Đề Xuất 11/2022 # Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Về Sách / 2023 # Top 19 Like | Altimofoundation.com

Đề Xuất 11/2022 # Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Về Sách / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Về Sách / 2023 mới nhất trên website Altimofoundation.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Từ trước đến nay, sách được coi là phương tiện để truyền kiến thức, mỗi loại sách lại giúp truyền tải những nội dung và kiến thức khác nhau. Có nhà văn đã từng nói “sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”, vì thế sách đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Để khơi gợi tình yêu và niềm đam mê đọc sách tới các bạn, English4u xin chia sẻ những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh. Đừng bỏ lỡ đọc bài viết này vì đây là một trong những cách học nghe và nói tiếng Anh đấy.

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về sách

3. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write. ( John Adams )

4. Nature and books belong to the eyes that see them. ( Ralph Waldo Emerson )

5. Be careful about reading health books. You may die of a misprint. ( Mark Twain )

6. Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable. ( Louisa May Alcott )

7. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

8. The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, and that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it. (Robert Creeley)

9. The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries. ( Rene Descartes )

10. It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life. ( Victor Hugo )

11. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. ( Dr Seuss )

12. In books lies the soul of the whole past time. ( Thomas Carlyle )

13. You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel as if you’ve lost a friend.

14. You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. ( Mahatma Gandhi )

15. The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing. ( Voltaire )

16. All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books. ( Thomas Carlyle )

17. What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books. ( Thomas Carlyle )

18. Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations. ( Henry David Thoreau )

19. I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. ( Groucho Marx )

20. Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought. ( Edward Bulwer Lytton )

21. Perhaps they were right in putting love into books… Perhaps it could not live anywhere else. ( William Faulkner )

23. Never lend books – nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me. ( Anatole France )

24. I hate books; they only teach us to talk about things we know nothing about. ( Jean Jacques Rousseau )

25. Let us read and let us dance – two amusements that will never do any harm to the world. ( Voltaire )

sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người

Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Sách / 2023

Sách là người bạn không thể thiếu của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Sách mang đến cho chúng ta những kiến thức bổ ích, sách mang đến cho chúng ta những điều mới lạ. Những người thành công trong cuộc sống này không thể thiếu sách trong góc làm việc của học. Sách có vai trò quan trọng như vậy, cùng xem những câu danh ngôn tiếng Anh về sách nói gì về sách nhé.

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sách

– Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking. – Albert Einstein

(Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.)

– A person who won’t read has no advantage over one who can’t read. – Mark Twain

(Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.)

– Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write. – John Adams

(Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.)

– Nature and books belong to the eyes that see them. – Ralph Waldo Emerson

(Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.)

– Be careful about reading health books. You may die of a misprint. – Mark Twain

(Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.)

– Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable. – Louisa May Alcott

(Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.)

– A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

(Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.)

– The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, and that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it. – Robert Creeley

(Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tồi tệ là khi bạn đọc đến hồi kết, và thế rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa.)

Sách mang đến cho bạn nhiều tri thức và thành công trong cuộc sống

– The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries. – Rene Descartes

(Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.)

– It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life. – Victor Hugo

(Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.)

– The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. – Dr Seuss

(Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.)

– In books lies the soul of the whole past time. – Thomas Carlyle

(Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.)

– You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel as if you’ve lost a friend.

(Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.)

– You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. – Mahatma Gandhi

(Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.)

– The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing. – Voltaire

(Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì.)

– All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books. – Thomas Carlyle

(Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.)

– What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.- Thomas Carlyle

(Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.)

– Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations. – Henry David Thoreau

(Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.)

– I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. – Groucho Marx

(Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang phòng khác và đọc sách.)

– Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought. – Edward Bulwer Lytton

(Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.)

– Perhaps they were right in putting love into books… Perhaps it could not live anywhere else. – William Faulkner

(Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách… Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.)

– I read my eyes out and can’t read half enough…the more one reads the more one sees we have to read. – John Adams

(Tôi đọc lồi cả mắt và vẫn không đọc được đủ tới một nửa… người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc.)

– Never lend books – nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me. – Anatole France

(Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.)

– I hate books; they only teach us to talk about things we know nothing about. – Jean Jacques Rousseau

(Tôi ghét sách; chúng chỉ dậy ta nói về những điều mà ta chẳng biết gì.)

