Đề Xuất 3/2023 # Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (Hai Ngôn Ngữ Việt # Top 9 Like | Altimofoundation.com

Đề Xuất 3/2023 # Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (Hai Ngôn Ngữ Việt # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (Hai Ngôn Ngữ Việt mới nhất trên website Altimofoundation.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Mt4:4 One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.

Mt5.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Mt5.4 Blessed are the kind of heart, for theirs is the kingdom of heaven.

Mt5.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Mt5.6 Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.

Mt5.3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Mt5.3 Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

Mt5.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Mt5.5 Blessed are they who mourn, for they will be comforted.

Mt5.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Mt5.7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.

Mt5.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Mt5.8 Blessed are the clean of heart, for they will see God.

Mt5.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Mt5.10 Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

Mt5:13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng. Mt5:13 You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.

Mt5.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Mt5.9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.

Mt5.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Mt5.11 Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you (falsely) because of me

Mt5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Mt5:14 You are the light of the world.

Mt5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã. Mt5:23-24 Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go and be reconciled with your brother.

Mt5.48 Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Mt5.48 So be perfect, just as your heavenly Father is perfect.

Mt6:3-4 Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Mt6:3-4 When you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you.

Mt5:37 Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Mt5:37 Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’ Anything more is from the evil one.

Mt6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng. Mt6:1 Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father.

Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Mt6:6 When you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.

Mt6:14-15 Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Mt6:14-15 If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions.

Mt6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Mt6:24 No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

Mt6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Mt6:33 Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given you.

Mt6:19-20 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không lấy đi được. Mt6:19-20 Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal.

Mt6.31-32 Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Mt6.31-32 Do not worry about your life, what you will eat (or drink), or about your body, what you will wear. Your heavenly Father knows that you need them all.

Mt6:34 Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Mt6:34 Do not worry about tomorrow; tomorrow will take care of itself. Sufficient for a day is its own evil.

Mt7:7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Mt7:7 Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

Mt7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Mt7:24 Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock.

Mt10.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Mt10.22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

Mt7.12 Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Mt7.12 Do to others whatever you would have them do to you.

Mt10:16 Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Mt10:16 I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents and simple as doves.

Mt10:19-20 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Mt10:19-20 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

Mt10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Mt10:27 What I say to you in the darkness, speak in the light; what you hear whispered, proclaim on the housetops.

Mt10:32-33 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy. Mt10:32-33 Everyone who acknowledges me before others I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father.

Mt10:42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Mt10:42 Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because he is a disciple–amen, I say to you, he will surely not lose his reward.

Mt10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Mt10:28 Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna.

Mt10:38-39 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được Mt10:38-39 Whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.

Mt10:40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Mt10:40 Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.

Mt11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Mt11:25 I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.

Mt11:29 Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mt11:29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for your selves. For my yoke is easy, and my burden light.

Mt16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Mt16:24 Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Mt11:28 Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest.

Mt12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Ta, là mẹ Ta. Mt12:50 Whoever does the will of my heavenly Father is my brother, and sister, and mother.

Mt16:25 Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Mt16:25 Whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.

Mt17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. Mt17:20 If you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you.

Mt19.29 Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Mt19.29 Everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for the sake of my name will receive a hundred times more, and will inherit eternal life.

Mt20:28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mt20:28 Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.

Mt18:21-22 Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”… Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Mt18:21-22 If my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times? “I say to you, not seven times but seventy-seven times.”

Mt20:26-27 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Mt20:26-27 Whoever wishes to be great among you shall be your servant; whoever wishes to be first among you shall be your slave.

Mt21:22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. Mt21:22 Whatever you ask for in prayer with faith, you will receive.

Mt22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Mt22:21 Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.

Mt23.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Mt23.11 The greatest among you must be your servant.

Mt25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Mt25:40 ‘Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.’

Mt22:37,39 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Mt22:37,39 You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. You shall love your neighbor as yourself.

Mt23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Mt23:12 Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be exalted.

Mt24.42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Mt24.42 Stay awake! For you do not know on which day your Lord will come.

Mt28.19 Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mt28.19 Go, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit.

Mc 1:11 “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Mk 1:11 “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”

Mc 8:36 Được cả thế giian mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Mk 8:36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?

Mc 1:3 Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mk 1:3 ‘Prepare the way of the Lord, make straight his paths.’

Mc 4:24 Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Mk 4:24 The measure with which you measure will be measured out to you, and still more will be given to you.

Mc 6:50 Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! Mk 6:50 “Take courage, it is I, do not be afraid!”

Mc10:43-44 Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Mk10:43-44 Whoever wishes to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first among you will be the slave of all.

Mc11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Mk11:23 Whoever says to this mountain, ‘Be lifted up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart but believes that what he says will happen, it shall be done for him.

Mc13:11 Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần Mk13:11 When they lead you away and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say. But say whatever will be given to you at that hour. For it will not be you who are speaking but the holy Spirit.

Mc9:41 Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Mk9:41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

Mc11:25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Mk11:25 When you stand to pray, forgive anyone against whom you have a grievance, so that your heavenly Father may in turn forgive you your transgressions.

Mc13:13 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Mk13:13 You will be hated by all because of my name. But the one who perseveres to the end will be saved.

Mc16:17-18 Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được khỏi. Mk16:17-18 In my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover.

Lc 1:46-47 Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Lk 1:46-47 My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior.

Lc 1:52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Lk 1:52 He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly.

Mc14:38 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Mk14:38 Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing but the flesh is weak.

Lc 1:49-50 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Lk 1:49-50 The Mighty One has done great things for me, and holy is his name. His mercy is from age to age to those who fear him.

Lc 6:20 Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Lk 6:20 Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.

Lc 6:22-23 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Lk 6:22-23 Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for your reward will be great in heaven.

Lc 6:37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Lk 6:37 Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.

Lc 6:28 Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Lk 6:28 Bless those who curse you, pray for those who mistreat you.

Lc 6:38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì TC sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Lk 6:38 Give and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you.

Lc10:3 Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Lk10:3 I am sending you like lambs among wolves.

Lc10:19 Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Lk10:19 I have given you the power ‘to tread upon serpents’ and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you.

Lc11:9-10 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Lk11:9-10 I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

Lc12:4-5 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Lk12:4-5 Do not be afraid of those who kill the body but after that can do no more. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna.

Lc12:32 Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Lk12:32 Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.

Lc11:28 Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Lk11:28 Blessed are those who hear the word of God and observe it.

Lc12:7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Lk12:7 The hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows.

Lc12:8-9 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Lk12:8-9 Everyone who acknowledges me before others the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God.

Lc16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Lk16:10 The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones; and the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones.

Lc16:13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của. Lk16:13 No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

Lc17:4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Lk17:4 And if he wrongs you seven times in one day and returns to you seven times saying, ‘I am sorry,’ you should forgive him.

Lc17:6 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Lk17:6 If you have faith the size of a mustard seed, you would say to (this) mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you.

Lc21:17-18 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Lk21:17-18 You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed.

Lc21:36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Lk21:36 Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man.

Lc 22:26 Anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Lk 22:26 Among you it shall not be so. Rather, let the greatest among you be as the youngest, and the leader as the servant.

Ga3:30 Người phải nổi bật lên, còn thầy (Gioan) phải lu mờ đi. Jn3:30 He must increase; I (John) must decrease.

Ga4:13-14 Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước Ta cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước Ta cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Jn4:13-14 Everyone who drinks this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life.

Lc22:40 “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Lk22:40 “Pray that you may not undergo the test.”

Lc24:36 “Bình an cho anh em!” Lk24:36 “Peace be with you.”

Ga4:24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” Jn4:24 God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth.

Ga6:35 Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, không hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ! Jn6:35 I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.

Ga6:56 Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy. Jn6:56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.

Ga7:37b-38 Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Jn7: 37b-38 Let anyone who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of living water will flow from within him.’

Ga6:51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống. Jn6:51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.

Ga6:63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Jn6:63 It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life.

Ga8:12 Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Jn8:12 “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”

Ga10:27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta. Jn10:27 My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.

Ga11:25 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Jn11:25 I am the resurrection and the life; whoever believes in me even if he dies, will live.

a12:24 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Jn12:24 Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit.

Ga12:25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Jn12:25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.

Ga12:26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Jn12:26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.

Ga13:14 Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Jn13:14 If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another’s feet.

Ga13:34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Jn13:34 I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another.

Ga14:12 Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa. Jn14:12 Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones.

Ga13:35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau. Jn13:35 This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another.

Ga14:1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Jn14:1 Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me.

Ga14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Jn14:16 I will ask the Father, and he will give you another Advocate to be with you always.

Ga14:23 Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Jn14:23 Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him.

Ga14:26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Jn14:26 The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name–he will teach you everything and remind you of all that I told you.

Ga14:27 Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Jn14:27 Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid.

Ga15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Jn15:15 I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father.

Ga14:21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Jn14:21 Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him.

Ga15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Jn15:5 I am the vine, you are the branches, Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.

Ga15:8 Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Jn15:8 By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.

Ga15:20 Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Jn15:20 Remember the word I spoke to you, ‘No slave is greater than his master.’ If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours.

Ga16:33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. Jn16:33 I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world.

Cv 20:19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái. Acts 20:19 I served the Lord with all humility and with the tears and trials that came to me because of the plots of the Jews.

Ga15:18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Jn15:18 If the world hates you, realize that it hated me first.

Ga20:21 Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Jn20:21 “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.”

Cv 20:35 “Cho thì có phúc hơn là nhận.” Acts 20:35 ‘It is more blessed to give than to receive.’

Rm 6:8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Rom 6:8 If, then, we have died with Christ, we believe that we shall also live with him.

Rm 8:10 Nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Rom 8:10 If Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is alive because of righteousness.

Rm 8:11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Rom 8:11 If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, through his Spirit that dwells in you.

Rm 7:15 Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Rom 7:15 What I do, I do not understand. For I do not do what I want, but I do what I hate.

Rm 8:13 Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Rom 8:13 If you live according to the flesh, you will die, but if by the spirit you put to death the deeds of the body, you will live.

Rm 8:15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” Rom 8:15 For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption, through which we cry, “Abba, Father!”

Rm 12:14-15 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Rom 12:14-15 Bless those who persecute (you), bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.

Rm 14:17 Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Rom 14:17 For the kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the holy Spirit.

1Cor 1:5 Trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 1Cor 1:5 I give thanks to my God always on your account for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, that in him you were enriched in every way, with all discourse and all knowledge.

Rm 12:21 Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Rom 12:21 Do not be conquered by evil but conquer evil with good.

Rm 15:9 Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng Danh Thánh Chúa. Rom 15:9 I will praise you among the Gentiles and sing praises to your Name.

1Cor 1:10 Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. 1Cor 1:10 In the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same purpose.

1Cor 1:18 Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 1Cor 1:18 The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.

1Cor 2:10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 1Cor 2:10 God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit scrutinizes everything, even the depths of God.

1Cor 2:12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 1Cor 2:12 We have not received the spirit of the world but the Spirit that is from God, so that we may understand the things freely given us by God.

1Cor 3:16 Anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 1Cor 3:16 Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

1Cor 6:20 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. 1Cor 6:20 For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body.

