Top 14 # Xem Nhiều Nhất Các Câu Nói Hay Về Niềm Tin Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Altimofoundation.com

Câu Nói Hay Về Niềm Tin

Câu nói hay về niềm tin

Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn. Không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn. John Adams

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Louisa May Alcott

Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát. Louisa May Alcott

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin và phát triển khoa học. Henri Frederic Amiel

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên. Les Brown

Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ. Henri Frederic Amiel

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình. Les Brown

Thật hoài công nói với người khác rằng: hãy tin đi nhưng đừng suy xét chẳng khác nào bạn nói: hãy ngủ đi nhưng đừng thức dậy. Lord Byron

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ. Thomas Carlyle

Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta dù chỉ một lần. Rene Descartes

ạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội và điều kiện để đạt được những ước mơ? Chắc chắn bạn sẽ không thể làm được điều đó. Tuy nhiên nếu có niềm tin, không sớm thì muộn, ước mơ sẽ là của bạn. Khuyết Danh

Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử. Mahatma Gandhi

Không được mất niềm tin vào nhân loại. Nhân loại là đại dương; một vài giọt nước trong đại dương nhuốm bẩn không khiến đại dương thành bẩn. Mahatma Gandhi

Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãy trong tâm tưởng. William James

Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. Martin Luther

Sự trung thành với chính mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho là mình tin điều mình không tin. Thomas Paine

Nếu một người đánh mất niềm tôn kính vào bất cứ phần nào của cuộc sống, anh ta sẽ đánh mất niềm tôn kính với toàn bộ cuộc sống. Albert Schweitzer

Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin tiến bước theo hướng của giấc mơ và nỗ lực sống cuộc đời mình đã mường tượng thì anh ta sẽ bất ngờ gặp được thành công trong những lúc bình thường. Henry David Thoreau

Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh đẹp trong một hạt giống, và cây sồi lớn trong một quả sồi. William Arthur Ward

Việc tha thứ cho một người nào đó thì rất dễ dàng nhưng có đủ khả năng để tin lại họ lần nữa không thì lại là một chuyện khác. Khuyết Danh

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe. ( Anatole France ) Để làm được những điều to lớn, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin.

Câu nói hay về niềm tin 2

To achieve great things you have first to believe it. ( Arsene Wenger ) Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.

You closed your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you see, you have to believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them too, even when you’re in the dark. Even when you’re falling. ( Khuyết danh ) Bạn nhắm mắt lại. Đó là điều khác biệt. Đôi lúc bạn không thể tin điều mắt thấy, bạn phải tin điều mình cảm nhận. Và nếu bạn muốn người khác tin tưởng mình, bạn phải cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng họ, thậm chí ngay cả khi bạn ở trong bóng tối. Ngay cả khi bạn đang rơi.

I believe in everything until it’s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it’s in your mind. Who’s to say that dreams and nightmares aren’t as real as the here and now? ( John Lennon ) Tôi tin vào mọi thứ cho tới khi nó bị bác bỏ. Vì vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Tất cả đều tồn tại, thậm chí dù nó chỉ ở trong tâm trí bạn. Ai dám nói rằng giấc mơ và ác mộng không thực như điều ở đây lúc này?

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death. ( Elbert Hubbard ) Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd. ( Voltaire ) Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing. ( Louisa May Alcott ) Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us. ( Samuel Johnson ) Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before. ( Khuyết danh ) Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith. ( Steve Jobs ) Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. ( Steve Jobs ) Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó . lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. ( Sophia Loren ) Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt. ( William Arthur Ward ) Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

A faith is a necessity to a man. Woe to him who believes in nothing. ( Victor Hugo ) Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng.

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light. ( Helen Keller ) Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.

The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds. ( William James ) Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng.

Câu nói hay về niềm tin 3

The people who influence you are the people who believe in you. ( Henry Drummond ) Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness. ( Henry David Thoreau ) Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất.

It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence. ( William James ) Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.

Faith… must be enforced by reason… when faith becomes blind it dies. ( Mahatma Gandhi ) Niềm tin… phải được gia cố bằng lý lẽ… khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi.

Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook. ( William Arthur Ward ) Tin tưởng là biết ngoài kia là đại dương bởi mình nhìn thấy suối.

Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence. ( Henry David Thoreau ) Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.

Society lives by faith, and develops by science. ( Henri Frederic Amiel ) Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in. ( Les Brown ) Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.

A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. ( Mahatma Gandhi ) Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử.

