ngôn này có các công trình

  tiêu biểu: Từ điển danh ngôn: Thế giới và Việt Nam (Nguyễn Nhật Hoài, Vũ

  Tiến Quỳnh, Nxb Phương Đông, 2006); Danh ngôn Hồ Chí Minh (Sưu tầm và

  biên soạn: Trí Thắng, Kim Dung, Nxb Văn hoá Thông tin, 2000); Danh ngôn

  Đông – Tây: Pháp – Việt (Biên soạn: Vương Trung Hiếu, Trần Đức Tuấn, Nxb

  Đà Nẵng, 1994); Tục ngữ Anh – Pháp – Việt (Lê Ngọc Tú, Nxb Khoa học xã

  hội, 1996); Danh ngôn tình yêu hôn nhân gia đình: Việt – Anh – Pháp (Vương

  Trung Hiếu, Nxb Đồng Nai, 1998); Lời non nước: Danh ngôn Chủ tịch Hồ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  4

  Chí Minh (Đào Thản sưu tầm và chú dẫn, Tp. Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, 2005);

  Danh ngôn thế giới và Việt Nam (Huỳnh Hữu Lộc biên soạn, Nxb Thuận Hóa,

  2005); 365câu danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày (Việt Phương biên soạn,

  Nxb Thanh niên, 2010); Danh ngôn làm giàu, Đức Uy biên soạn, Nxb Thanh

  niên, 2008)…

  Nhìn chung, các công trình trên đã sưu tầm và biên soạn một số lượng

  tương đối các lời danh ngôn Việt Nam trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống:

  kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, gia đình, ứng xử, quan niệm về hôn

  nhân, công việc, xử thế… Dưới ảnh hưởng của nền văn hóa dân tộc, các lời

  danh ngôn đều mang đậm chất Việt Nam, những hình ảnh, từ ngữ, cách thức

  diễn đạt… đều lưu giữ dấu ấn văn hóa Việt Nam.

  2.2. Tình hình nghiên cứu danh ngôn Việt Nam về phương diện ngôn ngữ

  2.2.1. Nghiên cứu về phương diện ngôn ngữ nói chung

  Trên thực tế, có rất nhiều tác giả biên soạn, sưu tầm các lời danh ngôn.

  Tuy nhiên, nghiên cứu sâu về danh ngôn trên phương diện ngôn ngữ thì có rất

  ít công trình. Tiêu biểu hơn cả trong số đó là bài viết Vận dụng tục ngữ, thành

  ngữ và danh ngôn trên báo chí (Nguyễn Đức Dân, tạp chí ngôn ngữ, số 10,

  Tr.1-7, 2004).

  Trong bài viết này, tác giả có đề cập tới danh ngôn trong việc vận dụng

  danh ngôn trên báo chí. Song, để nghiên cứu sâu về danh ngôn trên phương

  diện ngôn ngữ, hình thức biểu đạt, các biện pháp tu từ… thì chưa có tác giả

  nào quan tâm đến.

  2.2.2. Nghiên cứu về phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam.

  Trong nghiên cứu văn học, một trong các phương thức biểu hiện của

  ngôn từ nghệ thuật ở tác phẩm văn chương là phương thức so sánh. Nhìn từ

  góc độ phong cách học, so sánh là một phương thức biểu đạt hình tượng của

  mọi ngôn ngữ. Vì thế đây cũng là một trong những vấn đề được các nhà ngôn

  ngữ học trên thế giới quan tâm nghiên cứu.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  5

  Trong lịch sử hình thành và phát triển của nền văn học thế giới, từ

  những buổi đầu, phương thức so sánh đã được nhà triết học lỗi lạc Hy Lạp

  Arisstole quan tâm. Trong cuốn Thi học, ông đã đề cập tới so sánh. Arisstole

  xem đây là một trong những biện pháp được sử dụng rộng rãi trong văn

  chương, bởi nó mang đến giá trị biểu cảm và tính thẩm mĩ cao.

  Với nền văn học Trung Hoa cổ đại, phép so sánh được thể hiện qua

  những lời bình giải về hai thể tỉ và hứng trong thi ca dân gian Trung Quốc. Tỉ

  gió trong văn học.

  Vấn đề này ở nước ta cũng sớm được các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học

  đề cập đến. Bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XX khi xuất hiện những

  công trình nghiên cứu tiếng Việt thì trong đó phương thức so sánh cũng được

  miêu tả trong giáo trình bài giảng Phong cách học. Nghiên cứu về phép so

  sánh có thể kể đến các tác giả tiêu biểu như: Đinh Trọng Lạc với Giáo trình

  Việt ngữ (Nxb Giáo dục, H. 1964), Phong cách học tiếng Việt (Nxb Giáo dục,

  H. 1998), 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt (Nxb Giáo dục, H.

  2005); Cù Đình Tú với cuốn Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt

  (Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H. 1973); Nguyễn Thế Lịch với

  Từ so sánh đến ẩn dụ (T/c Ngôn ngữ, số 3, 1991); Hữu Đạt với Phong cách

  học Tiếng Việt hiện đại (Nxb ĐHQGHN, 2001); Hoàng Kim Ngọc với cuốn

  So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình (Nxb KHXH, 2009)…

  Ở những công trình nghiên cứu trên, các tác giả đã đi đến sự hình thành

  khái niệm, phân loại và tìm ra giá trị của phương thức so sánh. Đây là cơ sở

  lý thuyết vô cùng quý báu giúp chúng ta tham khảo trước khi đi sâu nghiên

  cứu, khám phá về phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam.

  2.3. Tổng kết về tình hình nghiên cứu danh ngôn Việt Nam

  Kết quả khảo sát tư liệu cho thấy, đã có nhiều công trình sưu tầm và

  biên soạn danh ngôn Việt Nam, danh ngôn thế giới. Nhưng để đi sâu và tìm

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  6

  hiểu đầy đủ, toàn vẹn về danh ngôn trên phương diện ngôn ngữ thì hiếm có

  hoặc có rất ít công trình. Đặc biệt, tìm hiểu về phép so sánh trong danh ngôn

  Việt Nam thì chưa thấy có tài liệu nghiên cứu riêng nào. Bởi vậy, trong

  khuôn khổ luận văn này, bước đầu chúng tôi đi tìm hiểu về phép so sánh trong

  danh ngôn Việt Nam, từ đó thấy được giá trị của chúng trong sáng tạo nghệ

  thuật truyền thống.

  3. Đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

  3.1. Đối tượng nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là phép so sánh trong danh ngôn

  Việt Nam.