1Cor 7:23 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. 1Cor 7:23 You have been purchased at a price. Do not become slaves to human beings.

1Cor 10:13 Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp. 1Cor 10:13 No trial has come to you but what is human. God is faithful and will not let you be tried beyond your strength; but with the trial he will also provide a way out, so that you may be able to bear it.

1Cor 13:3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 1Cor 13:3 If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast but do not have love, I gain nothing.

1Cor 14:12 Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh. 1Cor 14:12 So with yourselves: since you strive eagerly for spirits, seek to have an abundance of them for building up the church.

1Cor 10:31 Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. 1Cor 10:31 Whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God.

1Cor 13:7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 1Cor 13:7 Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

1Cor 14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. 1Cor 14:1 Pursue love, but strive eagerly for the spiritual gifts, above all that you may prophesy.

1Cor 15:19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 1Cor 15:19 If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all.

2Cor 2:7 Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng. 2Cor 2:7 On the contrary, you should forgive and encourage him instead, or else the person may be overwhelmed by excessive pain.

2Cor 1:4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.

2Cor 1:4 Lord Jesus Christ who encourages us in our every affliction, so that we may be able to encourage those who are in any affliction with the encouragement with which we ourselves are encouraged by God.

2Cor 7:6 Thiên Chúa, Đấng an ủi những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai anh Ti-tô đến. 2Cor 7:6 God, who encourages the downcast, encouraged us by the arrival of Titus.

2Cor 8:9 Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

2Cor 9:7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 2Cor 9:7 Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver.

2Cor 8:9 Lord Jesus Christ, that for your sake he became poor although he was rich, so that by his poverty you might become rich.

2Cor 9:13 Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng của Đức Ki-tô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. 2Cor 9:13 Through the evidence of this service, you are glorifying God for your obedient confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution to them and to all others.

2Cor 12:9 Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. 2Cor 12:9 My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness.

Gl 5:17 Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Gal 5:17 For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you may not do what you want.

2Cor 9:15 Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban! 2Cor 9:15 Thanks be to God for his indescribable gift!

2Cor 13:11 Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em. 2Cor 13:11 Brothers and sisters, rejoice. Mend your ways, encourage one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you.

Gl 2:20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi. Gal 2:20 I live, no longer I, but Christ lives in me.

Gl 5:22 Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Gal 5:22 The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control.

Gl 5:24 Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Gal 5:24 those who belong to Christ (Jesus) have crucified their flesh with its passions and desires.

Gl 5:25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Gal 5:25 If we live in the Spirit, let us also follow the Spirit.

Gl 6:8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời. Gal 6:8 The one who sows for flesh will reap corruption from flesh, but the one who sows for spirit will reap eternal life from spirit.

Ep1:4 Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Eph1:4 In Christ, He chose us in him, before the foundation of the world.

Ep1:7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Eph1:7 In him we have redemption by his blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his

Ep1:13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa anh em đã được nghe lời chân lý à Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Eph1:13 In him you also, who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in him, were sealed with the promised holy Spirit.

Ep 2:8 Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Eph 2:8 For by grace you have been saved through faith, and this is not from you; it is the gift of God.

Ep 2:22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. Eph 2:22 Through Him the whole structure is held together and grows into a temple sacred in the Lord by the Spirit.

Ep 2:4-5 Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Eph 2:4-5 God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us,even when we were dead in our transgressions, brought us to life with Christ (by grace you have been saved).

Ep 2:10 Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Ðức Kitô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Ep 3:17-19 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Ðức Kitô ngự trong tâm hồn; được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Ðức Kitô. Eph 3:17-19 Christ may dwell in your hearts through faith; that you, rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ.

Ep 3:20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Eph 3:20 Now to him who is able to accomplish far more than all we ask or imagine, by the power at work within us.

Ep 4:22-24 Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới. Eph 4:22-24 You should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds.

Ep 5:2 Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Eph 5:2 Live in love, as Christ loved us and handed himself over for us as a sacrificial offering to God for a fragrant aroma.

Ep 4:3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Eph 4:3 Strive to preserve the unity of the spirit through the bond of peace.

Ep 4:32 phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. Eph 4:32 Be kind to one another, compassionate, forgiving one another as God has forgiven you in Christ.

Ep 5:11 Ðừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Eph 5:11 Take no part in the fruitless works of darkness; rather expose them.

Eph 5:19 Addressing one another (in) psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to the Lord in your hearts.

Ep 6:1-2 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa. Eph 6:1-2 Children, obey your parents (in the Lord), for this is right. “Honor your father and mother.” This is the first commandment with a promise.

Ep 6:11-12A Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng. Eph 6:11-12A Put on the armor of God so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil. For our struggle is not with flesh and blood but with the principalities, with the powers.

Ep 5:20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Eph 5:20 Give thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father.

Ep 6:7-8 Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Eph 6:7-8 Willingly serving the Lord and not human beings, knowing that each will be requited from the Lord for whatever good he does, whether he is slave or free.

Ep 6:18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Eph 6:18 With all prayer and supplication, pray at every opportunity in the Spirit.

Cl 1:12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Col 1:12 Giving thanks to the Father, who has made you fit to share in the inheritance of the holy ones in light.

Cl 2:13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Col 2:13 You were buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the power of God, who raised him from the dead.

Cl 3:16a Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Col 3:16a Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach.

Cl 2:7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Col 2:7 Received Christ Jesus the Lord, walk in him, rooted in him and built upon him and established in the faith as you were taught, abounding in thanksgiving.

Cl 3:13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Col 3:13 Bear with one another and forgiving one another, if one has a grievance against another; as the Lord has forgiven you, so must you also do.

Cl 3:16b Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Col 3:16b Admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.

Cl 3:17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Col 3:17 Whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.

Cl 4:2 Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Col 4:2 Persevere in prayer, being watchful in it with thanksgiving.

1Tx 5:16-17 Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. 1Thes 5:16-17 Rejoice always. Pray without ceasing.

Cl 3:20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Col 3:20 Children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord.

1Tx 5:4 Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. 1Thes 5:4 You, brothers, are not in darkness, for that day to overtake you like a thief. For all of you are children of the light 1 and children of the day. We are not of the night or of darkness.

1Tx 5:16-18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. 1Thes 5:16-18 In all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus.

2Tx 3:16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. 2Thes 3:16 May the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.

1Tm 1:12 Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. 1Tm 1:12 I am grateful to him who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because he considered me trustworthy in appointing me to the ministry.

2Tm 4:2 Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 2Tm 4:2 Proclaim the word; be persistent whether it is convenient or inconvenient; convince, reprimand, encourage through all patience and teaching.

1Tx 5:21-22 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 1Thes 5:21-22 Test everything; retain what is good. Refrain from every kind of evil.

2Tm 1:7 Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 2Tm 1:7 God did not give us a spirit of cowardice but rather of power and love and self-control.

Tt 3:5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Ti 3:5 Not because of any righteous deeds we had done but because of his mercy, he saved us through the bath of rebirth and renewal by the holy Spirit.

Dt 8:10b Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta. Heb 8:10b I will put my laws in their minds and I will write them upon their hearts. I will be their God, and they shall be my people.

Dt 12:6 Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Heb 12:6 Whom the Lord loves, he disciplines; he scourges every son he acknowledges.

Gc 1:12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người. Jas 1:12 Blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved he will receive the crown of life that he promised to those who love him.

Dt 4:12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Heb 4:12 Indeed, the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart.

Gc 1:3 Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Jas 1:3 For you know that the testing of your faith produces perseverance.

Gc 1:25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Jas 1:25 The one who peers into the perfect law of freedom and perseveres, and is not a hearer who forgets but a doer who acts, such a one shall be blessed in what he does.

Gc 2:26 Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Jas 2:26 For just as a body without a spirit is dead, so also faith without works is dead.

Gc 4:10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên. Jas 4:10 Humble yourselves before the Lord and he will exalt you.

1Pr 1:7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 1Pt 1:7 The genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ.

Gc 3:5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! Jas 3:5 In the same way the tongue is a small member and yet has great pretensions. Consider how small a fire can set a huge forest ablaze.

Gc 5:13 Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca. Jas 5:13 Is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone in good spirits? He should sing praise.

1Pr 1:16 “Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh”. 1Pt 1:16 “Be holy because I am holy.”

1Pr 2:10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. 1Pt 2:10 Once you were “no people” but now you are God’s people; you “had not received mercy” but now you have received mercy.

1Pr 2:2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. 1Pt 2:2 Like newborn infants, long for pure spiritual milk so that through it you may grow into salvation.

1Pr 4:10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 1Pt 4:10 As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s varied grace.

1Pr 4:14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. 1Pt 4:14 If you are insulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you.

1Pr 4:16 Nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó. 1Pt 4:16 Whoever is made to suffer as a Christian should not be ashamed but glorify God because of the name.

1Pr 5:5 Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 1Pt 5:5 Humility in your dealings with one another, for: “God opposes the proud but bestows favor on the humble.”

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 1Jn 1:9 If we acknowledge our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing.

1Ga 4:4 Hỡi anh em bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Ðấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. 1Jn 4:4 You belong to God, children, and you have conquered them, for the one who is in you is greater than the one who is in the world.

1Ga 4:10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 1Jn 4:10 In this is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins.

1Ga 3:18 Hỡi anh em bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 1Jn 3:18 Children, let us love not in word or speech but in deed and truth.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 1Jn 4:8 Whoever is without love does not know God, for God is love.

2Ga 1:3 Thiên Chúa là Cha và Đức Giê-su Ki-tô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an, trong sự thật và tình thương. 2Jn 1:3 In this way we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments.

Gđ1:20 Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần. Jude1:20 But you, beloved, build yourselves up in your most holy faith; pray in the holy Spirit.

Pl 2:3-4 Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Phil 2:3-4 Do nothing out of selfishness or out of vainglory; rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but (also) everyone for those of others.

Pl 3:8 Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Ki-tô Giê-su. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Ki-tô. Phil 3:8 I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have accepted the loss of all things and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ.

Pl 1:21 Ðối với tôi, sống là Ðức Ki-tô, và chết là một mối lợi. Phil 1:21 For to me life is Christ, and death is gain.

Pl 3:7 Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Ðức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Phil 3:7 Whatever gains I had, these I have come to consider a loss because of Christ.

Pl 4:6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Phil 4:6 Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God.

Kh 3:3 Ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi. Rv 3:3 Remember then how you accepted and heard; keep it, and repent. If you are not watchful, I will come like a thief, and you will never know at what hour I will come upon you.

2Pr 3:9b Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 2Pt 3:9b God is patient with you, not wishing that any should perish but that all should come to repentance.

1Ga 2:9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. 1Jn 2:9 Whoever says he is in the light, yet hates his brother, is still in the darkness.

Pl 4:19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Ðức Ki-tô Giê-su. Phil 4:19 My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 1Jn 1:9 If we acknowledge our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing.

1Ga 2:15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. 1Jn 2:15 Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.