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions. ( Louisa May Alcott ) Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.

Fanaticism is overcompensation for doubt. ( Robertson Davies ) Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things. ( Thomas Carlyle ) Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.

Man must cease attributing his problems to his environment, and learn again to exercise his will . his personal responsibility in the realm of faith and morals. ( Albert Schweitzer ) Con người cần ít đổ rắc rối của mình lên môi trường xung quanh, và học cách thể hiện ý chí . trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin và đạo đức.

Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying. ( Martin Luther ) Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, and a giant oak in an acorn. ( William Arthur Ward ) Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh đẹp trong một hạt giống, và cây sồi lớn trong một quả sồi.

He does not believe who does not live according to his belief. ( Thomas Fuller ) Ai không sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng.

It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe. ( Thomas Paine ) Sự trung thành với chính mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho là mình tin điều mình không tin..

Belief creates the actual fact. ( William James ) Niềm tin tạo ra hiện thực.

For there to be betrayal, there would have to have been trust first. ( Suzanne Collins ) Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng.

Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề. ( Từng thề ước . Đồng Hoa )

Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé… ( Thủy Vũ )

Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin. ( Đoạn Đường Ký Ức . Gỗ & Born )

Nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ là mãi mãi. Và nếu không có lòng chân thành thì mọi thứ cũng bằng không.( Khuyết danh )

Câu nói hay về niềm tin 4

Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life. Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.

Instead of giving myself reasons why I can’t, I give myself reasons why I can. Thay vì đưa ra cho bản thân những lý do tại sao tôi không thể , tôi sẽ chọn cho tôi những lý do tại sao tôi có thể.

Dream is like a bird that senses the dawn and carefully starts to sing while it is still dark. Ước mơ giống như loài chim, cảm nhận buổi ban mai và khẽ khàng cất tiếng hót khi trời vẫn còn tối.

Câu nói hay về niềm tin 5

Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại. Bouvi

Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ. Khuyết danh

Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm ồn ào của kẻ khác át đi tiếng nói bên trong của riêng bạn. Và điều quan trọng nhất, hãy dũng cảm đi theo sự mach bảo của trái tim và trực giác của mình. Chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu. Steve Jobs

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích…

Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào? W. Shakespeare

Câu nói hay về niềm tin 6

Người có niềm tin có thể đi qua bất kỳ phong ba bão táp nào. Ovidius (La Mã)

Phải tin vào mình trước, sau đó người khác mới tin vào bạn. Sergeyevich (Nga)

Columbus dựa vào lòng tin để phát hiện đại lục mới chứ không dựa vào bản đồ hàng hải. Santayana (Mỹ)

Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi. Marx (Đức)

Jealousy is not a sign of true love; it’s insecurities that comes in the way, because love has just one important ingredient: Trust. Ghen tuông không phải là dấu hiệu của tình yêu thực sự; mà là sự thiếu tự tin xen vào, bởi lẽ tình yêu chỉ có một thành tố quan trọng: Niềm Tin.

Nhiệt tình vĩ đại có thể chiến thắng mọi thứ, vì vậy chúng ta có thể nói, một người chỉ cần kiên trì mạnh mẽ theo đuổi không ngừng nghỉ, anh ta có thể đạt đến mục đích. Stendhai (Pháp)

Hoa cỏ thông phải trải qua thời gian chăm bón lâu dài mới hé nụ tỏa hương, đóa hoa tình yêu sẽ không đột nhiên khoe sắc, cho nên tình yêu sét đánh không thể tin cậy. Mobosange (Pháp)

Đau khổ đã cày xới lòng tin của bạn, đồng thời đã đào ra nguồn nước mới của sinh mệnh. Romain Rolland (Pháp)

Thiếu niềm tin không phải vì có khó khăn, mà có khó khăn là vì thiếu lòng tin. Seneca (La Mã)

Khi mới lên đường, tôi không phải là 1 người chiến thắng. Tôi phải xây dựng lòng tin rằng tôi có năng lực chiến thắng. Thomas (Mỹ)

Danh Ngôn Hay Về Niềm Tin

2. Những câu châm ngôn hay về cuộc sống – Niềm tin và nghị lực

4. Và sau đây là những status tạo động lực, danh ngôn ý nghĩa về động lực cùng những câu nói hay tạo động lực và niềm tin cho cuộc sống mà tôi muốn gửi đến các bạn.