  3.2. Phạm vi nghiên cứu

  – Về đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát của luận văn là các lời

  danh ngôn Việt Nam trong một số công trình sau:

  + Danh ngôn Hồ Chí Minh (Sưu tầm và biên soạn: Trí Thắng, Kim

  Dung, Nxb Văn hoá Thông tin, 2000);

  + Danh ngôn thế giới và Việt Nam (Huỳnh Hữu Lộc biên soạn, Nxb

  Thuận Hóa, 2005);

  + 365 câu danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày (Việt Phương biên

  soạn, Nxb Thanh niên, 2010);

  + Danh ngôn làm giàu, Đức Uy biên soạn, Nxb Thanh niên, 2008);

  + Danh ngôn thế giới Đông Tây kim cổ (Biên soạn, biên dịch, sưu tầm,

  khảo cứu: Trần Tất Lạnh, Hoàng Điệp, Hà Quang Năng, Nxb Văn hóa thông

  tin, 2004 )

  + 7500 câu danh ngôn (Nhiều tác giả biên soạn, Nxb Thanh niên, 2010);

  + 3600 câu danh ngôn (Mai Ngọc Lan biên soạn, Nxb Văn hóa Thông

  tin, 2010);

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  7

  + Danh ngôn hôn nhân và gia đình (Việt Hương sưu tầm, Nxb Thanh

  Niên, 2005)

  + Danh ngôn thế giới (Việt Hùng sưu tầm, Nxb Văn hóa Thông tin, 2005).

  – Về nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu phép so sánh trong các

  câu danh ngôn của người Việt về hai phương diện sau:

  (1) Nghiên cứu đặc điểm của phép so sánh được sử dụng trong các câu

  danh ngôn của người Việt: (Cấu trúc, ngữ nghĩa; Phương thức so sánh; Hình

  thức so sánh…);

  (2) Nghiên cứu phép so sánh trong các câu danh ngôn của người Việt

  với vai trò lưu giữ tri thức văn hoá dân tộc.

  4. Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

  4.1. Mục đích nghiên cứu:

  4.1.1. Về mặt lí luận: Nghiên cứu phép so sánh trong danh ngôn của

  Việt Nam, người viết nhằm tìm hiểu đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của phép so

  sánh và phân loại phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam, đồng thời qua đó

  thấy được vai trò lưu giữ tri thức văn hóa dân tộc của phép so sánh trong danh

  ngôn người Việt.

  4.1.2. Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu phép so sánh trong danh ngôn Việt

  Nam, người viết hi vọng kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là tài liệu tham

  khảo cho những ai muốn nghiên cứu danh ngôn về phương diện ngôn ngữ nói

  chung và phép so sánh nói riêng.

  4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

  Để đạt mục tiêu nói trên, luận văn đặt ra một số nhiệm vụ chính sau đây:

  căn cứ lí luận cho đề tài;

  2. Thống kê và phân loại đối tượng nghiên cứu theo các tiêu chí đã

  định trước;

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  8

  3. Miêu tả, phân tích đối tượng nghiên cứu đã phân loại;

  4. Tổng kết các kết quả đã nghiên cứu được và rút ra kết luận.

  5. Các phƣơng pháp nghiên cứu

  Nghiên cứu đề tài này, luận văn sẽ sử dụng một số phương pháp nghiên

  cứu chủ yếu sau đây:

  5.1. Phương pháp thống kê, phân loại

  Các phương pháp nghiên cứu này được dùng để thống kê và phân loại

  đối tượng nghiên cứu, cụ thể ở đây là thông kê và phân loại những trường hợp

  sử dụng phép so sánh trong các câu danh ngôn của người Việt trong nguồn tư

  liệu đã chọn.

  5.2. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp

  Các phương pháp nghiên cứu này được dùng để phân tích đối tượng

  nghiên cứu và tổng kết các kết quả nghiên cứu.

  5.3. Phương pháp so sánh, đối chiếu

  Phương pháp nghiên cứu này dùng để so sánh các câu danh ngôn về

  một số phương diện cụ thể khi cần.

  6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN

  – Về mặt lí luận:

  Đây là lần đầu tiên có một đề tài nghiên cứu tương đối đầy đủ và sâu

  sắc về phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam về phương diện cấu trúc và

  ngữ nghĩa. Nếu đạt được mục tiêu đề ra, luận văn sẽ góp phần làm rõ thêm về

  vai trò của phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam nói riêng, trong văn học

  nói chung.

  – Về mặt thực tiễn

  Như đã nói ở phần mục đích của đề tài, luận văn sẽ là tài liệu tham

  khảo cho những ai muốn học tập và nghiên cứu về phép so sánh sử dụng

  trong danh ngôn.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  9

  7. Cấu trúc của luận văn

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Thư mục tài liệu tham khảo, luận văn

  gồm 3 chương:

  Chƣơng 1: Cơ sở lí luận

  Chƣơng 2: Kết quả khảo sát và phân loại phép so sánh trong danh ngôn

  Việt Nam

  Chƣơng 3: Phép so sánh trong danh ngôn Việt Nam với việc lưu giữ tri

  thức văn hóa.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  10

  Chƣơng 1

  CƠ SỞ LÍ LUẬN

  1.1. Khái quát về danh ngôn

  1.1.1. Định nghĩa danh ngôn

  1.1.1.1. Định nghĩa danh ngôn trong từ điển

  Theo Từ điển tiếng Việt (Nxb Từ điển bách khoa, Viện Ngôn ngữ học,

  Hoàng Phê chủ biên ; H. 2010 ) thì “Danh ngôn là những lời nói hay được

  người đời truyền tụng” .

  Cuốn Đại từ điển tiếng Việt (Nxb Đại học quốc gia TPHCM; Nguyễn

  Như Ý chủ biên, năm 2009) đưa ra định nghĩa về danh ngôn như sau:

  “Danh ngôn là câu nói ngắn gọn, sâu sắc của một nhà tư tưởng, nhà

  hoạt động chính trị xã hội hay nhà khoa học, văn nghệ sĩ nổi tiếng về con

  người và cuộc sống” ;

  Theo Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh (Nxb Văn hóa Thông tin;

  Song Dương, Đặng Thông chủ biên; H. 2010) thì so sánh là “xem xét để tìm

  ra những điểm giống, tương tự hoặc khác biệt về mặt số lượng, kích thước,

  phẩm chất” .

  Ở cuốn giáo trình này, ngoài nghiên cứu những biện pháp tu từ khác,

  tác giả còn bàn về hình thức biểu hiện của biện pháp tu từ so sánh. Có thể nói,

  đây chính là một trong những giáo trình đầu tiên của môn Phong cách học ở

  Việt Nam nghiên cứu về các biện pháp tu từ nói chung và biện pháp tu từ so

  sánh nói riêng.

  b) Định nghĩa của tác giả Đinh Trọng Lạc và tác giả Nguyễn Thái Hòa:

  Trong cuốn Phong cách học tiếng Việt, hai tác giả này cũng đưa ra định

  nghĩa về so sánh:

  ” So sánh là phương thức diễn đạt tu từ khi đem sự vật này đối chiếu

  với sự vật khác miễn là giữa hai sự vật có một nét tương đồng nào đó, để gợi

  ra hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mĩ trong nhận thức của người đọc,

  người nghe” [17,190].