– Let us read and let us dance – two amusements that will never do any harm to the world. -Voltaire

(Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.)

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sách hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ vai trò của sách trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cố gắng đọc sách mỗi ngày để mở mang tri thức cho bản thân mình nhé.

No related posts.

Những Câu Nói Hay Về Sách ❤️ Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Sách / 2023

Những Câu Nói Hay Về Sách ❤️ Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Sách ✔️ Đọc và cảm nhận giá trị của việc đọc sách trong cuộc sống chúng ta.

Những câu nói hay về sách từ người nổi tiếng và các câu danh ngôn bất hủ. Qua đó, bạn sẽ thấy được sách và việc đọc sách quan trọng như thế nào.

Gửi đến bạn đọc một số bài viết mới được cập nhật tại Symbols.vn:

Những Câu Nói Hay Về Sách Ý Nghĩa

Tổng hợp những câu nói hay về sách ý nghĩa nhất.

Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.

Căn phòng không có sách giống như cơ thể không có linh hồn

Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái đẹp hoàn hảo.

Hãy tiếp tục đọc sách, nhưng hãy nhớ rằng một cuốn sách chỉ là một cuốn sách và bạn nên học cách nghĩ cho bản thân

Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách.

Mỗi cuốn sách là một giấc mơ mà bạn cầm trên tay.

Một cuốn sách là nơi duy nhất mà bạn có thể kiểm tra một suy nghĩ mong manh mà không phá vỡ nó.

Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới.

Những cuốn sách mà thế giới gọi là vô đạo đức là những cuốn sách cho thế giới thấy sự xấu hổ của chính mình.

Những quyển sách là những tấm gương: bạn chỉ nhìn thấy trong gương những gì bạn có bên trong bạn.

Sách là phép màu di động duy nhất

Tôi nghĩ cuộc sống như một cuốn sách hay. Càng đi sâu vào nó, nó càng bắt đầu có ý nghĩa.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

🔰 Những Câu Nói Hay Của Khổng Tử 🔰 về triết lý cuộc đời giá trị nhất

Danh Ngôn Về Sách

Khám phá trọn bộ danh ngôn về sách sâu sắc và giá trị.

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái đẹp hoàn hảo.

Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.

Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.

Nghệ thuật đọc là lướt qua một cách khôn ngoan.

Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.

Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tồi tệ là khi bạn đọc đến hồi kết, và thế rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa.

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

Câu Nói Hay Từ Sách Của Nguyễn Nhật Ánh

Symbols.vn chia sẻ những câu nói từ sách của Nguyễn Nhật Ánh – Nhà văn nổi tiếng của Việt Nam.

Bây giờ tôi rút ra một kết luận khác, kém phấn khởi hơn: con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu!”.

Càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn.

Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu.

Khóc, đôi khi là một kiểu cười. Và ngược lại.

Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình. Tới một ngày nào đó, chiếc áo tình bạn trở nên chật chội, con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác.

Tình yêu là một cuộc rượt bắt nhưng trong nhiều trường hợp ta cố rượt theo người này nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác.

Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy dù là leo lét, bản chất của tình yêu là hi vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất.

Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.

Những Câu Nói Hay Về Sách Vở

Tham khảo những câu nói hay về sách vở và tầm quan trọng của sách đối với mỗi cá nhân.

Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.

Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu.

Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều đặc biệt của nó

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.

Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới.

Người không đọc không có ưu thế gì hơn người không biết đọc.

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng kỹ, thưởng thức càng nhiều.

Tổng hợp 🍓 Lời Hay Ý Đẹp Trong Cuộc Sống 🍓 gửi đến bạn đọc

Câu Nói Hay Về Sách Bằng Tiếng Anh

Những câu nói hay về sách bằng tiếng Anh gửi gắm thông điệp về giá trị của mỗi cuốn sách.

Be careful about reading health books. You may die of a misprint – Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

In books lies the soul of the whole past time – Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life – Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

Nature and books belong to the eyes that see them – Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go – Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them – Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel as if you’ve lost a friend – Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.