6. Cứ sống, cứ tin… cho mỗi ngày nụ cười ta lại nở trên môi.

7. 06/12/2016 · +Khi mất niềm tin vào một thứ gì đó hãy đọc hết những câu danh ngôn sau.

8. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng Những câu nói hay bất hủ và độc nhất về danh ngôn cuộc sống.

10. *Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin.

11. 11/05/2017 · Mục Lục:” Status hay nhất về niềm tin trong tình yêu và cuộc sống” Những câu nói hay về niềm tin bằng tiếng Anh” Danh ngôn hay nhất về niềm tin và hy vọng Niềm tin và lòng tin là thứ duy nhất giúp chúng ta quyết định thực hiện một điều gì đó, và […].

19. Những câu danh ngôn hay rất cô đọng, súc tích, tuy rất ngắn gọn nhưng lại thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm của những nhà thông thái nổi tiếng trên thế giới được lưu truyền qua nhiều thế hệ, chứa đựng đầy tính triết lý và giá trị văn hóa của nhân loại,….

22. Chính vì vậy, đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình vì lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa nữa.

24. Những câu danh ngôn hay về sự cố gắng đầy cảm hứng này sẽ giúp bạn có thêm động lực và niềm tin để vượt qua mọi thử thách.

27. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất và giá trị của niềm tin cũng như biết mình cần làm gì để có được lòng tin từ cả đôi bên trong cuộc sống này, sttdoc.

31. ( Winston Churchill ) Cuộc sống có quá nhiều bài học chúng ta cần nhớ.

32. Danh ngôn về niềm tin và nghị lực sống -Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa.

33. Lòng tin trong cuộc sống thứ vô hình nhưng lại giúp con người tin tưởngk sức mạnh vô hình khiến chúng ta tin tưởng những mối quan hệ, tin tưởng vào những thứ mà bạn không thể tưởng tượng ra.

35. Lòng tin trong cuộc sống thứ vô hình nhưng lại giúp con người tin tưởngk sức mạnh vô hình khiến chúng ta tin tưởng những mối quan hệ, tin tưởng vào những thứ mà bạn không thể tưởng tượng ra.

43. Khi một ai đó kể cho bạn nghe về những vấn đề họ mắc phải, đó không có nghĩa là họ đang phàn nàn, mà có nghĩa là họ tin bạn.

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Niềm Tin

11/9/2018 3:57:00 PM

Danh ngôn tiếng anh về niềm tin

Những câu danh ngôn tiếng Anh về niềm tin

– Brian Tracy: Whatever you believe with feeling becomes your reality.

Điều bạn tin tưởng mạnh mẽ trở thành hiện thực của bạn.

– Peter Marshall: One person with a belief is equal to a force of ninety-nine who have only interests.

Một người có niềm tin bằng chín mươi chín người chỉ có hứng thú.- Tony Robbins: It’s not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to what those events mean.

Không phải các sự kiện trong đời định hình ta, mà chính là niềm tin của ta về ý nghĩa của những sự kiện đó.

– Tony Robbins: Beliefs have the power to create and the power to destroy. Human beings have the awesome ability to take any experience of their lives and create a meaning that disempowers them or one that can literally save their lives.

Niềm tin có quyền năng sáng tạo và quyền năng hủy diệt. Con người có khả năng kỳ diệu để nắm lấy bất kỳ trải nghiệm nào trong đời và tạo ra một ý nghĩa hoặc phá bỏ quyền năng của mình hoặc có thể cứu mạng mình theo nghĩa đen.

– Tony Robbins: If you believe you are right, or you believe you are wrong, you’re right. Whenever you are certain about it, you will support it.

Remember that.

– James M. Barrie: The reason birds can fly and we can’t is simply that they have perfect faith, for to have faith is to have wings.

Lý do chim có thể bay và ta thì không chỉ đơn giản là chúng có niềm tin tuyệt đối, vì có niềm tin nghĩa là có cánh.

– William Blake: The person who does not believe in miracles surely makes it certain that he or she will never take part in one.Người không

tin vào điều kỳ diệu đối diện với sự chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ là một phần của nó.

– Hermann Hesse

A tree says:

My strength is trust.

I know nothing about my fathers, I know nothing about the thousand children that every year spring out of me.

I live out the secret of my seed to the very end, and I care for nothing else.

I trust that God is in me.

I trust that my labor is holy. Out of this trust I live.

– Cái cây nói:

Sức mạnh của tôi là niềm tin.