  Như vậy, trong định nghĩa trên, hai tác giả không chỉ đưa ra quan niệm về

  so sánh tu từ mà còn đề cập đến hiệu quả nghệ thuật khi sử dụng phép so sánh.

  c) Định nghĩa của tác giả Nguyễn Thế Lịch:

  Trong bài viết “Các yếu tố và cấu trúc của so sánh nghệ thuật tiếng

  Việt” (đăng trên Số phụ, Tạp chí Ngôn ngữ số 1, 1988), tác giả đã đưa ra định

  nghĩa về so sánh như sau:

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

  http://www.lrc-tnu.edu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn Và Xúc Tích Nhất
 • Những Câu Nói Vui Về Cuộc Sống Tình Yêu Hài Hước Bá Đạo
 • Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Cho Bạn Trai Cũ.
 • Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Em Gái Hay, Ý Nghĩa Nhất
 • 21 Câu Nói Kinh Điển Chỉ Có Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (Phần 3)
 • So Sánh Giá Sách Hồ Chí Minh Lời Vàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Hồ Chí Minh Lời Vàng
 • Danh Nhân Thế Giới Tải Torrent Epub • Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Của Thomas Edison
 • Quotes Of All Time
 • 14 Câu Danh Ngôn Tiếng Pháp Ý Nghĩa Về Cuộc Sống – Sachhoctiengphap.net
 • Năm 2009 là năm toàn Đảng, toàn dân ta kỉ niệm 40 năm thực hiện và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2009) và kỉ niệm lần thứ 119 ngày sinh của Người (19.5.1890 – 19.5.2009). những con số ấy nhắc chúng ta nhớ đến một con người vĩ đại mà bạn bè khắp  năm châu đã muôn lời ca ngợi: “Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của công lý trên trái đất ở nơi nào, mùa xuân ở đâu, xin mời đến thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hiện diện mẫu mực của một con người anh hùng của thời đại chúng ta” (Rơnê đơ Pêstrê)

  Đến thăm cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh để hiểu rằng: ở Người, không chỉ hội tụ những tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam mà còn dồn tụ cả tinh hoa , khí phách của nhân loại, để cảm nhận được đầy đủ và trọn vẹn những gì đã bồi đắp nên một nhân cách vĩ đại mang tầm kiệt xuất của thế kỉ XX. Đến với cuộc đời Hồ Chủ tịch mới thấy chan chứa niềm tự hào về Người. Quả thật, không đâu như trên thế gian này lại có một con người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh: vĩ đại trên cương vị một lãnh tụ, đã tạo dựng được một sự nghiệp cách mạng to lớn không chỉ có ý nghĩa với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, vĩ đại trong tư cách một nhà văn – nhà thơ đã để lại cho nền văn học Việt Nam một sự nghiệp văn chương đồ sộ và giàu giá trị. Với một vĩ nhân như Bác, một nhân cách lớn như Bác, nói bao nhiêu vẫn không đủ và tìm hiểu mãi vẫn không thấy tận cùng. Nói như thế có nghĩa là chúng ta còn có thể tìm thấy trong những lời dạy của Bác những tư tưởng lớn, những giá trị tinh thần quý  báu mà như nhà thơ Tố Hữu viết: “Lời của Người không phải sấm trên cao – Ấm từng tiếng thấm vào lòng mong ước”.

  Để có thêm tư liệu cho đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trên cả nước: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhằm giúp cho mọi tầng lớp xã hội thấm thía được những ý nghĩa lớn lao trong lời dạy của Người . Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Lời vàng” được thực hiện trên cơ sở những lời kêu gọi , những bài nói, bài viết tại các Hội nghị, trong các trước tác của Người…được sắp xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện giúp bạn đọc tiện tra cứu. Cuốn sách cho ta thấy mối quan tâm sâu sắc của Người trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa, giáo dục cũng như nhận thức của Người về tinh thần đoàn kết , về ý thức cách mạng , về tình cảm với gia đình, quê hương đất nước.

  Mời bạn đón đọc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Câu Tục Ngữ Về Tình Bạn Trong Tiếng Trung Cực Ý Nghĩa
 • Sống Tích Cực Hơn Qua 12 Câu Nói Bất Hủ Của Nhà Văn Mark Twain
 • 100+ Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Tiền, Càng Đọc Càng Thấm
 • Danh Ngôn Hạnh Phúc Đau Khổ 6
 • Danh Ngôn Hay Về Đàn Ông
 • Danh Ngôn Về Lòng Khoan Dung

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Nỗi Buồn Của Người Con Gái
 • Học Tiếng Anh Qua Châm Ngôn Về Tuổi Trẻ Ý Nghĩa
 • 65 Câu Danh Ngôn & Stt Hôn Nhân Hay Nhất Trong Ngôn Tình Hiện Đại
 • Những Câu Nói Hay Nhất Về Sự Cô Đơn Tâm Trạng Buồn Thê Lương
 • 200 Stt Chúc Mừng Sinh Nhật Người Yêu Hay Nhất Tháng9/2020
 • Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

  The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.

  Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn.

  Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.

  Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗi lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp.

  Toleration is the greatest gift of the mind; it requires the same effort of the brain that it takes to balance oneself on a bicycle.

  Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.

  The highest result of education is tolerance.

  Chín điều cần thiết để sống thỏa nguyện:

  Đủ sức khỏe để biến công việc thành lạc thú.

  Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.

  Đủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh.

  Đủ trang nhã để thú nhận tội lỗi và bỏ chúng lại sau lưng.

  Đủ kiên nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó tốt đẹp.

  Đủ khoan dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm.

  Đủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người.

  Đủ đức tin để biến lời răn của Chúa trời thành hiện thực.

  Đủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai.

  Nine requisites for contented living:

  Health enough to make work a pleasure.

  Wealth enough to support your needs.

  Strength to battle with difficulties and overcome them.

  Grace enough to confess your sins and forsake them.

  Patience enough to toil until some good is accomplished.

  Charity enough to see some good in your neighbor.

  Love enough to move you to be useful and helpful to others.

  Faith enough to make real the things of God.

  Hope enough to remove all anxious fears concerning the future.

  Không khoan dung cũng là một hình thức bạo lực và là trở ngại cho sự phát triển của một tinh thần dân chủ thực sự.

  Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit.

  Lòng khoan dung trở thành tội lỗi khi dành cho cái ác.

  Tolerance becomes a crime when applied to evil.

  Hãy hoàn toàn khoan dung, hoặc không một chút nào; theo con đường của cái thiện hoặc của cái ác. Đứng giữa mối giao nhau đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn khả năng của bạn.

  Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng khoan dung. Châm biếm mang đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn, và ít thân thiện hơn.

  Humor brings insight and tolerance. Irony brings a deeper and less friendly understanding.