1Ga 3:17 Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? 1Jn 3:17 If someone who has worldly means sees a brother in need and refuses him compassion, how can the love of God remain in him?

1Ga 4:9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 1Jn 4:9 In this way the love of God was revealed to us: God sent his only Son into the world so that we might have life through him.

Ga 3:5 Chúa Giêsu trả lời: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Jn 3:5 Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 1Jn 4:8 Whoever is without love does not know God, for God is love.

1Ga 5:21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần! 1Jn 5:21 Children, be on your guard against idols.

Ga 20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Jn 20:22 He breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit”.

Cv 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. 1Cor3:16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?

Acts 2:18 Indeed, upon my servants and my handmaids I will pour out a portion of my spirit in those days, and they shall prophesy. 1Cor3:16 Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

Rm 8:27 Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Rom 8:27 The one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because it intercedes for the holy ones according to God’s will.

1Cor14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. 1Cor14:1 Pursue love, but strive eagerly for the spiritual gifts, above all that you may prophesy.

Rm 8:5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Rom 8:5 For those who live according to the flesh are concerned with the things of the flesh, but those who live according to the spirit with the things of the spirit.

2Cor1:22 Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. 2Cor1:22 He has also put his seal upon us and given the Spirit in our hearts as a first installment.

Những Câu Kinh Thánh Chọn Lọc Trích Dẫn Từ Mỗi Sách Trong Kinh Thánh

Sáng-thế Ký

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1)

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ… Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” (1:27  2:24).

“Hê-nóc Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” (5:24).

“Nô-ê Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời “. (6:9).

“Đức Chúa Trời hay đoái xem.”(16:13).

“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?” (18:14).

“Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (18:25).

“Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” (15:6).

“Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người.” (32:1).

“Đức Giê-hô-va, là Đấng ta phục sự, sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi.” (24:40).

“Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó.” (28:15).

“Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu!” (31:49).

“Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây… Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!” (28:16,17).

“Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời.” (45:8).

“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi.” (50:20).

“Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi, là Áp-ra-ham và Y-sác, đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay… hãy ban phước cho hai đứa trẻ nầy!” (48:15,16).

Xuất Ê-díp-tô Ký

“Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” (Xuất Ê-díp-tô 6:7).

“Người Ê-díp-tô sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.” (7:5).

“Ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dự bị.” (23:20).

“Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là Mười Điều răn.” (34:28).

“Hai bảng chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra.” (31:18).

“Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bảng.” (32:16).

“Trước mặt TA, ngươi chớ có các thần khác.

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình… Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó.

“Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

“Ngươi chớ giết người.

“Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

“Ngươi chớ trộm cướp.

“Ngươi chớ nói chứng dối.

“Ngươi chớ tham… vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.” (20:3-17).

Lê vi ký

“Phàm thuế một phần mười thổ sản… đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Lê-vi Ký 27:30).

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh.” (11:44).

“Hãy đem đến… một bó lúa đầu mùa của các người,… dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình.” (23:10,14).

“Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù…, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận như mình… Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi,… hãy thương yêu người như mình.” (19:18,34).

“Nếu các ngươi giữ gìn các Điều răn Ta,… đất sẽ sanh hoa lợi,… các ngươi sẽ ở bình yên trong xứ mình… Các ngươi ngủ không sợ ai dọa… Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi… Song nếu các ngươi không nghe Ta… Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng… Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ,… Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân… Xứ các ngươi sẽ hoang vu.” (26:3,5,6,12,14,19,31-33).

Dân số ký

“Phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi.” (Dân Số Ký 32:23).

“Một Ngôi Sao hiện ra từ Gia-cốp.” (24:17).

“Chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử tế.” (10:29).

“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô- va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” (6:24-26).

Phục truyền luật lệ ký

“Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác.” (4:39).

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa.” (10:17).

“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (6:5).

“Khá cẩn thận giữ lấy những Điều răn… của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” (6:17).

“Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các Điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền.” (4:2).

“Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay, sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi.” (6:6,7).

“Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (8:3).

“Khá lập một vua lên cai trị ngươi… Vua phải chiếu theo luật pháp nầy, chép một bổn cho mình. Trọn đời vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” (17:14,15,18,19).

“Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn.” (6:24,25).

“Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu.” (33:25).

“Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài.” (33:27).

“Ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài, thì mới gặp.” (4:29).

“Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết.” (2:7).

“Ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước.” (6:18).

“Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va.” (6:12).

“Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm.” (12:18).

“—! Chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ Ta, hằng giữ theo các điều răn Ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!” (5:29).

“Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành: nếu các ngươi nghe theo…; sự rủa sả: nếu các ngươi không nghe theo.” (11:26-28).

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài,… thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất.” (28:1).

“Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng… ôn dịch… bịnh lao, bịnh nóng lạnh,… sự nóng cháy,sự hạn hán, binh đao,… sự sảng sốt, sự đui mù, và sự lãng trí… Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ… Sớm mai ngươi sẽ nói: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ nói: Ước gì được sáng mai rồi!” (28:15-67).

“Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả… Hãy chọn sự sống… thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… và tríu mến Ngài,… Hãy để lòng chăm chỉ,… cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. Vì chẳng phải một lời nói vô giá trị cho các ngươi đâu,nhưng nó là sự sống của các ngươi; nhờ lời nói nầy, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất.” (30:19,20  32:46,47).

Giô-suê

“Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.” (Giô-suê 1:5).

“Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu, cũng đều được thạnh vượng.” (1:7).

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (1:8).

Các Quan Xét

“Có lắm điều dò xét trong lòng.” (Các Quan Xét 5:16 — theo nguyên văn).

“Bá tánh dâng mình cách vui lòng.” (5:2).

“Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh” (vì dân Y-sơ-ra-ên). (5:20).

Ru-tơ

“Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân của mẹ, tức là dân của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi, mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó.Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân rẽ tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” (Ru-tơ 1:16,Ru-tơ 1:17).

I Sa-mu-ên

“Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1Sa-mu-ên 16:7).

“Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi… Sa-mu-ên… kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm.” (12:23  15:11).

“Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận.” (17:47).

“Chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng.” (2:9).

“Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va,… Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin.” (7:3).

“Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài.” (12:24).

“Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy.” (14:6).

“Người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt-bì nầy là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?” (17:26).

II Sa-mu-ên

“Bây giờ nó đã chết… Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta.” (2Sa-mu-ên 12:22,2Sa-mu-ên 12:23).

“Ta sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va.” (22:4).

“Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi,nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi Đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo… Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch.” (22:2,3,18).

“Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi.” (24:24).

I Các Vua

“Khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ… những điều răn… của Ngài,… hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào, đều được thành công.” (1Các vua 2:2,1Các vua 2:3).

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va! Về các lời tốt lành mà Ngài đã… phán ra, chẳng có một lời nào mà không ứng nghiệm.” (8:56).

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi!… Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ… Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để phân biệt điều lành, điều dữ.” (3:7-9).

“Có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (19:11,12).

II Các Vua

“Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó…

“Đức Giê-hô-va mở mắt người ra,thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê.” (2Các vua 6:16,2Các vua 6:17).

“Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời… gìn giữ các Điều-răn mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se.Đức Giê-hô-va ở cùng người; hễ người đi làm sự gì, đều được thành tựu.” (18:5,6,7).

“Y-sơ-ra-ên bị cất khỏi xứ mình…(vì) đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ… Dân Y-sơ-ra-ên làm lén những việc bất chánh… dựng lên những trụ thờ…, hầu việc những hình tượng…Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Y-sơ-ra-ên, xua đuổi chúng khỏi trước mặt Ngài.” (17:23,7,9,10,12,18).

I Sử ký

“Hãy ca hát cho Ngài.” (1Sử Ký 16:9).

“Đức Giê-hô-va quản trị.” (16:31).

“Trận nầy bởi Đức Chúa Trời mà có.” (5:22).

“Đức Giê-hô-va ở với người.” (9:20).

“Hãy lấy Danh thánh Ngài làm vinh.” (16:10).

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va.” (16:8).

“Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.” (16:11).

“Có một lòng một dạ.” (12:33).

“Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài.” (16:11).

“Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.” (16:29).

“Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng.” (18:6).

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời… chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con.” (28:20).

“Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến;và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.” (29:14).

“Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, XƯỚNG CA.” (13:8).

“Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho.” (5:20).

“Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả,quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng qui về Ngài,… nước thuộc về Ngài.” (29:11).

“Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời.” (28:9).

II Sử ký

“Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta.” (2Sử Ký 13:12).

“Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc.” (20:20).

“Dân Giu-đa được thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” (13:18).

“Bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ… nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ nầy.” (7:22).

“Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi,… nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì…, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” (20:12).

“Trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng.” (15:4).

“Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa,chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh;… ấy là nhơn danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân nầy.” (14:11).

“Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (7:14).

“Ô-xia tìm kiếm (Đức Chúa Trời)bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu.” (26:5).

“Giô-tham trở nên cường thạnh, bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình.” (27:6).

“Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát,vì người tìm cầu Đức Chúa Trời…, giữ theo các Điều-răn của Ngài.” (17:3,4).

“Trong các việc người làm… nơi Đền của Đức Chúa Trời… thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông.” (31:21).

“Đương khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào…, và các dân ấy đều bị bại.” (20:22).

“Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát… khen ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va,… thì… sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời.” (5:3,14).

“Cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi… ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy.” (34:21).

E-xơ-ra

“Có nhiều trưởng tộc… dâng những của lễ lạc ý cho Nhà Đức Chúa Trời.” (E-xơ-ra 2:68).

“Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa.” (5:5).

“Những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ.” (6:21).

“Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi.” (9:13).

“Phàm điều gì Đức Chúa Trời truyền dạy…, khá làm cho cần mẫn.” (7:23).

“E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng.” (7:10).

Nê-hê-mi

“Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta.” (Nê-hê-mi 4:20).

“Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.” (9:5).

“Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.” (8:10).

“Chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ Đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.” (10:39).

“Đức Chúa Trời của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông.” (2:20).

“… Là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác.” (7:2).

“Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời… sao?” (5:9).

“Chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành nầy.” (2:18).

“Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng.” (6:3).

“Những kẻ ca hát tiếng lớn,… vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi.” (12:42,43).

“Chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ… Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, vì dân chuyên thành làm công việc.” (4:9,6).

Ê-xơ-tê

“Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14).

“Tôi sẽ vào cùng vua…; nếu tôi phải chết, thì tôi chết.” (4:16).

Gióp

“Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!

“Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.” (Gióp 1:21,Gióp 1:22).

“Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng.

“Vì Ngài làm cho bị thương tích,rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh bại, rồi tay Ngài chữa lành cho.” (5:17,18).

“Loài người là gì…? Nhân sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm, và thử thách người mỗi lúc, mỗi khi?” (7:17,18).

“Nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm.” (29:3).

“Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.” (23:10).

“Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại.” (16:22).

“Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa.” (7:8).

“Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả.

“Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại;Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa.” (14:14,15).

“Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì…dầu Chúa giết ta, Ta Cũng Còn Nhờ Cậy Nơi Ngài.” (13:13,15).

“Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Tôi Vẫn Sống, đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất.

“Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài.” (19:25,27).

Thi Thiên

“Phước cho người nào… lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm!” (Thi Thiên 1:1,Thi Thiên 1:2).

“Tôi nằm xuống mà ngủ; tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi.” (3:5).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” (4:8).

“Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.” (4:7).

“Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy.” (5:11).

“Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng.” (10:16).

“Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm!” (9:20).

“Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Ngài có phước thay.” (2:12).

“Đức Chúa Trời là cái khiên của tôi.” (7:10).

“Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.” (4:3).

“Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên.” (3:6).

“Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va.” (13:6).

“Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va.” (11:1).

“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” (16:8).

“Hỡi Đức Giê-hô-va,… xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi.” (5:8).

“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (16:11).

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va… Tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài.” (9:1,2).

“Tôi nương náu mình nơi Chúa…Ngài là Chúa tôi.” (16:1,2).

“Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa.”(31:15).

“Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.” (17:15).

“Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi.” (27:1).

“Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.” (7:11).

“Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.” (4:3).

“Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực.” (18:32).

“Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu.” (18:3).

“Ngài là sự nhơn từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là Đấng giải cứu tôi.” (144:9).

“Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê- hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” (20:7).

“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan…

“Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật… Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay!”(19:7-11).

“Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.

“Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi!

“Hỡi Đức Giê-hô-va, là Hòn Đá tôi,và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” (19:12-14).

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (23:1).

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” (23:4).

“Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” (23:6).

“Nước nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,… có phước thay!” (33:12).

“Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (30:5;).

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” (27:14).

“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành.” (37:3).

“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.” (37:7).

“Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (37:4),

“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (37:5).

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người (công bình)…. Dầu người té, cũng không nằm sải dài…

“Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề xiêu tó.” (37:23,24,31).

“Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va.” (71:16).

“Tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội.” (39:1).

“Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (66:18).

“Đức Chúa Trời là Vua.” (47:7).

“Đức Chúa Trời là Sự Tiếp trợ tôi.” (54:4).

“Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời.” (55:16).

“Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời.” (56:11).

“Đức Giê-hô-va sẽ làm… một nơi ẩn náu cao trong thì gian truân.” (9:9).

“Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.” (42:2).

“Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.” (84:2).

“Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.” (48:14).

“Chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải,… dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động.” (46:2,3).

“Chúa là Đức Chúa Trời tôi.” (63:1).

“Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa.

Tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa.” (59:16).

“Tôi sẽ hát ngợi khen Danh Chúa đời đời.” (61:8).

“Nguyện các dân ngợi khen Chúa!Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!” (67:5).

“Phước cho người nào được sức lực trong Chúa!” (84:5).

“Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi… Chúng tôi đi qua lửa, qua nước; nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có.” (66:10,12).

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.” (126:5).

“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương.” (34:18).

“Người công bình bị nhiều tai họa,nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết” (34:19).

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.” (91:1).

“Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc hại…

“Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày,

“Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.

“Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.” (91:3-7).

“Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi… Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.” (91:10,11).

“Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ…,Hát Vui Vẻ.” (149:5).

“Những kẻ được trồng trong Nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.” (92:13).

“Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.” (100:2).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, và dạy luật phap Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn,” (94:12,13).

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài!” (103:1).

“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót,hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhơn từ.

“Ngài không bắt tội luôn luôn,cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

“Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.

“Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” (103:8-11).

“Sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài.” (103:17).

“Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, và lời nài xin của tôi.

“Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.” (116:65).

“Tôi trông cậy Lời của Chúa.”(119:81).

“Tôi tin cậy nơi Lời Chúa.” (119:42).

“Luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích.” (119:77).

“Chứng cớ Chúa thật lạ lùng.”(119:129).

“Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa.” (119:93).

“Sự bày giãi Lời Chúa soi sáng cho.” (119:130).

“Tôi yêu mến Điều răn Chúa hơn vàng.” (119:127).

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn.” (119:111).  “Chứng cớ Chúa là… sự mừng rỡ của tôi.” (119:111).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.” (119:89).

“Lời Chúa… thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (119:103).

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (119:105).

“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.” (119:97).

“Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (119:11).

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.” (119:18).

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa.” (119:9).

“Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà,thì những thợ xây cất làm uổng công.

“Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công.” (127:1).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, và canh cửa môi tôi.” (141:3).

“Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (51:10;).

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (139:23,24).

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va.” (146:2).

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.” (126:5).

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” (111:10).

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (150:6).

Châm Ngôn

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác.” (Châm Ngôn 8:13).

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng.” (10:27).

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống.” (14:27).

“Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan.” (9:10).

“Sự khôn ngoan là điều cần nhứt;vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan.” (4:7).

“Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.

“Tay hữu nó cầm sự trường thọ,

còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.

“Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc,và các lối nó cả đều bình an.” (3:15,17).

“Khá gìn giữ sự khôn ngoan thật…, thì… con sẽ bước đi vững vàng… Khi con nằm… con sẽ… ngủ ngon giấc,… vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con.” (3:21,23,24,26).

“Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó.” (18:7).

“Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại.” (10:18).

“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” (15:1).

“Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống.” (15:4).

“Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình.” (13:3).

“Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” (15:23).

“Sống, chết ở nơi quyền của lưỡi.” (18:21).

“Khi nín lặng, dầu người ngu dại,cũng được cầm bằng khôn ngoan.” (17:28).

“Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình,giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.” (21:23).

“Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.” (25:11).

“Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (16:9).

“Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” (19:21).

“Phàm trong các việc làm của con,khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (3:6).

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (3:5;).

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (4:23).

“Hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.” (23:7).

“Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật.” (3:9,10).

“Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua.” (22:29).

“Con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.” (4:18).

“Sự sống ở nơi đường công bình;trên lối nó không có sự chết.” (12:28).

Truyền đạo

“Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia.” (Truyền Đạo 7:14).

“Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình.” (9:10).

“Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia.” (11:6).

“Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày, ngươi sẽ tìm nó lại.” (11:1).

“Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo-hóa ngươi.” (12:1).

“Khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các Điều-răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.

“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy.” (12:13,14).

“Trong ngày ấy,… người đi đến nơi ở đời đời của mình….

“Bụi tro trở vào đất y như nguyên-cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” (12:3,5,7).

Nhã Ca của Sa-lô-môn

“Lương nhơn tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người.” (Nhã Ca 2:16).

“Tôi thuộc về lương nhơn tôi, và lương nhơn tôi thuộc về tôi.” (6:3).

Ê-sai

“Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán.” (Ê-sai 1:2).

“Ôi! Nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề,… khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi.” (1:4,15).

“Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh (Nên dịch là: “cất.”) những việc ác khỏi trước mắt Ta.” (1:16).

“Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” (1:18).

“Hỡi dân Ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc.” (3:12).

“Hãy theo luật pháp và lời chứng!Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.” (8:20).

“Đức Giê-hô-va là Vua chúng ta.” (33:21,22).

“Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngăm đe của mình ra.” (30:30).

“Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy…

“Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!.” (30:15,18).

“Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy.” (34:16).

“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời.” (40:8).

“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh… Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại, cũng không lầm lạc…

“Những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ… Sự buồn bực, than vãn sẽ trốn đi.” (35:8-10).

“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

“Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va,… là Vầng Đá của các thời đại.” (26:3,4).

“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô- va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt… Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn …

“Ai trông đợi Đức Giê-hô-va, thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (40:28-31).

“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (59:1,2).

“Thật Đức Giê-hô-va là Quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!” (33:22).

“Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta…;vậy, ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ.” (50:7).

“Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va.” (12:5).

“Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi.” (12:2).

“Hãy trổi giọng hát mừng chung rập.” (52:9).

“Ngoài Ta, không có Cứu Chúa nào khác.” (43:11).

“Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (30:21).

“Hãy nhìn xem Ta và được cứu.” (45:22).

“Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta.” (46:9).

“Ta làm ra, ai ngăn cấm Ta được?” (43:13).

“Ngươi sẽ được xưng bằng tên mới.” (62:2).

“Hỡi Si-ôn, hãy chổi dậy, giũ bụi bặm đi.” (52:1,2).

“Lòng nhơn từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi.” (54:10).

“Sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.” (54:13).

“Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước!” (32:20).

“Ta sẽ dựng trời mới, đất mới.” (65:17).

“Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.” (60:20).

“Đức Giê-hô-va sẽ là Sự Sáng đời đời cho ngươi.” (60:20).

“Những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn.” (49:23).

“Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc, kêu la nữa.” (65:19).

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi.” (41:13).

Giê-rê-mi

“Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe Lời của Đức Giê-hô-va.” (22:29).

“Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân Ta đều lấy làm ưa thích.” (5:30,31).

“Chính kẻ tiên tri, thầy tế lễ,đều là ô uế.” (23:11).

“Từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối.”(6:13).

“Hỡi nhà Gia-cốp,… lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,… ấy là một sự xấu xa, cay đắng.” (2:4,19).

“Các ngươi há chẳng trộm cướp,giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác… sao?” (7:9).

“Tổ phụ các ngươi đã bỏ Ta, mà theo các thần khác,… còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình.” (16:11,12).

“Hãy đi các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem,… thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình…

“Chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại.

“Dầu ngươi lấy hỏa tiêu… rửa mình, tội lỗi ngươi cũng còn ghi mãi trước mặt Ta.

“Ta há chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần Ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao?” (5:1,3  2:22  5:9).

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu.” (4:14).

“Hãy… tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn mình.” (6:16).

“Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình,… thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi.” (26:13).

“Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó.” (17:1).

“Khi còn ban ngày, mặt trời nó đã lặn.” (15:9).

“Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!” (8:20).

“Về các tiên tri, lòng ta tan nát trong ta… chúng nó… nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va.” (23:9,16).

“Nếu những tiên tri nầy có đứng trong sự bàn luận Ta, thì đã khiến dân Ta nghe lời Ta, và đã làm cho dân từ đường dữ, việc xấu mà trở lại rồi.” (23:22).

“Chúng nó nhơn Danh Ta mà nói tiên tri giả dối rằng: Ta có chiêm bao; thật ta có chiêm bao!” (23:25).

“Đức Giê-hô-va phán: Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh Lời Ta, Hãy Truyền Lại Lời Ta Cách Trung Tín.” (23:28).

“Lời Ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.” (23:29).

“Nếu dân nầy hỏi ngươi rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì?… Lời của mỗi người sẽ là gánh nặng của nó.” (23:33,36).

“Các ngươi đã làm trái những lời của Đức Chúa Trời hằng sống.” (23:36).

“Chớ nhờ cậy những lời dối trá.” (7:4).

“Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng.” (17:10).

“Nầy, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngươi.” (1:9).

“Chúng nó đã bỏ Lời của Đức Giê-hô-va.” (8:9).

“Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi.” (2:19).

“Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi.” (31:3).

“Dân ta sẽ no nê về ơn phước của Ta.” (31:14).

“Lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,… ấy là một sự xấu xa, cay đắng.” (2:19).

“Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời.” (10:10).

“Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (32:27).

“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn,… vì đã để lòng trông cậy trong Ta.” (33:3  39:8).

“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va!” (17:7).

“Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được,khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” (29:13).

Ca thương

“Sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:23).

“Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài.” (3:25).

Ê-xê-chi-ên

“Khi Ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! — nếu ngươi không răn bảo nó,… thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng Ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi.” (Ê-xê-chiên 3:18).

“Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ,… thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình.” (3:19).

Sự khôi phục nước Y-sơ-ra-ên

“Ta cũng sẽ tìm chiên Ta ra…, Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó…. Người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ Ta,… ấy sẽ là cơn mưa của phước lành.” (34:12,13,23,26).

Sự hiện thấy về hài cốt

“Đức Giê-hô-va… đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt… Những hài cốt ấy… đều là khô lắm… Có tiếng,và nầy, có động đất: những xương nhóm lại, hiệp với nhau… Gân và thịt sanh ra trên những xương ấy,… chúng nó sống.” (37:1-10).

“Hỡi con người, những hài cốt nầy,ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên… Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi,… Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi… Tôi tớ Ta, là Đa-vít, sẽ làm vua trên chúng nó.” (37:11-25).

Gót và Ma-gốc

“Trong những năm sau rốt, (khi)chúng nó (dân Y-sơ-ra-ên) hết thảy sẽ ở yên, (thì) ở phía cực bắc,… (với) một cơ binh đông lắm,… Gót sẽ đến đánh dân Y-sơ-ra-ên Ta…

“Ta sẽ khiến những trận mưa dầm,mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó, và dân đông đi với nó.” (38:8-22).

“Nầy, sự ấy đến và sẽ làm thành,… ấy là ngày mà Ta đã rao.” (39:8).

Sự hiện thấy về dòng nước ban sự sống

“Có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa (Đền thờ), về phía Đông… Người… đo được một ngàn cu-đê,… nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo một ngàn,… nước vừa đến đầu gối ta… Người lại đo một ngàn,… nước lên đến hông ta. Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được… Trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được,… lá nó dùng để làm thuốc… Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật sẽ sống ở đó.” (12:1-12).

Đa-ni-ên

Chiêm bao về bốn nước

“Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một Nước không bao giờ bị hủy diệt…

“Nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời.” (Đa-ni-ên 2:44).

Lò lửa hực

“Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực.” (3:17).

“Đức Chúa Trời… đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài.” (3:28).

Bàn tay viết trên tường

“Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng.” (5:26).

“Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu.” (5:27).

Đa-ni-ên trong hang sư-tử

“Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử.” (6:22).

“Người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình.” (6:23).

Bảy mươi tuần lễ

“Từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là Vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ…

“Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi… và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi…

“Đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào.” (9:25,26,27,24).

Kỳ sau rốt

“Trong kỳ đó,… sẽ có tai nạn,đến nỗi… chẳng có như vậy bao giờ…

“Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên…

“Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời.

“Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (12:1-10).

Ô-sê

“Hết thảy chúng nó đều tà dâm.” (Ô-sê 7:4).

“Chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng hơn.” (Ô-sê 13:2).

“Là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va.” (10:12).

“Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục.” (4:17).

“Thật, dân Ta quyết ý trái bỏ Ta.” (11:7).

“Chúng nó bại hoại rất sâu.” (9:9).

“Ép-ra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó!” (4:17).

“Bọn thầy tế lễ cũng giết người…, chúng nó phạm biết bao là tội ác!” (6:9).

“Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.” (4:6).

“Chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc.” (8:7).

“Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình.” (5:4).

“Trong đất nầy chẳng có lẽ thật,chẳng có nhơn từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời.” (4:1).”Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên chúng nó như trút nước… Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó,… và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước.” (5:10  9:17).

“Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít, Vua mình.” (3:5).

Giô-ên

Dự ngôn về kỷ nguyên tin lành

“Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả loài xác thịt.” (Giô-suê 2:28).

“Đức Giê-hô-va… làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem: các từng trời và đất đều rúng động.” (3:16).

“Một cái suối sẽ ra từ Nhà Đức Giê-hô-va.” (3:18).

“Ai cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va,thì sẽ được cứu.” (2:32).

“Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín… Đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định!” (3:13,14).

A-mốt

“Ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch… Dầu vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng Ta…

“Ta cũng đã không xuống mưa,…nhưng các ngươi không trở về cùng Ta…

“Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi… Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta…

“Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi,… nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta….

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên… Ngươi Khá Sửa Soạn Mà Gặp Đức Chúa Trời Ngươi.” (A-mốt 4:6-12).

“Ta sẽ không còn đi qua đó nữa.” (7:8).

“Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn!” (6:1).

“Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy.” (8:9).

Áp-đia

“Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi…

“Dầu ngươi lên cao như chim ưng,dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (câu 3, 4).

“Người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm; những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.” (câu 15).

Giô-na

“Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống.” (Giô-na 3:4).

“Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời… Vua… quấn bao gai và truyền lịnh… mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình.” (3:5-8).

“Bấy giờ Đức Chúa Trời… bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ.” (3:10).

Mi-chê

“Hỡi người!… Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi, sao?” (Mi-chê 6:8).

“Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài.” (6:2).

“Kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên… gớm sự chánh trực… Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc… Các ngươi lấy huyết…xây thành Giê-ru-sa-lem… Vết thương của nó không thể chữa được…

“Vậy nên… Si-ôn sẽ bị cày như ruộng.” (1:9  3:9-12).

“Hỡi Bết-lê-hem,… từ nơi ngươi sẽ ra cho Ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng…

“Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất.” (5:2-4).

“Nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng:hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô- va,… Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài…

“Nhiều dân… sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác,và cũng không tập sự chiến tranh nữa…

“Chúng ta sẽ bước theo Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!” (4:2-5).

Na-hum

“Ni-ni-ve… khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi.” (Na-hum 1:1  3:1).

“Đức Giê-hô-va chậm giận… cưu giận cho kẻ thù nghịch.” (1:3,2).

“Những xe đi hỗn độn trong đường phố,… và chạy như chớp.” (2:4).

“Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe; ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau… Gươm sáng lòe, giáo nhấp nhoáng… có từng đống thây lớn….

“Ni-ni-ve đã hoang vu.” (3:2,3,7).

Ha-ba-cúc

“Sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước tràn đầy biển.” (Ha 2:14).

“Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy,và rõ rệt nó ra… hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định,… nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi… Nó chắc sẽ đến.” (2:2,3).

“Dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa,và sẽ không có trái trên những cây nho; cây Ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa,

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,… Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi.” (3:17-19).

“Người công bình thì sống bởi đức tin mình.” (2:4).

Sô-phô-ni

“Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần… Ngày ấy là ngày thạnh nộ.” (Sô-phô-ni 1:14,Sô-phô-ni 1:15).

“Cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt.” (1:18).

“Hỡi các ngươi là kẻ nhu mì của đất,… hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,… hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va.” (2:3).

“Cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen Ta.”(3:8).

“Trong ngày đó,… Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng, nghèo thiếu, nó sẽ ẩn náu trong Danh Đức Giê-hô-va.” (3:11,12).

“Chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi.” (3:13).

A-ghê

“Dân nầy nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại Nhà Đức Giê-hô-va…

“Đức Giê-hô-va phán: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi Nhà nầy hoang vu sao?” (A-mốt 1:2-4).

“Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no…

“Ấy là tại làm sao? Ấy là tại Nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình.” (1:5,6,9).

“Các ngươi khá xem xét đường lối mình… Hãy… xây Nhà nầy… (thì) từ ngày nầy, Ta sẽ ban phước cho các ngươi.” (1:7,8  2:19).

“Khỏi ít lâu nữa,… sự ao ước của các nước hầu đến, rồi Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy Nhà nầy… Bạc là của Ta, vàng là của Ta…

“Vinh quang sau rốt của Nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước.” (2:6-9).

Xa-cha-ri

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế,cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

“Nầy, có một Người tên là Chồi Mống… chính Người sẽ xây Đền thờ Đức Giê- hô-va, và chính Người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình.” (6:12,13).

“Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước, quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất.” (9:10).

“Trong ngày đó,… nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời.” (12:8).

“Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra… vì tội lỗi và sự ô uế.” (13:1).

“Nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem,… (và) Đức Giê-hô-va sẽ làm Vua khắp đất.” (14:8,9).

Ma-la-chi

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho,… và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta… xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.” (Ma-thi-ơ 3:10).

“Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến Danh Ngài…

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán:Những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta… trong ngày Ta làm (Bản tiếng Anh có thêm:”nên các châu ngọc của Ta.”) (3:16,17).

Ma-thi-ơ

“Ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Con Trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21).

“Ngài… giê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (3:12).

“Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (4:10).

“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (4:4).

“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì Nước Thiên đàng là của những kẻ ấy!

“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì Nước Thiên đàng là của những kẻ ấy!

“Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.” Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm.” (5:3-12).

“Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (5:14,16).

“Đừng thề chi hết… Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra.” (5:34,37).

“Hãy yêu kẻ thù nghịch (Bản tiếng Anh còn thêm: “Chúc phước cho kẻ rủa sả mình, làm ơn cho kẻ ghét mình.” (xem  Lu-ca 6:27,Lu-ca 6:28) và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44).

“Các ngươi hãy cầu như vầy:

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!

“Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

“Xin tha tội lỗi cho chúng tôi,như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

“Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ,mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

“Vì Nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.” (6:9-13).

“Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” (6:14-15).

“Chẳng ai được làm tôi hai chủ…Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.” (6:24).

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất,… nhưng phải chứa của cải ở trên trời…

“Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (6:16-21).

“Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống…

“Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt,… mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó.

“Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” (6:25-26).

“Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ…

“Nhưng dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

“Hỡi kẻ ít đức tin, Đức Chúa Trời còn cho loài cỏ ngoài đồng mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!” (6:28-30).

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (6:33).

“Ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con chim sẻ nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.” (10:29,30).

“Các ngươi đừng đoán xét ai… vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy.” (7:1,2).

“Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” (7:12).

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” (7:7).

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

“Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (7:13,14).

“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé…

“Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” (7:15,20).

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng; lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn Danh Chúa mà nói tiên tri sao?… nhơn Danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (7:21-23).

“Kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên Vầng Đá…

“Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.” (7:24-27).

“Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.” (9:33).

“Người nầy là Ai, mà gió và biển đều vâng lịnh Người.” (8:27).

“Theo như điều ngươi tin, thì sẽ được thành vậy.” (8:13).

“Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ước ao sao?… Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.”(9:28,29).

“Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (9:37,38).

“Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.” (10:16).

“Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì Danh Ta; song, ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi.” (Ma-thi-ơ 10:22).

“Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.” (10:28).

“Trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp- tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong Nước Thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.” (11:11).

“Đây nầy, có một Người tôn trọng hơn Giô-na.” (12:41).

“Đây nầy, có một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn .” (12:42).

“Con người là Chúa ngày Sa-bát.” (12:8).