Tôi chẳng biết gì về ông cha tôi, tôi chẳng biết gì về hàng ngàn đứa con mỗi năm nảy lộc đâm chồi từ tôi.

Tôi sống tới tận cùng bí mật hạt giống của mình, và tôi không quan tâm tới điều gì khác.

Tôi tin rằng Chúa ở trong tôi.

Tôi tin rằng những nỗ lực của tôi là thiêng liêng. Tôi sống trên những niềm tin ấy.

– Blaise Pascal: People almost invariably arrive at their beliefs not on the basis of proof but on the basis of what they find attractive. Con người hầu như luôn luôn tìm đến niềm tin của mình không phải trên cơ sở của minh chứng mà trên cơ sở của điều họ cảm thấy thu hút.

– Steve Jobs: Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

– Elbert Hubbard: Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

– Louisa May Alcott: We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

– Sophia Loren: Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

– William Arthur Ward: Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

– Steve Jobs: You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó – lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

– William James: Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.

– Anatole France: To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Để làm được những điều lớn lao, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải lên kế hoạch mà còn phải có niềm tin.- Arsene Wenger: To achieve great things you have first to believe it.

Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.

– William James: The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.

Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng.

– Victor Hugo: A faith is a necessity to a man. Woe to him who believes in nothing.

Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng.

– Helen Keller: Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.

– John Lennon: I believe in everything until it’s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it’s in your mind. Who’s to say that dreams and nightmares aren’t as real as the here and now?

Tôi tin vào mọi thứ cho tới khi nó bị bác bỏ. Vì vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Tất cả đều tồn tại, thậm chí dù nó chỉ ở trong tâm trí bạn.

Ai dám nói rằng giấc mơ và ác mộng không thực như điều ở đây lúc này?

– Henry David Thoreau: Live your beliefs and you can turn the world around.Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả

thế giới.

– Mahatma Gandhi: Faith… must be enforced by reason… when faith becomes blind it dies.

Niềm tin… phải được gia cố bằng lý lẽ… khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi.

– William James: It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence.

Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.- William Arthur Ward: Faith is

knowing there is an ocean because you have seen a brook.

Tin tưởng là biết ngoài kia là đại dương bởi mình nhìn thấy suối.

– Henry David Thoreau: Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.

Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.- Henri Frederic Amiel:

Society lives by faith, and develops by science.

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

– Henry David Thoreau: The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất.

– Martin Luther: Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own chúng tôi cũng phải tự mình làm lấy hai điều;

niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

– Louisa May Alcott: He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.

– Mahatma Gandhi: A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử.

– Les Brown: Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in.

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.

– Albert Schweitzer: Man must cease attributing his problems to his environment, and learn again to exercise his will – his personal responsibility in the realm of faith and morals.

Con người cần ít đổ rắc rối của mình lên môi trường xung quanh, và học cách thể hiện ý chí – trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin và đạo đức.- Thomas Carlyle: A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.

– Robertson Davies: Fanaticism is overcompensation for doubt.

Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

– William Arthur Ward: Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, and a giant oak in an acorn.

Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh đẹp trong một hạt giống, và cây sồi lớn trong một quả sồi.

– Thomas Fuller: He does not believe who does not live according to his belief.

Ai không sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng.

– William James: Belief creates the actual fact.

Niềm tin tạo ra hiện thực.- Oprah Winfrey: You are what you are by what you believe.

Niềm tin của bạn cho biết bạn là ai.

– Maxwell Maltz: This is where you will win the battle – in the playhouse of your mind.

Đây là nơi bạn sẽ thắng cuộc chiến – trong tâm hồn của chính mình.

– Charles Bukowski: I wish to weep but sorrow is stupid. I wish to believe but belief is a graveyard.

Tôi muốn khóc nhưng nỗi buồn thật ngu xuẩn. Tôi muốn tin nhưng niềm tin là nghĩa địa.

– Tony Robbins: What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.Điều ta có thể hay không thể thực hiện, điều ta coi là khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là biểu hiện của khả năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của niềm tin của ta về con người bản thân ta.

– Lewis Carroll: If you set to work to believe everything, you will tire out the believing-muscles of your mind, and then you’ll be so weak you won’t be able to believe the simplest true things.

Nếu bạn cố gắng tin vào tất cả mọi thứ, bạn sẽ làm mỏi mệt cơ-tin-tưởng của trí tuệ, và rồi bạn sẽ yếu ớt đến mức không thể tin vào điều chân thực đơn giản nhất.