  Khoan dung cho cái ác chỉ dẫn tới thêm nhiều điều ác. Và khi người tốt đứng nhìn và chẳng làm gì trong sự thống trị của cái ác, cộng đồng của họ sẽ bị nuốt trọn.

  Nhà phú quí nên học cách khoan dung, người thông minh nên học thói trung hậu. Đừng bao giờ ngừng yêu thương ai, và từ bỏ hy vọng vào người ấy, vì thậm chí ngay cả đứa con hoang tàn sa ngã nhất cũng vẫn có thể cứu rỗi được; kẻ thù ác liệt nhất và người đã từng là bạn bè cũng có thể lại trở thành bạn bè; tình yêu thương đã nguội lạnh có thể lại được nhóm lửa.

  Never cease loving a person, and never give up hope for him, for even the prodigal son who had fallen most low, could still be saved; the bitterest enemy and also he who was your friend could again be your friend; love that has grown cold can kindle.

  Ngày nay chúng ta sợ hãi những từ đơn giản như lòng tốt và khoan dung và nhân hậu. Chúng ta không tin vào những ngôn từ tốt đẹp xưa cũ bởi chúng ta không còn tin vào những giá trị tốt đẹp xưa cũ nữa. Và đó là vì sao thế giới thật bệnh hoạn.

  Today we are afraid of simple words like goodness and mercy and kindness. We don’t believe in the good old words because we don’t believe in good old values anymore. And that’s why the world is sick.

  Bạn tiến xa tới đâu trong đời phụ thuộc vào việc bạn nhẹ nhàng với người trẻ, cảm thông với người già, đồng cảm với người đang tranh đấu, và khoan dung với cả kẻ yếu và kẻ mạnh. Bởi vì một ngày nào đó trong đời, bạn sẽ thấy mình đã từng trải qua tất cả những khoảng khắc ấy.

  How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving, and tolerant of the weak and strong. Because someday in your life you will have been all of these.

  Điều chúng ta có thể và nên thay đổi là bản thân mình: sự kiên nhẫn của mình, tính tự cao tự đại của mình (kể cả tự cao tự đại về trí óc), cảm nhận của mình về tổn thương, sự thiếu hụt của mình trong yêu thương và độ lượng. Tôi coi mọi nỗ lực khác để thay đổi thế giới, dù có xuất phát từ ý định cao đẹp nhất, đều chỉ là vô ích.

  What we can and should change is ourselves: our impatience, our egoism (including intellectual egoism), our sense of injury, our lack of love and forbearance. I regard every other attempt to change the world, even if it springs from the best intentions, as futile.

  Sự khoan dung là sợi dây xích vàng gắn kết xã hội lại với nhau.

  Mercy is the golden chain by which society is bound together.

  Con người quả nhiên là khoan dung với người khác phái hơn, nhất là người khác phái có ưu thế về diện mạo. Xử những việc khó xử càng nên khoan dung; xử người khó xử, càng nên trung hậu; xử thời buổi khó khăn, ngờ vực, càng nên tự nhiên như vô tâm. Thay vì lên án người khác, hãy cố hiểu họ. Hãy cố tìm hiểu tại sao họ lại làm điều họ làm. Điều đó có ích và hấp dẫn hơn nhiều phê phán; và nó sinh ra sự cảm thông, lòng khoan dung và sự tử tế.

  Instead of condemning people, let’s try to understand them. Let’s try to p out why they do what they do. That’s a lot more profitable and intriguing than criticism; and it breeds sympathy, tolerance and kindness.

  Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.

  Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle.

  Đừng lắng nghe những người cho rằng ta nên giận dữ với kẻ thù, và tin rằng điều này là to lớn và đáng nể. Không gì đáng được ca ngợi, không gì minh chứng rõ rệt hơn cho một tâm hồn lớn lao và cao quý, hơn sự khoan dung sẵn lòng tha thứ.

  Let us not listen to those who think we ought to be angry with our enemies, and who believe this to be great and manly. Nothing is so praiseworthy, nothing so clearly shows a great and noble soul, as clemency and readiness to forgive.

  Không khoan dung chúng sinh, không tha thứ chúng sinh, khổ là chính mình.

  不宽恕众生,不原谅众生,是苦了你自己。

  Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

  你永远要宽恕众生,不论他有多坏,甚至他伤害过你,你一定要放下,才能得到真正的快乐。

  Tình yêu luôn cần sự kiên trì của cả hai người. … Yêu một người không phải chỉ có sự nhiệt huyết và lòng can đảm mà còn cần sự khoan dung, tha thứ. Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ: tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng.

  All the great things are simple, and many can be expssed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

  Chừng nào bạn còn chưa học được cách khoan dung với những người không phải lúc nào cũng đồng ý với mình, bạn sẽ không bao giờ thành công hay hạnh phúc.

  Until you have learned to be tolerant with those who do not always agree with you, you will be neither successful nor happy.

  Tâm không hay hờn giận

  Chẳng oán trách thù ai

  Lòng khoan dung rộng rãi

  Ấy là cảnh bồng lai. Giới hạn khoan dung của mỗi người là không giống nhau. Có thể trong mắt người khác điều mà bạn không thể chịu được là chuyện nhỏ. Ai cũng có thể vĩ đại… bởi ai cũng có thể phụng sự. Bạn không phải có bằng đại học để phụng sự. Bạn không phải làm chủ ngữ và động từ phù hợp để phụng sự. Bạn chỉ cần một trái tim tràn ngập lòng khoan dung. Một tâm hồn tạo ra bởi yêu thương.

  Everybody can be great… because anybody can serve. You don’t have to have a college degree to serve. You don’t have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love.

  Cuộc sống là một chuyến phiêu lưu vào miền khoan thứ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 150 Stt Buồn Khơi Gợi Cảm Xúc Và Tâm Trạng Nhất Hiện Nay * Du Lịch Số
 • Chùm 40 Stt Tâm Trạng Bị Lừa Dối Đáng Suy Ngẫm Để Bạn Thức Tỉnh
 • Những Câu Nói Hay Về Sắc Đẹp Người Phụ Nữ Hiện Đại Phải Biết
 • Lời Chúc 8/3 Hay Và Hài Hước Nhất
 • 10 Status Facebook Hay, Ý Nghĩa Nhất Trong Tuần, Các Status Hay Của Người Nổi Tiếng Việt Nam, Stt Thú Vị Facebook, Stt Ý Nghĩa Trên Facebook
 • Giải Thích Nội Dung Và Ý Nghĩa Của Câu Nói Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 2136 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh (Work Quotes) Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 21)
 • Tổng Hợp 2136 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh (Work Quotes) Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 19)
 • Tổng Hợp 2136 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh (Work Quotes) Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 17)
 • Tổng Hợp 2136 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh (Work Quotes) Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 15)
 • Tổng Hợp 2136 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh (Work Quotes) Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 12)
 • Để có thêm hiểu biết cho bản thân, con người cần không ngừng học hỏi, đó không chỉ là học trong sách vở mà còn là học tập từ chính đời sống xã hội. Do đó học là sự nghiệp cả đời của mỗi người, bàn về việc học Lê-nin đã từng nói “Học, học nữa, học mãi”. Dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy giải thích nội dung và ý nghĩa của câu Học – học nữa – học mãi.