Khám phá các câu danh ngôn bằng tiếng Anh cùng 🌟 Quote Tiếng Anh Hay Nhất 🌟

Câu Nói Hay Và Ấn Tượng Về Sách

Tổng hợp các câu nói hay và ấn tượng về sách bạn không nên bỏ qua.

Bên cạnh đó, đọc lại, không phải đọc, mới là điều quan trọng.

Cho ngôi nhà một thư viện cũng là cho ngôi nhà một linh hồn.

Chúng tôi có quan điểm rằng thay vì để sách mốc meo đằng sau lưới sắt, cách xa khỏi những ánh mắt phàm tục, tốt hơn là để chúng sờn đi vì được đọc.

Có sự quyến rũ ở một thư viện đầy sách hay đến mức tôi không thể chốn lại sự cám dỗ đắm mình vào đọc sách.

Cứ để người khác kiêu hãnh về số trang mình đã viết; tôi thà khoe khoang về những trang mình đã đọc.

Đọc là hoạt động xảy ra sau viết: nhẫn nại hơn, lịch duyệt hơn, trí tuệ hơn.

Ngôi nhà không có sách là ngôi nhà nghèo nàn, thậm chí dù sàn nhà được trải toàn thảm đẹp và trên tường dán giấy trải tường và treo tranh quý giá.

Sách là bạn tôi khi tôi không có bạn bè quanh mình.

Sĩ phu mà ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe.

Tôi không thể ngủ trừ phi được bao quanh trong sách.

Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng Thiên đường sẽ giống như một thư viện.

Tôi tin rằng người đọc nên làm giàu điều mình đang đọc. Anh ta nên hiểu nhầm từ ngữ; anh ta nên biến nó thành điều gì đó khác.

Câu Nói Hay Về Sách Và Văn Hóa Đọc

Những câu nói hay về sách và văn hóa đọc sách giúp bạn ngộ ra được nhiều kiến thức hơn.

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới.

Kết hợp những điều hiểu biết với những kinh nghiệm và kiến thức sẵn có – đó là nguyên tắc cần thiết khi lựa chọn sách.

Lợi ích của việc đọc sách hơn hẳn xem tivi. Đó là bởi vì bạn không thể vừa đọc sách vừa làm việc nhà.

Lựa sách mà đọc cũng như lựa bạn mà chơi. Hãy coi chừng bạn giả.

Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.

Một quyển sách hay là đời sống xương máu quý giá của một tinh thần ướp hương và cất kín cho mai sau.

Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy.

Nghệ thuật đọc sách là nghệ thuật tư duy với ít nhiều sự giúp đỡ của người khác.

Những cuốn sách là máy bay, tàu hỏa và con đường. Chúng là điểm đến, là hành trình và là nhà.

Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú.

Đừng bỏ lỡ: 🍁 Những Câu Châm Ngôn Hay Nhất 🍁

Những Câu Nói Hay Về Sách Ngắn Gọn

Top những câu nói hay về sách ngắn gọn nhưng đầy thâm thúy và mang tính giáo dục cao.

Có những cuốn sách mà bìa trước sau là các phần khá khẩm nhất.

Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.

Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình.

Khi các tác gia qua đời họ trở thành những cuốn sách, một sự tái sinh cũng không quá tệ.

Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người.

Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

Không đọc muôn quyển sách, nên đi muôn dặm đường.

Lí tưởng là cuốn sách không có trật tự gì cả, và người đọc phải tự khám phá ra cho mình.

Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao.

Tin sách cả, không có sách còn hơn.

Tôi ngủ gật khi đang đọc một cuốn sách tẻ nhạt và mơ tôi tiếp tục đọc, vì vậy tôi thức giấc vì quá buồn chán.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

Việc đọc đối với tâm trí cũng giống như thể dục đối với cơ thể.

Tặng bạn: 1001 câu ⏳ Châm Ngôn Sống Hay Nhất ⏳

Câu Nói Hay Về Sách Của Việt Nam

Gửi đến bạn đọc những câu nói hay về sách của Việt Nam để bạn tham khảo và chọn ra loại sách phù hợp với mình.

Căn phòng không có sách giống như thư viện không có linh hồn.

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách… Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.

Có sự quyến rũ ở một thư viện đầy sách hay đến mức tôi không thể chốn lại sự cám dỗ đắm mình vào đọc sách.