Danh ngôn tiếng Anh về niềm tin mà chúng tôi giới thiệu ở trên hi vọng sẽ là nguồn tài liệu bổ ích cho các bạn khi muốn nâng cao từ vựng tiếng Anh.

Những Câu Danh Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Về Niềm Tin

Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn.

Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa bao giờ được yêu

Nếu bạn bị phản bội, mất lòng tin và bị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những gì tốt đẹp nhất còn lại, và đừng tự thương hại mình quá

Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước

Bạn sẽ không bao giờ thất bại mãi khi chưa đủ cố gắng, nhưng bạn sẽ mãi thất bại khi chưa đủ nghị lực!

Nếu người yêu cũ vẫn nồng nàn quan tâm khi bạn cần, điều đó có nghĩa anh ta tử tế, nhưng không đồng nghĩa là anh ta còn yêu.

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

Công việc chiếm một phần lớn cuộc sống mỗi người và cách duy nhất để hài lòng là làm những gì mà mình nghĩ là to lớn. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là yêu những gì mình làm. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản lòng. Trái tim sẽ chỉ lối cho bạn và mọi chuyện sẽ tốt dần theo thời gian. Vì thế hãy quyết tâm đến cùng. Đừng bỏ cuộc…

Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới.

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.

Mỗi một người đều cất chứa trong đáy lòng một phần thi sầu, một chút thiền ý, ở trên đường đời đông đúc chật chội, chỉ muốn chấm dứt tất thảy sóng gió hồng trần, tìm một nơi an tĩnh qua ngày.

An toàn là sự mê tín. Nó không tồn tại trong tự nhiên cũng không phải trải nghiệm của con người. Tránh né nguy hiểm không làm ta an toàn hơn khi đối đầu với nó. Cuộc đời hoặc là chuyến phiêu lưu táo bạo hoặc không là gì cả.

Ta không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra với mình, nhưng ta có thể kiểm soát thái độ của ta đối với những điều xảy đến với ta, và như thế, ta sẽ kiểm soát sự thay đổi thay vì để nó kiểm soát ta.

Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặn đường đi

Thật dễ có tên mình trong sổ địa chỉ của người khác nhưng sẽ rất khó làm cho hình ảnh của mình hiện diện trong trái tim của người ấy Thật dễ tìm kiếm và đánh giá những lỗi lầm của người khác nhưng sẽ khó nhận ra sai lầm của bản thân mình Thật dễ làm tổn thương 1 người mà chúng ta hết mực yêu thương nhưng sẽ rất khó hàn gắn lại vết thương đó.

Vượt qua mùa đông giá rét, chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm áp.

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông.Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi . Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại

Mẹ là người duy nhất trên đời này, không cảm thấy ngưỡng mộ hoặc đố kỵ trước những thành tựu của tôi.

Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Người chắc chắn rằng mình biết kết quả của một việc khi chỉ mới bắt đầu làm việc đó thì hoặc là cực kỳ thông minh, hoặc cực kỳ ngu ngốc; dù sự thật như thế nào đi nữa, chắc chắn đó là người không hạnh phúc vì họ đã tự tay giết chết sự ngạc nhiên của chính mình.

Đừng bao giờ dùng suy nghĩ của mình để áp đặt hay nhìn người khác. Khi nhìn sự việc ở mỗi góc độ khác nhau mọi chuyện sẽ khác.

Theo tâm lý học, giữ im lặng không có nghĩa là bạn không có gì để nói, mà là bạn cho rằng họ chưa sẵn sàng để nghe suy nghĩ của bạn.

Thực ra rất nhiều người con gái không hề quan tâm bạn có nhiều tiền hay không, điều cô ấy quan tâm chỉ là bạn có nỗ lực phấn đấu để thay đổi hiện tại hay không; cô ấy không quan tâm trong cuộc sống liệu bạn có gặp nhiều khó khăn hay không, cô ấy chỉ quan tâm liệu bạn có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã; cô ấy không quan tâm bạn có lãng mạn hay không, điều cô ấy muốn là có thể cảm nhận được tình yêu của bạn mỗi ngày; cô ấy không để ý tình trạng hiện nay của bạn ra sao, cô ấy chỉ muốn biết liệu có thể nhìn thấy được tương lai của hai người hay không.