  I. Dàn ý chi tiết cho đề giải thích nội dung và ý nghĩa của câu nói Học, học nữa, học mãi

  1. Mở bài

  -Giới thiệu về tầm quan trọng về việc học: đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của con người

  -Giới thiệu đến câu nói nổi tiếng của Lê-nin: Học- học nữa-học mãi

  2. Thân bài

  * Giải thích câu nói: Học – học nữa- học mãi

  – Học là gì?

  – Học- học nữa- học mãi nhấn mạnh việc học suốt đời. Học ở mọi lúc mọi nơi, học nhiều kiến thức khác nhau không chỉ trong nhà trường mà cả trong thực tiễn

  * Học có tác dụng gì đối với chúng ta?

  – Trước hết, học chính là đang lại lợi ích cho ta. Đó là giúp cho chúng ta có tri thức, có hiểu biết

  – Học giúp con người là người có ích cho xã hội, có người tốt

  – Học để chung sống với mọi người

  – Học để xây dựng tổ quốc, để bảo vệ tổ quốc và quê hương. Biểu hiện như câu nói của Bác ” Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không?…

  * Học như thế nào là đúng?

  – Học ở mọi lúc mọi nơi

  – Học ở không chỉ trên lý thuyết sách vở mà cả trong thực tế

  – Học cũng không phân biệt giới tính, độ tuổi

  3. Kết bài

  -Ý nghĩa: câu nói của Lê- nin thật đúng đắn và mang đầy ý nghĩa

  -Chúng ta cần ghi nhớ câu nói và phải luôn học tập không ngừng góp phần làm một con người có ích, đồng thời đóng góp cho quê hương, tổ quốc thêm giàu mạnh.

  II. Bài tham khảo

  Trong mỗi con người chúng ta việc học đóng góp 1 vài trò rất quan trọng. Từ xưa đến nay ông cha ta cũng đã có những câu nói để đề cao việc học trong cuộc đời của mỗi con người. Và Lê-Nin một triết gia vĩ đại của thế giới cũng đã có 1 câu nói để cho ta thấy được tầm quan trọng của việc học: ” Học – Học nữa – Học mãi

  Vậy học là gì? Ta có thể hiểu học là một quá trình tiếp thu kiến thức cho chính bản thân mình giúp cho ta có thêm hiểu biết về những sự vật sự việc xung quanh cuộc sống của chúng ta. Mỗi con người chúng ta cần học rất nhiều ngay từ khi còn bé ta đã được người thân trong gia đình dạy cách ứng xử, lễ nghĩa với những người lớn hơn mình Khi đến mái trường chúng ta lại được thầy cô bao bọc chăm sóc dạy bảo về đạo đức cũng như những kiến thức về khoa học.

  Khi trưởng thành ra ngoài xã hội chúng ta lại học hỏi qua bạn bè, những người ở xung quanh chúng ta, tất cả những gì chúng ta không biết. Đặc biệt với câu nói ” Học – Học nữa – Học mãi” nó nhấn mạnh việc học suốt đời của mỗi con người. Học ở mọi lúc mọi nơi, học nhiều kiến thức khác nhau không chỉ trong nhà trường mà cả trong thực tiễn.

  Cùng với đó, ta còn thấy được việc học cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích tốt đẹp. Nó giúp chúng ta có thêm tri thức, có thêm hiểu biết thêm về thế giới xung quanh. Mặt khác, học còn giúp con người trở nên tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội hơn từ đó làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn tạo nên 1 mối quan hệ tốt đẹp giữa con người và con người. Học để xây dựng tổ quốc,để bảo quê hương đất nước, và điều đó cũng đã được Bác thể hiện qua 1 câu nói bất hủ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.”

  Việc học có thể diễn ra ở mọi lúc mọi nơi không ai cấm chúng ta học, tiếp thu kiến thức. Chúng ta có thể thấy các bạn trẻ ngày nay có thể học tập và làm việc ở mọi lúc mọi nơi có thể ở trên trường học cũng như ngoài xã hội. Ngoài ra, học không chỉ ở trên sách vở lý thuyết mà còn trên thực tiễn, trong các trường học ngày nay họ rất hay cho học sinh đi ra ngoài để thực hành những gì mình đã học trên sách vở lý thuyết nó vừa giúp cho giờ học trở nên vui vẻ thoải mái. Đồng thời, mặt khác còn giúp cho tiết học trở nên hiệu quả, cũng như phát triển những tài năng tiềm ẩn của học sinh. Việc học cũng không phân biệt độ tuổi, giới tính, một cụ già có thể đang nghiên cứu một điều gì đó, hay một người phụ nữ mang thai cũng có thể đi thi đại học. Trong một hội sách, ta cũng bắt gặp những cụ già, em nhỏ đi mua sách để học tập.

  Qua đây, ta thấy được câu nói của Lê- nin thật đúng đắn và mang đầy ý nghĩa. Mỗi con người chúng ta cần ghi nhớ câu nói và phải luôn học tập không ngừng góp phần làm một con người có ích, đồng thời đóng góp cho quê hương, tổ quốc thêm giàu mạnh.

  Theo chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyễn Duy Nhiên Tuyển Dịch
 • Y Dep Loi Hay Ve Tho (Nguoi Yeu Văn)
 • Xem Những Câu Stt Về Tình Bạn Hay & Ý Nghĩa Nhất 2022
 • Những Lời Chúc Năm Mới Hay Nhất
 • Những Lời Chúc 8/3 Cho Đồng Nghiệp Nữ Đảm Bảo Sẽ Khiến Các Chị Em Xao Xuyến
 • Hoàn Cảnh Sáng Tác,nội Dung Nghệ Thuật Cảnh Khuya,rằm Tháng Giêng

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Chúc Sinh Nhật Hài Hước Vui Nhộn
 • Thiên Chúa Ba Ngôi / Đức Chúa Của Vạn Mùa Xuân / Chúc Mừng Xuân Mới .
 • Những Câu Chúc Tết Trong Kinh Thánh Hay Nhất Năm 2022
 • Tổng Hợp Lời Chúc 22/12 Cho Chồng Và Cho Người Yêu Ý Nghĩa Nhất
 • 50+ Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bựa Bá Đạo Nhất Dành Cho Bạn Thân
 • Cảnh khuyaRằm tháng giêng đều là những bài thơ hay của tác giả Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác và những điểm chính về nội dung nghệ thuật của 2 bài thơ này.

  Trong một đêm trăng đẹp, Bác ngắm cảnh và viết lên những vầng thơ tuyệt đẹp. Bài thơ lột tả vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng đồng thời gửi gắm bên trong tâm sự của người lãnh đạo, lo lắng tương lai và vận mệnh của đất nước.