Có thể bỏ lỡ một bữa cơm nếu bạn phải làm thế, nhưng đừng bỏ lỡ một cuốn sách.

Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.

Cứ để người khác kiêu hãnh về số trang mình đã viết; tôi thà khoe khoang về những trang mình đã đọc.

Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái đẹp hoàn hảo.

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

Đừng chỉ đọc thứ dễ đọc. Bạn có thể sẽ được giải trí, nhưng bạn sẽ không bao giờ nhờ nó mà phát triển.

Đừng đọc cho vui giống như trẻ con, hay giống như kẻ tham vọng, đọc vì muốn được chỉ dẫn. Không, hãy đọc để sống.

Gặp được một quyển sách hay nên mua liền dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần đến nó.

Giá của cuốn sách không quan trọng. Cái giá mà bạn phải trả nếu không đọc nó mới quan trọng.

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước, nếu không bạn có thể chẳng có cơ hội đọc nó đâu.

Câu Nói Về Sách Của Người Nổi Tiếng

Những câu nói hay về sách của người nổi tiếng – Phần lớn người thành công đều đọc rất nhiều sách.

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời – Victor Hugo

Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở – Thomas Carlyle

Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua – Rene Descartes

Sách có thể ít đi một chút, nhưng phải tốt đẹp hơn. Không nên đặt một cuốn sách tầm thường lên giá sách – N.Ôxtơrốpxki

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều – Louis May Alcott

Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách – Thomas Carlyle

Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa… người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc – John Adams

Vào khoảnh khắc mà chúng ta quyết thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn – Barack Obama

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn – Barack Obama

Stt Hài Hước Về Đọc Sách

Các stt hài hước về đọc sách với cái nhìn mới đầy vui vẻ và sâu cay.

Bạn không thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết.

Con gái cũng như một cuốn sách. Đừng mong đọc một ngày là hiểu hết được.

Cứ đọc sách như vậy đi, tới lúc mày cận rồi thì mới sáng mắt ra

Đọc cả ngàn chương sách, cả vạn câu từ chẳng qua là để lừa người và tránh bị người lừa.

Đừng bao giờ yêu lại người yêu cũng… cũng như một cuốn sách, đọc bao nhiêu lần cũng chỉ có một cái kết mà thôi :)) lãng phí thời gian…

Học sinh thì phải đọc nhiều sách, trong sách cái gì cũng có, có đồ ăn ngon, có biệt thự, có trai đẹp, có gái xinh…

Hôm nay là người đọc sách, ngày mai sẽ là người lãnh đạo.

Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên 1 chút, tôi lại sang phòng khác và đọc sách.

Vấn đề không nằm ở giá của những cuốn sách, vấn đề nằm ở cái giá bạn phải trả nếu không đọc sách.

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc cả thế giới sẽ mở ra cho bạn

Những Câu Nói Hay Về Giá Trị Của Sách Và Đọc Sách / 2023

1. Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới – M.Goocki

2. Có sách, các thế kỉ và dân tộc xích lại gần nhau.

3. Gặp được một quyển sách hay nên mua liền dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần đến nó.- W.Churchill

4. Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay- Gustavơ Lebon

5. Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời

6. Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới. – Haruki Murakami

7. Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn – Barack Obama

8. Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi – Mahatma Gandhi

9. Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. – Voltaire

10. Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.- Louisa May Alcott

11. Sách tựa như những chuyến tàu tốc hành kỳ diệu đưa bạn đến thế giới mà trước đây bạn chưa từng đặt chân đến, giúp bạn biết về nó, hiểu về nó mà không cần mất quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức. Đọc sách chính là cách nhanh nhất để bạn khám phá thế giới mà không cần nhấc chân.