“Tại chỗ nầy có một Đấng tôn trọng hơn Đền thờ.” (12:6).

“Có nhiều Đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy,… nghe điều các ngươi nghe.” (13:17).

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì,khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (11:28-30).

“Chúa là Đấng Christ, ConĐức Chúa Trời hằng sống.” (16:16).

“Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó.” (16:18).

“Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” (12:36,37).

“Mùa gặt là ngày tận thế; con gặt là các thiên sứ.” (13:39).

“Nước Thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá… Người đánh cá kéo vào bờ,…chọn giống tốt… đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (13:47-50).

“Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong Nước của Cha mình.” (13:43).

“Nước Thiên Đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được,… bán hết gia tài mình,mua đám ruộng đó.” (13:44).

“Nước Thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.” (13:45,46).

“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn,hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

“Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (22:37-40).

“Hỡi Giê-ru-sa-lem,… bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh,mà các ngươi chẳng khứng!” (23:37).

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình!… Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia,thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (23:13,33).

“Tin lành nầy về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” (24:14).

“Mọi dân tộc dưới đất sẽ… thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.” (24:30).

“Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.” (24:31).

“Khi Con Người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra…

“Bấy giờ, Vua sẽ phán cùng những người ở bên hữu rằng: Hỡi các người được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy Nước Thiên đàng đã sắp sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói,các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta…Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy…

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỷ sứ nó… Hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta vậy.” (25:31-46).

“Ngài không ở đây đâu: Ngài sống lại rồi.” (28:6).

“Thật Người nầy là Con Đức Chúa Trời.” (27:54).

“Hết Cả Quyền Phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta.” (28:18).

“Vậy, hãy đi dạy dỗ Muôn Dân,hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. và nầy, Ta Thường Ở Cùng Các Ngươi Luôn cho đến tận thế.” (28:19,20).

Mác

“Có Đấng… đến sau ta; ta không đáng cuối xuống mở dây giày Ngài.” (Mác 1:7).

“Có thiên sứ hầu việc Ngài.” (1:13).

“Dân nầy lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” (7:6,7).

“Thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng, thì làm cho dơ dáy người.” (7:21-23).

“Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

“Vì ai muốn cứu sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta và đạo Tin lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.” (8:34,35).

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (8:36,37).

“Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.

“Lại nếu chơn ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chơn mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chơn mà bị quăng vào địa ngục.

“Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào Nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục — đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.” (9:43-48).

“Nầy là Con rất yêu dấu của Ta,hãy vâng nghe Người.” (9:7).

“Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ.” (6:11).

“Hãy để con trẻ đến cùng Ta,… vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy…

“Ai chẳng nhận lấy Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.” (10:14,15).

“Chẳng một người nào vì Ta và Tin-lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bấy giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em,chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và Sự Sống Đời Đời trong đời sau.” (10:29,30).

“Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.” (10:27).

“Kẻ nào tin, thì mọi việc đều được cả.” (9:23).

“Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, Hãy Tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (11:24).

“Thế lực các từng trời sẽ rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người… ngự đến trên đám mây…

“Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi.

“Hãy giữ mình, tỉnh thức (Bản tiếng Anh có thêm: “và cầu nguyện”),… e cho Ngài về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng. Điều mà Ta nói cùng các ngươi, Ta cũng nói cho mọi người:Hãy tỉnh thức!” (13:25-37).

“NGÀI SỐNG LẠI RỒI.” (16:6).

“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép-báp-têm sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (16:15,16).

“Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu.” (13:31).

“Đức Chúa Jêsus… được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (16:19).

Lu-ca

“Người sẽ… sanh một Con Trai mà đặt tên là JÊSUS. Con Trai ấy sẽ… được xưng là Con Đức Chúa Trời.

“Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, Nước Ngài vô cùng.” (Lu-ca 1:30-35).

“Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân… Hôm nay, tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là CHRIST, là Chúa.” (2:10,11).

“Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (2:14).

“Tôi phải lo việc Cha tôi.” (2:49).

“Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” (2:52).

“Ai nấy đều… lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra… Ngài dùng quyền phép mà phán.” (4:22,32).

“Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện.” (5:16).

“Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.” (6:12).

“Phước cho các ngươi nghèo khó, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!

“Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ!

“Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!

“Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi…

“Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm.” (6:20-23).

“Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” (6:31).

“Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” (6:27,28).

“Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét.

“Đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án.

“Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.

“Hãy cho, người sẽ cho mình…

“Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” (6:37,38).

“Sao các ngươi gọi Ta Chúa, Chúa,mà không làm theo lời Ta phán?” (6:46).

“Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời.” (9:62).

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình…

“Hãy làm điều đó, thì được sống.” (10:27,28).

“Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha! Danh Cha được thánh;Nước Cha được đến; xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy; xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ.” (11:2-4).

“Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu Ta: Đừng sợ kẻ giết xác, rồi sau không làm gì được nữa.

“Song Ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ Ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục;

“Phải, Ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ!” (12:4,5).

“Hãy giữ mình về… sự giả hình.

“Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra… Mọi điều mà các ngươi nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà.” (12:1-3).

“Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không cốt tại của cải mình dư dật đâu.” (12:15).

“Hãy… bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời…

“Của báu các ngươi ở đâu, thì lòng ở đó.” (12:33-34).

“Ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.” (12:48).

“Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào Nhà đời đời.” (16:9).

“Nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?” (16:11).

“Khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què đui.

“Thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.” (14:13,14).

“Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ.

“Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.” (17:3,4).

“Xin thêm đức tin cho chúng tôi!” (17:5).

“Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi.” (18:42).

“Đức tin ngươi đã cứu ngươi.”(17:19).

“Sự chi người ta không làm được,thì Đức Chúa Trời làm được.” (18:27).

“Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” (18:13).

“Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” (17:21).

“Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy.” (19:9).

“Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt.” (18:1).

“Người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham.” (16:22).

“Lạy Cha,… xin ý Cha được nên,chớ không theo ý Con.” (22:42).

“Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất.” (22:44).

“Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ…Phi-e-rơ… đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết.” (22:61,62).

“Ta không thấy người nầy có tội gì.” (23:4).

“Chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi,…đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây Thập tự tại đó.” (23:26,33).

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (23:34).

“Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong Nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi…. Hôm nay, ngươi sẽ được ở với Ta trong Ba-ra-đi.” (23:42,43).

“Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha.” (23:46).

“Ngài đã Sống Lại.” (24:6).

“Chúa thật đã Sống Lại.”(24:34).

“Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta nhơn Danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội.” (24:46,47).

“Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (24:32).

“Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.” (24:50,51).

Giăng

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời…

“Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:1,Giăng 1:3,Giăng 1:4).

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (1:14).

“Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người,nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” (1:12,13).

“Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” (1:34).

“Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si.”(1:41).

“Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus.” (1:42).

“Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời,là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (1:29).

“Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.” (1:51).

“Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời…

“Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (3:3,6).

“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

“Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (3:36).

“Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” (5:28,29).

“Ta là Bánh của Sự Sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát.” (6:35).

“Ta bởi trên mà có.” (8:23).

“Ta là Sự Sáng của thế gian.”(8:12).

“Nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.” (8:51).

“Nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” (8:24).

“Chẳng hề có người nào đã nói như Người nầy!” (7:46).

“Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến.” (4:34).

“Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.” (9:4).

“Họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.” (7:30).

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (8:31,32).

“Ta là Con Đức Chúa Trời.” (10:36).

“Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta.” (8:58).

“Ta là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống; chẳng bởi Ta, thì không ai được đến cùng Cha.” (14:6).

“Ta là Người Chăn hiền lành… Ta vì chiên Ta phó sự sống mình… Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta.” (10:14,15,28).

“Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Con ai sống và tin Ta, thì không hề chết.” (11:25,26).

“Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (12:24).

“Hiện nay ngươi chẳng biết sự Ta làm, nhưng về sau sẽ biết.” (13:7).

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: nghĩa là các ngươi phải yêu nhau… Ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” (13:34,35).

“Lòng các ngươi chớ hề bối rối;hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở;bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó.” (14:1-3).

“Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại…

“Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người.” (14:21,23).

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi…

“Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (14:27).

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi!” (16:33).

“Ta là Gốc Nho thật, Cha Ta là người trồng nho… các ngươi là nhánh.” (15:1,5).

“Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.” (15:2).

“Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi… Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (15:4,5).

“Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta,và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (15:7).

“Lời Cha tức là Lẽ Thật.” (17:17).

“Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.” (18:36).

“Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha.” (14:9).

“Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được.” (16:24).

“Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng Ta.” (16:32).

“Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.” (15:14).

“Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (17:5).

“Kìa, xem người nầy!” (19:5).

“Vua các ngươi kia kìa!” (19:14).

“Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (20:28).

“Còn ngươi, hãy theo ta.” (21:22).

“Ngươi yêu Ta chăng?… Hãy chăn chiên Ta.” (21:17).

“Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (20:29).

“Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì Ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách của người ta chép vậy!” (21:25).

“Các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống.” (20:31).

Công vụ các sứ đồ

“Các ngươi sẽ… làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.”(Công vụ 1:8).

“Jêsus nầy được cất lên trời khỏi giữa các ngươi thể nào, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (1:11).

“Cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy… làm Chúa và Đấng Christ.” (2:36).

“Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm , để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (2:38).

“Ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (4:12).

“Các sứ đồ… đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Đức Chúa Jêsus…

“Bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện.” (5:40,41  1:14).

“Còn chúng ta cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.” (6:4).

“Những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành.” (8:4).

“Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi.” (7:59).

“Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!” (7:60).

“Chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu.” (15:11).

“Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi… sẽ được cứu rỗi.” (15:11).

“Đức Chúa Jêsus… đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước.” (10:38).

“Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra… với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại… Chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.” (10:40-42).

“Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin ,… khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa.” (11:23,24).

“Các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh.” (13:52).

“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” (20:35).

“Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được Nước Đức Chúa Trời.” (14:22).

“Những người nầy… đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh… Có nhiều người tin theo.” (17:11,12).

“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới…Ngài là Đấng ban sự sống… cho mọi người. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người…

“Tại trong Ngài, chúng ta được sống động và có… Chúng ta là dòng dõi của Ngài… Chớ nên ngờ (Bản tiếng Anh dịch là: “nghĩ.”) rằng Chúa giống như bạc, vàng, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên.” (17:24-29).

“Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn.” (17:30).

“Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ… đoán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” (17:31).

“Sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình.” (24:15).

“Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt,… Tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia,… về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta… Dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó…Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi.”(20:18-24).

“Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người đã được nên thánh.” (20:32).

“Tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì Danh Đức Chúa Jêsus chịu chết.” (21:13).

Rô-ma

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” (Rô-ma 1:16).

“Tiền công của tội lỗi là sự chết;nhưng sự ban của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ,Chúa chúng ta.” (6:23).

“Tôi là tánh xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi… Tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn…

“Theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác,… bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi…

“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” (7:14,19,22-25).

“Chăm về xác thịt sanh ra sự chết,còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (8:6).

“Nếu anh em sống theo xác thịt,thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.” (8:13).

“Hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.” (8:14).

“Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (8:9).

“Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta…

“Muôn vật… cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.” (8:18,21).

“Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” (8:28).

“Sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến.” (13:11,12).

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng?…

“Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết,sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (8:35-39).

“Ai kêu cầu Danh Chúa, thì sẽ được cứu…

“Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

“Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (10:13,9,10).

“Đừng làm theo điều nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” (12:2).

“Tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ.” (12:3).

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

“Hãy vui mừng trong sự trông cậy,nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

“Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

“Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc…

“Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai… Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người…

“Chính mình chớ trả thù ai… Nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình,nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (12:9-21).

I Cô-rinh-tô

“Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự… Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (1Cô-rinh-tô 1:23,1Cô-rinh-tô 1:24).

“Tôi đã đoán định (Nên dịch là:”quyết định”) rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự.”(2:2).

“Chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài Nền đã lập là Đức Chúa Jêsus Christ.” (3:11).

“Chớ ai khoe mình về loài người.” (3:21).

“Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (1:31).

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới,nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” (3:6).

“Mọi sự đều thuộc về anh em: hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết,hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.” (3:21-23).

“Thì giờ ngắn ngủi… Hình trạng thế gian nầy qua đi.” (7:29,31).

“Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn đều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (2:9).

“Hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời.” (6:20).  “Khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1:8).

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời… sao?” (3:16).

“Nhưng tôi nay là người thể nào,là nhờ ơn Đức Chúa Trời.” (15:10).

“Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (9:27).

“Ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã.” (10:12).

“Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc,kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được Nước Đức Chúa Trời đâu.” (6:9,10).

“Đức Chúa Trời dường đã phơi…các Sứ đồ ra… làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi vẫn bị đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây, mai đó…

“Khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ.

“Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay.” (4:9,11-13).

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

“Dầu tôi được ơn nói tiên tri,cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.

“Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.” (13:1-3).

“Tình yêu thương hay nhịn nhục;tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình,chẳng lên mình kiêu ngạo,

“Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ.

“Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (13:4-8).

“Người chết sống lại thể nào?…Thân thể đã gieo ra hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng.

“Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của Người thuộc về trời.” (15:35,42-49).

“Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (15:51,52).

“Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết,thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp.

“Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi.Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn.” (15:53-58).

II Cô-rinh-tô

“Anh em đứng vững vàng trong đức tin.” (2Cô-rinh-tô 1:24).

“Không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy.” (12:14).

“Chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ.” (4:5).

“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng.” (13:5).

“Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (5:17).

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển.” (3:18).

“Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.” (4:17).

“Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.” (5:1).

“Biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy, thì cách xa Chúa. Vậy, chúng ta muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.” (5:6,8).

“Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình.” (4:8-10).

“Tôi đã chịu… tù rạc nhiều hơn,đòn vọt quá chừng,… năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày, một đêm.

“Lại nhiều lần tôi đi đường…nguy với trộm cướp, chịu khó chịu nhọc,… chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ.” (11:23-27).

“Đã có một cái giằm xóc vào thịt tôi… Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối…

“Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (12:7-10).

Ga-la-ti

“Nếu có ai, hoặc chính chúng tôi,hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8).

“Trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus.” (6:17).

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về Thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (6:14).

“Nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình.” (6:3).

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

“Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát.

“Song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” (6:7,8).

“Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán,tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa,mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.” (5:19-21).

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (5:22).

Ê-phê-sô

“Hãy bước đi trong sự yêu thương.” (Ê-phê-sô 5:2).

“Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa.” (6:10).

“Hãy ở với nhau cách nhơn từ.” (4:32).

“Đâm rễ, vững nền trong sự yêu thương.” (3:18).

“Được dầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” (3:19).

“Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em.” (3:17).

“Hãy thường thường… vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời.” (5:20).

“Tôi… rao truyền… sự giàu có không dò được của Đấng Christ.” (3:8).

“Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ.” (1:18).

“Nguyện Ngài được vinh hiển…trải các thời đại, đời đời vô cùng!” (3:21).

“Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin,mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (2:8).

“Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy Lấy Ca Vịnh, Thơ Thánh và Bài Hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” (5:18,19).

Phi-líp

“Tôi xin trong khi cầu nguyện…cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ.”(Phi-líp 1:9,Phi-líp 1:10).

“Ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được.” (2:15).

“Dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi…

“Tôi… muốn đi ở với Đấng Christ,là điều rất tốt hơn…

“Vì Đấng Christ là Sự Sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (1:20,21,23).

“Tôi cứ làm một điều:… Bươn theo sự ở đằng trước,… cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài…

“Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.” (3:13,14,10,11).

“Chúng ta là công dân trên trời;ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình…

“Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài.” (3:20,21).

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy Vui Mừng Đi!” (4:4).

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (4:6,7).

Cô-lô-se

“Ấy chính Ngài (Đức Chúa Jêsus Christ) là Hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài,… vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh…

“Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài… Chính Ngài là Đầu của Thân thể, tức là Đầu Hội Thánh…

“Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết…

“Trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan, thông sáng… Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự.” (Cô-lô-se 1:4,Cô-lô-se 1:15-20  2:3-10).

“Hãy bước đi trong Ngài…, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài.” (2:6,7).

“Hãy ham mến các sự ở trên trời,đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” (3:2,3).

“Khi nào Đấng Christ, là Sự Sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (3:4).

“Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam,– tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (3:5).

“Anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó,tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác,… nói hành…, lời tục tỉu… nói dối.” (3:8,9).

“Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục,… Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau.” (3:12,13).

“Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương… Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em!” (3:14,15).

“Phải biết ơn. Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em!… Hãy dùng những Ca Vịnh, Thơ Thánh,Bài Hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (3:15,16).

I Tê-sa-lô-ni-ca

“Hãy vui mừng mãi mãi.” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:16).

“Cầu nguyện không thôi.” (5:17).

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.” (5:18).

“Hãy tìm điều thiện luôn luôn.” (5:15).

“Bất cứ việc gì tựa như điều ác,thì phải tránh đi.” (5:22).

“Ráng tập ăn ở cho yên lặng, lấy chính tay mình làm lụng.” (4:11).

“Về phần người đã ngủ… trong Đức Chúa Jêsus, nầy là điều chúng tôi nhờ Lời Chúa mà rao bảo cho anh em…

“Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống;

“Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa.

“Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (5:13-17).

II Tê-sa-lô-ni-ca

“Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài.” (2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7).

“Phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác… hiện ra,… tôn mình lên…, rất đỗi ngồi trong Đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (2:3,4).

I Ti-mô-thê

“Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.”(1Ti-mô-thê 1:5).

“Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật.” (3:15).

“Hãy làm nhiều việc phước đức.” (6:18).

“Cầm lấy sự sống thật.” (6:19).

“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành.” (6:12).

“Hãy… tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.” (6:11).

“Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.” (4:12).

“Về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết.” (5:6).

“Sự tin kính là ích cho mọi việc,vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.”(4:8).

“Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.” (6:6,7).

II Ti-mô-thê

“TA… BIẾT TA ĐÃ TIN ĐẤNG NÀO,chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” (2Ti-mô-thê 1:12).

“Tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả.” (2:24,25).

“Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (3:15).

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của lẽ thật.” (2:15).

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (3:16,17).

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt,sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang,xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn,hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó.” (3:1-5).

“Tuy vậy,… Chúa biết kẻ thuộc về Ngài.” (2:19).

“Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ… mà răn bảo con rằng: Hãy Giảng Đạo,…Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.” (4:1,2).

“Ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.

“Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa… sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó,…cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” (4:6-8).

Tít

“Trông cậy sự sống đời đời.” (Tit 1:2).

“Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ.” (2:7).

“Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải… sẵn sàng làm mọi việc lành.” (3:1).

“Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành.” (3:1).

“Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành,… để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời.” (3:14  2:10).

“Đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” (2:13,14).

Phi-lê-môn

“Có lẽ người đã tạm xa cách anh,cốt để anh nhận lấy người mãi mãi.” (câu 15).

Hê-bơ-rơ

“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách,

“Rồi đến những ngày sau rốt nầy,Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật,lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.

“Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy Lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật;

“Sau khi Con làm xong sự sạch tội,bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.” (Hê-bơ-rơ 1:1-3).

“Nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi,

“Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? — là sự cứu rỗi Chúa truyền ra.” (2:2,3).

“Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm,…

“Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.” (2:10,14,15).

“Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi,… hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng,…

“Hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.  “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng.” (3:1,12-14).

“Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt,tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng…

“Thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” (4:12,13).

“Theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư, hay hết,… Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” (7:16,25).

“Những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên Thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.” (6:4-6).

“Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự hình phạt, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” (10:26,27).

“Ai đã phạm luật pháp Môi-se,…thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi Huyết của giao ước, tức là Huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì… há chẳng… đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?” (10:28,29).

“Đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

“Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” (9:27,28).

“Người công bình… sẽ cậy đức tin mà sống.” (10:38).

“Hãy hằng có tình yêu thương anh em.” (13:1).

“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên.” (11:5).

“Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu.” (12:6).

“Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi.” (13:5).

“Không có đức tin, thì chẳng thế nào ở cho đẹp ý Ngài.” (11:6).

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua,ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (13:8).

“Chớ bỏ lòng dạn dĩ mình… Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến, sẽ đến.” (10:35,37).

“Bởi đức tin, Môi-se… đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi…Người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.” (11:24,27).

Gia-cơ

“Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12).

“Hãy… đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong anh em, là Lời cứu được linh hồn anh em.

“Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” (1:21,22).

“Nhược bằng có ai tưởng mình tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.

“Sự tin đạo thanh sạch, không vết,trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”(1:26,27).

“Ví bằng… có kẻ kém khôn ngoan,hãy cầu xin Đức Chúa Trời,… thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (1:5).

“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện… Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh…

“Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (5:13,15,16).

“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

“Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?” (4:3,4).

“Đức tin không có việc làm cũng chết.” (2:26).

“Hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (4:7).

“Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” (1:15).

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.” (4:8).

“Trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.” (5:19,20).

I Phi-e-rơ

“Ngợi khen Đức Chúa Trời,…Ngài… khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin,nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! Anh em vui mừng về điều đó.” (1Phi-e-rơ 1:3-6).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường…

“Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.”(4:12,13).

“Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng…, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

“Ngài là Đấng anh em không thấy mà YÊU MẾN;… anh em… tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển,

“Nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” (1:7-9).

“Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ Nhà Đức Chúa Trời; vả nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thể nào?

“Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo sẽ trở nên thế nào?

“Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.” (4:17-19).

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (5:7).

“Lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình, trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” (1:13).

“Phải… yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhượng.” (3:8).

“Anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình.” (1:15).

“Cho anh em, là kẻ đã tin, thì (Ngài) là Đá quí.” (2:7).

“Hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy.” (1:17).

“Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng.” (1:22).

“Anh em đã được chuộc… bởi Huyết báu Đấng Christ.” (1:18,19).

“Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng.” (4:8).

“Hãy thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” (3:15).