  Bài thơ Cảnh khuya được viết ở chiến khu Việt Bắc, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với tiếng suối, trăng, cảnh khuya đẹp như vẽ… hình ảnh thơ sinh động, giàu sức biểu cảm. Tiếng suối được so sánh như tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng. Trăng in bóng lên cổ thủ lồng nhau vào nhau tạo sự hài hòa, huyền ảo. Hình ảnh thiên nhiên qua cảm nhận của Bác rất đẹp và sinh động.Trên nền thiên nhiên đó là thi nhân – người chiến sĩ đang thao thức bởi Người lo lắng cho vận mệnh dân tộc.

  – Vận dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

  – Biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, điệp từ.

  – Vẻ đẹp đêm trăng vừa cổ điển mang nét đẹp hiện đại.

  – Ngôn từ giản dị, trong sáng toát lên tình yêu thiên nhiên, yêu nước và sự lạc quan, yêu đời của Bác.

  Rằm tháng giêng là bài thơ ra đời trong một đêm trăng rằm. Bác cùng với các cán bộ có cuộc họp quan trọng, buổi họp kết thức khi trời đã khuya, Bác cùng các cán bộ trở về bằng thuyền. Lấy cảm hứng từ đêm trăng rằm, Bác viết bài thơ để ghi lại khoảng khắc tuyệt đẹp từ thiên nhiên.

  Thông tin thêm: Bài thơ được viết ở chiến khu Việt Bắc vào năm 1948, giai đoạn đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp.

  Bối cảnh viết bài thơ Rằm tháng giêng rất tình cờ, khi kết thúc một cuộc họp quan trọng, Bác trở về nhà bằng thuyền, đó cũng là thời điểm đêm về khuya, Bác đã thực sự rung động trước vẻ đẹp của đêm trăng rằm. Con thuyền không chỉ chở người mà còn chở đầy ánh trăng lướt đi, đó là hình ảnh vô cùng lãng mạn của nghệ sĩ – chiến sĩ Hồ Chí Minh. Bài thơ cũng toát lên sự ung dung, phong thái của Bác trong thời điểm khó khăn của cuộc kháng chiến.

  – Bài thơ gốc viết theo thất ngôn tứ tuyệt, dịch sang thể thơ lục bát.

  – Mang vẻ đẹp cổ điển đặc trưng của phương Đông như: trăng, dòng sông, con thuyền.

  – Ngôn từ có sức biểu cảm cao, hàm súc.

  – Kết hợp giữa miêu tả và yếu tố biểu cảm giúp bài thơ mang nét đẹ cổ điển và hiện đại.

  Chiêm ngưỡng và hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên đất trời nhưng không quên bày tỏ nỗi lòng của người lãnh đạo trước vận mệnh của dân tộc, đất nước.

  Rằm tháng giêng

  Thể hiện tâm hồn nghệ sĩ – chiến sĩ thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời từ thiên nhiên trong đêm trăng rằm.Bác có sự cảm nhận tinh tế trước thiên nhiên và phong thái ung dung, tự tại trong bất kì hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh.

  Bài viết về biện pháp nghệ thuật trong bài Cảnh khuya

  Cảnh khuya bài thơ đã lột tả được vẻ đẹp thiên nhiên và hình ảnh con người trong khung cảnh ấy. Trong không gian yên tĩnh người nghe có thể thưởng thức tiếng suối trong trẻo từ phía xa, biện pháp nghệ thuật sử dụng so sánh tiếng suối như tiếng hát của con người.

  Trong câu “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa” điệp từ “lồng” được sử dụng hai lần tạo ra khung cảnh thiên nhiên với đêm trăng rừng tầng lớp , xen kẽ nhau tạo nên vẻ đẹp lung linh, đầy màu sắc qua con mắt của những người đang ngắm nhìn cảnh vật.

  Trong hai câu đầu lột tả vẻ đẹp của núi rừng, thiên nhiên thì hai câu sau nói lên nổi lòng của con người là chính tác giả. Điệp từ “chưa ngủ” được sử dụng hai lần, bác hồ chưa ngủ vì cảnh đẹp nhưng cũng vì nước nhà đang chiến tranh. Bác đang suy nghĩ về tình hình đất nước và chiến tranh, điệp từ “chưa ngủ” đã thể hiện được nỗi lo nước nhà của bác.

  Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

  Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

  Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong bài thơ đã thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng Việc Bắc và nói lên nỗi lòng của người cha già lo lắng, suy nghĩ đối với vận mệnh của dân tộc.

  Bài viết có tính chất tham khảo!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Giêng
 • Đọc Lại Bài Thơ “rằm Tháng Giêng”
 • Ngày Của Mẹ Là Ngày Nào Năm 2022? Những Lời Chúc Ý Nghĩa Ngày Mother’s Day
 • Những Câu Chúc Người Bệnh Mau Khỏe Mạnh
 • Cách Chọn Quà Khai Trương Spa Giúp Kinh Doanh Thuận Buồm Xuôi Gió
 • Công Dung Ngôn Hạnh Là Gì? Tại Sao Phụ Nữ Cần Có 4 Đức Tính Này?

  --- Bài mới hơn ---

 • Công, Dung, Ngôn, Hạnh Ngày Nay Khác Xưa Thế Nào?
 • Những Dòng Stt Buồn Và Thất Vọng Về Tình Yêu & Cuộc Sống Hay, Ý Nghĩa Nhất
 • Danh Ngôn Hay Nhất Của Abraham Lincoln
 • 101 Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Ngôn Ngữ, Ngôn Từ & Lời Nói
 • Danh Ngôn An Ủi Nỗi Buồn
 • Định nghĩa về Công Dung Ngôn Hạnh?

  Công Dung Ngôn Hạnh là 4 chữ thường được ông cha ta thời xưa dùng để đánh giá 4 tiêu chuẩn phẩm chất, đức tính của người phụ nữ trong gia đình.

  Những đức tính của Công Dung Ngôn Hạnh

  Công Dung Ngôn Hạnh được chia làm 4 đức tính đó là:

  Chữ CÔNG trong “Công Dung Ngôn Hạnh” được xem là người nữ công gia chánh. Nữ công gia chánh được xem là người phụ nữ của gia đình là người đảm nhiệm mọi công việc nhà. Đặc biệt hơn thì đức tính này có thể được đem ra để so sánh với người đàn ông. Tuy rằng người phụ nữ không thể tự mình làm được nhiều việc nặng và chiến đấu ở thiên hạ. Nhưng họ lại có thể đảm nhiệm được công việc trong gia đình và những việc mà người đàn ông không thể làm được.

