Đề Xuất 10/2022 ❤️ Top Châm Ngôn Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống 2022: Hay Và Lãng Mạng ❣️ Top Like | Altimofoundation.com

Đề Xuất 10/2022 ❤️ Top Châm Ngôn Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống 2022: Hay Và Lãng Mạng ❣️ Top Like

Xem 11,286

Cập nhật nội dung chi tiết về Top Châm Ngôn Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống 2022: Hay Và Lãng Mạng mới nhất ngày 03/10/2022 trên website Altimofoundation.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,286 lượt xem.

Châm Ngôn Tình Bạn Tiếng Anh

Danh Ngôn Tình Bạn Tiếng Anh

99+ Hình Ảnh Châm Ngôn Về Tình Bạn Ý Nghĩa Mới Cập Nhật

Bí Quyết Học Tiếng Anh Qua Châm Ngôn Của Cuộc Đời

Những Câu Châm Ngôn Cuộc Sống Hay Và Ý Nghĩa

Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

#3 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

#4 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

#5 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

#6 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

#7 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

#8 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

You’ve gotta dance like there’s nobody watching,

Love like you’ll never be hurt,

Sing like there’s nobody listening,

And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,

Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,

Hát như không ai nghe thấy,

Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”

#9 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Not how long, but how well you have lived is the main thing. – Seneca

Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

#55 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

I love those who can smile in trouble…- Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

#56 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. – Bruce Lee

Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. – Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

#58 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on – Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

#59 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. – William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

#60 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. – Elbert Hubbard

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

#61 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

The heart, like the stomach, wants a varied diet. – Gustave Flaubert

Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

#62Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

The trick in life is learning how to deal with it. – Helen Mirren

Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

#63 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Life is too important to be taken seriously. – Oscar Wilde

Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

#64Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. – Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

#65 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. – Bob Marley

Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

#66 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. – Bob Marley

Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

#67 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

#74 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

most difficult things to do in the world

You can’t count your hair

You can’t wash your eyes with soap

You can’t breathe when your tongue is out.

Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này:

Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn.

Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng.

Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài.

Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

#75 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

#76 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

#77 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

#78 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. – Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

#80 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

#81 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . – Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

#82 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. – Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

#83 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. – Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

#84 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

#85 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.

#86 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

#87 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. – Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

#88 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on -Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

#89 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. -Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), vì thế mà khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

#90 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. -Anonymous

Đàn ông như thể những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

#91 Top châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

Tổng Hợp 75 Câu Tỏ Tình Bá Đạo Hay Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình Khiến Crush Đổ Gục

Danh Ngôn Tình Yêu Tiếng Nhật

Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Hàn Về Cuộc Sống

Quà Tặng Cuộc Sống (P.282) Những Châm Ngôn Truyền Cảm Hứng Sống Đáng Để Suy Ngẫm Của Tác Giả

Những Lời Trích Dẫn Hay Về Dịch Vụ Khách Hàng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Top Châm Ngôn Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống 2022: Hay Và Lãng Mạng trên website Altimofoundation.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2538 / Xu hướng 2638 / Tổng 2738 thumb
🌟 Home
🌟 Top