12. Một căn phòng mà không có sách tựa như một thể xác không có linh hồn- Cicero

13. Đọc sách chính là hộ chiếu cho vô số cuộc phiêu lưu- Mary Pope Osborne

14. Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.- Thomas Carlyle

15. Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách – Ernest Hemingway

16. Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.- Rene Descartes

17. Bạn đọc càng nhiều thì sẽ biết càng nhiều. Bạn học càng nhiều thì bạn sẽ đi càng nhiều- Dr. Seuss

18. Đằng sau sự thành công công của một người đàn ông, là hình dáng của một người phụ nữ. Còn đằng sau sự thành công của bất kì ai là ít nhất một cuốn sách, hay cả một giá sách

19. Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển sách hay.- Vi Hiền Truyện

20. Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.- Thomas Carlyle

21. Một cuốn sách thực sự hay nên đọc trong tuổi trẻ, rồi đọc lại khi đã trưởng thành, và một nữa lúc tuổi già, giống như một tòa nhà đẹp nên được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và ánh trăng.- Robertson Davies

22. Số lượng sách cứ tiếp tục lớn dần lên và ta có thể dự đoán rằng rồi sẽ đến lúc học được từ sách cũng khó như học toàn bộ vũ trụ. Rồi tìm kiếm từng chút sự thật ẩn dấu trong tự nhiên cũng sẽ thuận tiện như tìm nó giữa vô vàn chồng sách.- Denis Diderot

23. Vào khoảnh khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.- Barack Obama

24. Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. – Mark Twain

25. Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. – John Adams

26. Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.

27. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. – Harvey MacKay

28. Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy(Mann Horace)

29. Hiện nay chúng ta đang ba hoa về sự cô đơn toàn cầu của nhân loại. Làm thế nào để vượt qua điều đó? Chỉ có đọc sách! Chỉ cuốn sách mới “trò chuyện” với con người không mang tính chất hình thức, mà là một cách tâm tình, khuyên bảo và cung cấp những định hướng cần thiết. Trong sách có những bí mật của đạo đức – quy tắc của lương tâm..- chúng tôi Mikhain Phiôđôrôvích Nhenasep

30. Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy.

31. Tôi bước chân vào thư viện và khép cửa lại. Như thế là tôi đã tách khỏi tính tham lam, lòng tự ái, tệ say rượu và sự lười biếng củng tất cả những thói hư tật xấu do cái dốt nát, sự vô công rỗi nghề và cảnh sầu tư sinh ra. Tôi đắm mình vào cái vĩnh hằng giữa những tác giả tuyệt diệu với một niềm tự hào, với một cảm giác thỏa mãn đến mức cảm thấy thương hại tất cả các ông quan lớn sang trọng và giàu có nhưng không được hưởng niềm hạnh phúc này. – D. Henziut

32. Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái.

33. Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc.- Gunte Grass

34. Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.- Henry David Thoreau

35. Nếu chúng ta bắt gặp một người đàn ông có trí tuệ hiếm, chúng ta nên hỏi anh ta đọc những cuốn sách nào.

36. Bất cứ ai nói rằng họ chỉ có một cuộc đời để sống chắc chắn họ không biết đọc một cuốn sách.

37. Bạn có thể mua hạnh phúc nhưng bạn có thể mua sách và loại đó cũng giống như vậy.

38. Một cuốn sách là một giấc mơ mà bạn cầm trong tay

39. Những cuốn sách khiến bạn có tư duy sắc bén hơn, cuộc sống thú vị hơn, tinh thần nâng cao hơn, mức độ cang thẳng giảm đi và trái tim biết động lòng trắc ẩn hơn

40. Sách là nguồn cảm hứng bất tận. Sách giúp chúng ta tìm lại bản thân mình, giúp ta mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ, sự khó khăn đang gặp phải và mạnh mẽ để bước tiếp.

41. Bí quyết để tạo nên một cuộc sống cân bằng hoàn hảo là một tay giữ một tách trà và tay còn lại giữ một cuốn sách

42. Sách là máy bay, là tàu lửa, là con đường. Chúng là điểm đến, là hành trình. Chúng cũng chính là nhà – Anna Quindlen

43. Ở những nước văn minh nhất thì sách vẫn là niềm khoái cảm cao nhất”-R.W. Emerson

44. Những cuốn sách không phải được tạo ra với mục đích là những thứ đồ đạc trong nhà, nhưng chẳng có gì khác ngoài sách làm ngôi nhà lại đẹp đẽ đến thế- Henry Ward Beecher

Thảo Nguyên

Bạn đang đọc nội dung bài viết Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Về Sách / 2023 trên website Altimofoundation.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!