  Nếu như trong gia đình có người phụ nữ giỏi về nữ công gia chánh, thì gia đình đó sẽ rất hạnh phúc. Bởi nhờ có họ mà gia đình và con cái sẽ được ăn uống đầy đủ, không phải lo về việc ăn mặc. Đặc biệt hơn là nề nếp trong gia đình và việc dạy bảo con cái.

  Chữ DUNG trong câu Công Dung Ngôn Hạnh là dùng để nói về nhan sắc của người phụ nữ. Theo như nhiều nhà thơ thì phụ nữ được xem như là những linh hồn của một bông hoa rực rỡ. Chính vì vậy đối với người phụ nữ thì chữ dung rất quan trọng, họ sẽ phải chăm lo cho nhan sắc của mình. Đặc biệt là không được có lối ăn mặc lôi thôi và để đầu tóc rối tung lên.

  Có một câu nói rằng không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết chăm làm đẹp. Tuy nhiên không phải người phụ nữ chân dài, lưng cong, da trắng… Thì mới được gọi là đẹp, đẹp ở đây có nghĩa là đẹp về tâm hồn của một người phụ nữ.

  Hiện nay thì người phụ nữ thường quá tận dụng đến những đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm để làm đẹp cho mình. Những thứ đó chỉ là những dụng cụ và có thể mua bằng tiền, còn vẻ đẹp trong tâm hồn thì lại không có. Đối với phụ nữ hiện nay thì đa số đều chăm chuốt cho vẻ ngoài của mình. Nhưng họ lại không biết rằng đối với cánh đàn ông thì vẻ đẹp của người phụ nữ chính là vẻ mộc mạc giản dị.

  Chữ NGÔN trong câu Công Dung Ngôn Hạnh là dùng để ám chỉ lời nói của người phụ nữ. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng tại sao Khổng Tử lại để chữ Hạnh nằm sau chữ Ngôn. Đơn giản chỉ là để lời nói đi trước đức hạnh của người phụ nữ. Lời nói của người phụ nữ có thể biểu hiện được tâm hồn của người phụ nữ đó. Người xưa đã có câu: Người đanh đá có tiếng nói the thé, người cay nghiệt có tiếng nói rít, người nhân hậu có tiếng nói ấm áp…

  Con người nếu không được dạy dỗ từ nhỏ thì sẽ hay văng tục. Còn đối với người được giáo dục sớm thì sẽ nói năng lễ độ và biết chừng mực.

  Chữ HẠNH trong Công Dung Ngôn Hạnh được xem là hạnh kiểm và đức hạnh của người phụ nữ. Đối với cánh đàn ông thì hầu hết tất cả đều ước rằng có thể cưới được cô vợ hiền. Người xưa thường dùng câu ” Chó dữ mất láng giềng, vợ dữ mất chị em”. Câu nói này dùng để ám chỉ người vợ không có đức hạnh. Tuy nhiên đức hạnh là một đức tính không thể thiếu ở người phụ nữ. Trong tuổi đời của họ thì họ chỉ sinh sống với cha mẹ khoảng 1 phần của cuộc đời. Còn 2 phần còn lại họ phải sống với chồng con của mình, mối quan hệ này không hề có máu mủ gì. Chính vì thế một gia đình hạnh phúc là đều nhờ vào người phụ nữ trong gia đình. Đối với người phụ nữ nếu có sắc mà không có đức thì coi như là đổ bỏ đi và không được mọi người xem trọng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Chuyện Cuộc Sống Cực Kỳ Ý Nghĩa Mà Bạn Nên Đọc
 • 99+ Lời Chúc Vợ Ngủ Ngon, Cực Ngọt, Cực Chân Thành
 • Những Stt Hay Dành Cho Những Ai Đang Xa Nhà
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Niềm Vui Hay Nhất !!!
 • Câu Nói Nào Của Các Cao Thủ Võ Thuật Được Mọi Người Tâm Đắc Nhất?
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Về Nội Lực Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Về 365 Câu Danh Ngôn Cho Cuộc Sống Hàng Ngày Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Thực Hiện Châm Ngôn “dĩ Hòa Vi Quý” Trong Đời Sống Hôn Nhân Gia Đình
 • Kể Về Bữa Cơm Gia Đình Em
 • Nói Về Lao Động :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • 15 Danh Ngôn Nổi Tiếng Về Tình Yêu
 • “Just when I think I have learned the way to live, life changes.” – Danh ngôn cuộc sống của Hugh Prather.

  Khi học được cách sinh tồn mãnh liệt, cách sống đầy khao khát, cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

  “All wonders you seek are within yourself.” – Danh ngôn cuộc sống của Sir Thomas Browne.

  Tất cả những câu hỏi bạn đặt ra và cần người khác trả lời hay gợi ý, bạn đều có thể tự trả lời và trả lời rất tốt. Hãy tin vào chính mình.

  Một câu Danh ngôn cuộc sống của hay nhiều lúc có tác động to lớn, kỳ diệu đến suy nghĩ, hành động và cảm xúc của bạn, thậm chí có thể góp phần thay đổi cuộc đời bạn. Bạn có thể tìm thấy nhiều câu danh ngôn cuộc sống cực kỳ hữu ích và sâu sắc trải nghiệm cuộc sống tại http://danhngonsong.com

   Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng gập bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đó là bởi vì họ có thể kết nối những kinh nghiệm mình có và tổng hợp thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc họ đã suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình hơn người khác

  Steve Jobs

   Càng hiểu biết, con người càng tự do.

  Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.

  Voltaire

   Cái lưỡi của một thằng khùng đủ dài để cắt đứt cổ của nó.

  Tục ngữ Anh

   Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

  Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.

  Les Brown

   Tôi không nghĩ ra được nhu cầu nào thời thơ ấu lại mạnh mẽ như mong muốn có được sự bảo vệ của người cha.

  Sigmund Freud

   Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Vì vậy tôi đánh giá chúng ta trên cơ sở những thất bại huy hoàng khi cố làm những điều không thể

  William Faulkner

   Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước – và chiến tranh.

  Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism – and wars.

  Dale Carnegie

   Ngày hôm nay bạn là Bạn, điều đúng hơn là chỉ đúng. Chẳng ai khác là Bạn hơn chính bạn. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.

  Dr Seuss

   Nền không chắc mà tường không cao thì sự bại hoại nằm sẵn ở đó.

  Hậu Hán Thư

   Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.

  Thomas Carlyle

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Sưu Tầm Các Danh Ngôn Hay Về Cái Chết
 • 27 Câu Nói Để Đời Của Lão Tử
 • Trí Huệ Lão Tử: Những Câu Danh Ngôn Thú Vị Trong Đạo Đức Kinh
 • 6 Câu Triết Lý Ẩn Chứa Trí Tuệ Của Lão Tử
 • Sưu Tầm 100+ Những Câu Nói Hay Về Tiền Và Tình Yêu Tình Bạn Hài
 • Lịch Desktop Có Danh Ngôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Chín Danh Ngôn Ứng Xử Của Đức Phật
 • Danh Ngôn Về Sự Cống Hiến
 • Những Dâng Hiến Lặng Lẽ… :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • 20 Câu Nói Hay Chân Thành Giản Dị Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Nhất Định Có Thể Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Tích Cực
 • 5. Lịch Việt CalendarDC (hay DesktopCalendar) là phần mềm lịch vạn niên đa năng không thể thiếu cho máy tính.

  8. – Tự động cập nhật lịch khi có thay đổi ngày giờ hệ thống – Cho phép cá nhân hóa màu sắc của lịch – Cho phép đặt ví trí của lịch ở vị trí tùy ý trên màn hình – Cho phép xem lịch ngày trước, tháng trước ngay tại màn hình lịch trên desktop (Tính năng mới có trên.

  13. Ubuntu không dùng GNOME Shell làm mặc định,nhưng người dùng có thể cài đặt từ kho ứng dụng của Ubuntu từ phiên bản 11.

  18. Đáng chú ý DesktopCal hỗ trợ cả ngôn ngữ tiếng Việt, bạn nhấn vào mục ngôn ngữ, chọn “Việt Nam – Vietnam” từ hộp thoại hiện ra.

  19. Đúng vậy Desktop Calendar là phần mềm tạo lịch ghi chú được phát triển dành cho người dùng nền tảng hệ điều hành Windows.

  20. Phần mềm này trang trí một giao diện lịch rất đẹp trên màn hình desktop mà không ảnh hưởng tới màn hình nền: bạn vẫn có thể thao tác lên màn hình desktop ….

  24. Cũng giống như những ứng dụng lịch khác, Desktop Calendar mang tới các thông tin chi tiết về các ngày trong năm và tính năng ghi chú công việc.

  25. 26/05/2015 · Desktop Calendar là phần mềm lịch Việt chuyên nghiệp cho máy tính bao gồm cả lịch dương và lịch âm.

  27. Download DANH NGÔN SONG NGỮ for PC – free download DANH NGÔN SONG NGỮ for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… – free download DANH NGÔN SONG NGỮ Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.

  29. Phát sốt với bộ lịch tết 2022 đẹp- lịch năm mới Kỷ Hợi được thiết kế mới nhất, đủ 12 tháng và có cả lịch âm 2022 cho bạn tải về, in làm lịch treo tường hoặc lịch bàn rất tiện lợi.

  30. Có nhiều cách khác nhau có thể giúp bạn thực hiện việc ghi chú như kể trên nhưng nếu bạn là một người thường xuyên tiếp xúc và làm việc với máy vi tính, ghi chú trực tiếp lên màn hình desktop có thể là sự lựa chọn tối ưu nhất.

  31. (Rất hữu ích với các tháng âm lịch khi có năm có tháng 29 ngày, có tháng 30 ngày) x.

  32. Đặc biệt với gần 4 ngàn câu danh ngôn hay được chọn lọc đã được đưa vào ứng dụng hy vọng sẽ giúp bạn có những giây phút vui vẻ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Tập Những Câu Danh Ngôn Khuyến Thiện Trong 24 Bộ Chính Sử Của Trung Hoa Cổ Đại
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Và Tình Yêu Ý Nghĩa Giúp Bạn Bồi Đắp Niềm Tin
 • 199+ Hình Ảnh Châm Ngôn Cuộc Sống Sâu Sắc Mang Thông Điệp Ý Nghĩa
 • Danh Ngôn Sự Kiên Trì
 • Danh Ngôn Về Lòng Kiên Trì
 • Phụ Nữ Ngày Nay Với: “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh – Speak English
 • Lời Khuyên, Câu Nói Hay, Danh Ngôn Về Hạnh Phúc Và Cuộc Sống
 • Top 60+Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Ý Nghĩa Tạo Cho Bạn Nhiều Động Lực
 • Câu Nói Lặng Nhìn Cuộc Sống
 • 40 Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Cuộc Sống, Xem Để Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Ngày xưa khi nói tới phụ nữ xã hội thường lấy tứ đức “CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH” để đối chiếu, đánh giá phẩm chất của họ. Còn ngày nay, tứ đức này có xưa và phong kiến với phụ nữ không? Nó có còn là tiêu chuẩn đạo đức để đánh giá người phụ nữ nữa hay không?

  Thực tế bất cứ một xã hội tốt đẹp nào cũng có nề nếp kỷ cương phù hợp, có những chuẩn mực đạo đức xã hội lành mạnh. Những con người trong xã hội đó phải rèn luyện để có lối sống theo chuẩn mực đạo đức kế thừa truyền thống tốt đẹp bao đời của dân tộc. Vậy “CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH” trong thời đại ngày nay là gì?

  Công ở đây người phụ nữ không thể chỉ hiểu là sự khéo léo về nữ công gia chánh, đảm đang nội trợ, chăm lo gia đình mà còn là có óc tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan, khoẻ, học giỏi. Ngoài ra họ còn phải là người lao động giỏi có trình độ, có tay nghề.

  Dung là vẻ đẹp hình thức kết hợp với vẻ đẹp tâm hồn. Nếu người phụ nữ chỉ là người duyên dáng ăn mặc đẹp nhưng không có tâm hồn cao đẹp thì thật sự không có vẻ đẹp. Cái đẹp hình thể hiện nay không phải là “Yểu điệu thục nữ” mà là khoẻ và đẹp. Khoẻ để lao động tốt, để giữ gìn hạnh phúc gia đình và để sinh ra những đứa con thông minh khoẻ mạnh.

  Ngôn là lời nói dịu dàng, có duyên. Ngày nay chữ ngôn còn đòi hỏi người phụ nữ biết cách nói lịch thiệp, thẳng thắn thể hiện được sự thông minh, có kiến thức và biết ứng xử.

  Hạnh ở đây thể hiện phẩm chất đạo đức của người con gái, người vợ, người mẹ giàu lòng nhân ái phẩm hạnh, chung thuỷ với chồng. Là tình yêu chân thật và chung thuỷ trong hôn nhân, không sa vào cuộc sống thấp hèn.

  Người phụ nữ ngày nay còn phải là một công dân tốt, sống cần kiệm, có ước mơ, có lương tâm nghề nghiệp, biết hy sinh và có lòng độ lượng vị tha. Không những thế họ còn phải có tinh thần trách nhiệm đối với cơ quan đơn vị với gia đình và với bản thân.

  Như vậy ngày nay “CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH” hoà quyện kết hợp với nhau vẫn trở thành chuẩn mực để đối chiếu, đánh giá phẩm chất, nhân cách của người phụ nữ./.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Dung Ngôn Hạnh – Tam Tòng Tứ Đức Của Phụ Nữ Xưa Và Nay
 • Thế Nào Gọi Là Một Người Phụ Nữ Công
 • Hình Ảnh Những Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Ý Nghĩa
 • Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Cha
 • Những Câu Nói Về Cha Bằng Tiếng Anh Đầy Ý Nghĩa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100