II Phi-e-rơ

“Gởi cho những kẻ… đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi…

“Chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta,–

“Và, bởi vinh hiển, nhơn đức ấy,Ngài lại ban lời hứa rất quí, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được… trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.” (2Phi-e-rơ 1:1,2Phi-e-rơ 1:3-4).

“Phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ,thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến…Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã.

“Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong Nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.” (1:5-11).

“Trong ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê…, nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.” (3:3,4).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu,… ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất.” (3:8,9).

“Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (3:10).

“Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến.” (3:11,12).

“Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới…

“Vậy nên, … anh em… phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” (3:13,14).

I Giăng

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.

“Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.

“Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (1Giăng 2:15-17).

“Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì đều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

“Ai có sự trông cậy đó trong lòng,thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” (3:2,3).

“Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình.” (3:14).

“Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.” (3:15).

“Sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.” (5:4).

“Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống.” (5:12).

“Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời.” (5:13).

II Giăng

“Chúng ta phải yêu thương nhau.” (câu 5).

III Giăng

“Tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.” (câu 2).

Giu-đe

“Khuyên anh em vì đạo (Nên dịch là: “đức tin”) mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.” (câu 3).

“Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.” (câu 21).

Khải Huyền

“Phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây!” (Khải Huyền 1:3).

“Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,… đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!” (1:6).

“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây,mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy!” (1:7).

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga…, là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng…, Đấng hiện có, đã có, và còn đến…

“Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” (1:5,8,17,18).

“Khá giữ trung tín cho đến chết,rồi Ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” (2:10).

“Ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình; những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy.” (3:4).

“Ta biết công việc của ngươi:ngươi không lạnh, cũng không nóng…

“Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta.” (3:15,16).

“Phàm người kẻ Ta đã yêu, thì Ta quở trách, sửa phạt…

“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.” (3:19,20).

“Tôi nhìn xem, thấy vô số người,không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra…

“Đó là những kẻ… đã giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con…

“Chúng sẽ không đói, không khát nữa;… Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.” (7:9,14,16,17).

“Đó là những lời chơn thật của Đức Chúa Trời.” (19:9).

“Mùa màng dưới đất đã chín rồi.” (14:15).

“Tôi thấy một tòa lớn và trắng,cùng Đấng đương ngồi ở trên… Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa…

“Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có…

“Các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là Sách Sự Sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy…

“Kẻ nào không được biên vào Sách Sự Sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (20:11,12,13,15).

“Tôi thấy trời mới và đất mới…Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng:

“Nầy, Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng; sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

“Những lời nầy đều trung tín và chơn thật.” (21:1-5).

“Thiên sứ chỉ cho tôi xem Sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra…

“Trên hai bờ sông có cây sự sống,… mỗi tháng một lần ra trái.  “Những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa.

“Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành… Chúng sẽ được thấy mặt Chúa… Chúng sẽ trị vì đời đời…

“Những lời nầy là trung tín và chơn thật.” (22:1-6).

“Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (22:11).

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói:Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến!

“Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn,khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (22:17).

“Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, Ta đến mau chóng.–

“A-MEN, LAY ĐUC CHÚA JÊSUS, XIN HÃY ĐẾN!” (22:20).”

Nhưng Câu Nói Hay Nhất Trong Thánh Kinh

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

KINH THÁNH Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Mt3:3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mt3:10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Mt3:11 Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Mt5:13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng. 5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Mt5:17 Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Mt5:18 Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Mt5:23 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 5:24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Mt5:28 Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Mt5:29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi 5:30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. Mt5:32 Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. Mt5:34 Ðừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 5:35 Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Mt5:37 Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Mt5:39 Ðừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Mt5:44 Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng. Mt6:3 Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 6:4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Mt6:7 Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 6:8 Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Mt6:17 Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 6:18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh. Mt6:19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. 6:20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Mt6:21 Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Mt6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. Mt6:27 Trong anh em có ai có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Mt6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Mt6:34 Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Mt7:1 Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Mt7:3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để yù tới? Mt7:7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Mt7:9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? 7:10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Mt7:11 Nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người. Mt7:13 Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 7:14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Mt7:16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. 7:17 Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Mt7:21 Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Mt7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 7:26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Mt8:8 Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Mt8:20 “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Mt9:12 “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Mt9:13 Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Mt9:37 “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”. Mt10:16 Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Mt10:19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 10:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Mt10:24 Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 10:25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun (quỷ), huống chi là người nhà. Mt10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Mt10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Mt10:32 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. 10:33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy. Mt10:42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Mt11:18 Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. 11:19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Mt11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 11:29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mt12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Mt15:8 Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Mt16:19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Mt16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Mt16:25 Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Mt17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. Mt18:3 Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Mt18:19 Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 18:20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Mt18:21 Phê-rô hỏi Ðức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 18:22 Ðức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Mt19:23 Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 19:2 con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Mt20:26 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 20:27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Mt20:28 Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mt21:22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. Mt21:42 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Mt22:14 Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Mt22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Mt22:37 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 22:39 ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Mt23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Mt23:27 Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Mt23:37 Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Mt25:35 Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 25:36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Mt25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Mt26:34 Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ Mc5:9 Người hỏi quỉ: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” Mc5:28 Bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” 5:29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Mc6:4 Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi. Mc12:43 Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 12:44 mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống. Mc14:36 “Aùp-ba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA Lc1:38 Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Lc7:28 Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn Gioan. Lc7:47 Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Lc9:50 Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! Lc9:62 Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. Lc10:19 Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Lc10:41 “Mác-ta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 10:42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Lc11:24 “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”. 11:26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”. Lc12:4 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 12:5 hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Lc12:7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Lc12:20 “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Lc12:40 Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Lc12:51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.12:53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”. Lc13:8 Xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 13:9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Lc13:30 “Kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”. Lc14:11 Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Lc14:26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Lc14:27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Lc16:8 Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Lc16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Lc17:1 Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 17:2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Lc17:4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Lc17:6 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Lc17:17 Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Lc18:8 Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Lc18:27 Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Lc19:40 “Họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!” Lc19:46 “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Lc21:8 “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ. Lc21:14 Anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 21:15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Lc22:18 Từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Ðại Thiên Chúa đến”. Lc22:19 “Ðây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”. Lc22:26 Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Lc22:31 Si-mon, Si-mon ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Lc22:34 “Này Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy”. Lc22:35 Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? Lc22:40 “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Lc22:42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Lc23:34 “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Lc24:36 Ðức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Lc24:49 “Chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”. TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN Ga1:1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ga1:3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ga1:10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Ga1:12 Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ga1:32 Gio-an làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Ga1:33 Chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Ga2:3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Ga2:4 “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến.” Ga2:16 “Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Ga2:19 “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Ga3:5 “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Ga3:6 Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí. Ga3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ga3:14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy. Ga3:16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ga3:17 Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Người, mà được cứu độ. Ga3:18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Ga3:19 Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Ga3:20 Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 3:21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, Ga3:27 Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Ga3:30 Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi. Ga3:36 Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời dời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Ga4:13 “Ai uống nước này, sẽ lại khát. 4:14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” Ga4:21 Ðã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 4:23 Nhưng giờ đã đến – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Ga4:24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” Ga4:34 Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. Ga5:14 Này, anh đã được khỏi bệnh. Ðừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! Ga5:28 Khi giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 5:29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. Ga6:35 Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Ga6:44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy. Ga6:48 Tôi là bánh trường sinh. 6:49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 6:50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. […]… Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ga20:29 Vì đã thấy Thầy, nên anh tin Phúc thay những người không thấy mà tin Cv1:4 Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, 1:5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.” Cv 1:14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên… “Các ông hãy đi, vào đứng trong Ðền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.” Cv 8:15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần 8:16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su 8:17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần Cv 8:18 Ông Si-mon thấy khi các Tông Ðồ đặt tay, thì Thánh Thần được ban xuống,… được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác Rm 14:4 Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng Rm 14:17 Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần Rm 15:9 Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa… 1Cor 12:1 Tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng 1Cor 12:3 Chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói: “Giê-su là đồ khốn kiếp!”; cũng không ai có thể nói rằng: “Ðức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí 1Cor 12:4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí 12:5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa 1Cor 12:7 Thần Khí… tầng trời thứ ba – có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết 2Cor 12:9 Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con 2Cor 13:5 Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không Hãy tự kiểm điểm Anh em chẳng nhận thấy là có Ðức Giê-su Ki-tô ở trong anh em sao? Gl… để lãng phí trong việc hưởng lạc Gc 4:5 Thần Khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta, ước muốn đến phát ghen lên Gc 4:6 Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường Gc 4:10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên Gc 5:12 Ðừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”,… nhận được ân huệ là Thánh Thần Cv 3:6 Ông Phê-rô nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!” Cv 4:31 Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa Cv 5:19 Ban đêm thiên sứ của Ðức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: 5:20 “Các ông… vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí Ep 5:19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa Ep 6:1 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo Ep 6:4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên… đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa Cv 11:15 Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu 11:16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: `Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.’ Cv 12:6 Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá… được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh 12:10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ 12:11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi . NHỮNG CÂU NÓI HAY NHẤT TRONG KINH THÁNH Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Mt3:3 Có tiếng người hô trong hoang địa:. như bồ câu. Mt10:19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói

Cây Lúa Trong Ngôn Ngữ Người Việt

(Ngày ngày viết chữ) Người Việt là cư dân trồng lúa nước điển hình ở Đông Nam Á. Điều này để lại dấu ấn đậm nét trong Việt ngữ, rõ nét nhất là hai từ “lúa” và “nước”. Hiếm có ngôn ngữ nào mà khái niệm “lúa” và “nước” lại thể hiện cụ thể, sinh động như tiếng Việt.

MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỌC

Thông thường, phải là sự vật thân thuộc đến một mức độ nhất định người ta mới đặt tên cho. Và càng thân thuộc, càng tri nhận sâu sắc về sự vật người ta mới dùng các tên riêng để gọi từng bộ phận, từng chi tiết của sự vật đó.

Ở đây, khi xem xét cây lúa, chúng tôi nhận thấy rằng Tiếng Việt có hàng chục từ đơn để chỉ cây lúa nước và các sản phẩm của nó.

Tạm lấy thời điểm cây lúa còn non làm mốc, theo Từ điển Hoàng Phê, “cây lúa non được gieo ở ruộng riêng, sẽ nhổ đi cấy lại khi đến tuổi” gọi là “mạ” [6, tr.605]. Cái ruộng riêng để gieo mạ cũng gọi là ruộng mạ, hành động gieo thóc giống gọi là gieo mạ.

Tua rua thì mặc tua rua, Mạ già, ruộng ngấu không thua bạn điền. [1. tr. 688] Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen. [2. tr. 551] Tháng sáu mà cấy mạ già, Thà rằng công cấy ở nhà ẵm con. Tháng chạp mà cấy mạ non, Thà rằng công cấy ẵm con ở nhà. [1, tr.686]

Tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu nói về kỹ thuật gieo mạ, như “Gieo mạ còn phải kén giống” hay “Mạ mùa sướng cao, mạ chiêm ao thấp” [11, tr.172]. Qua đây, có thể thấy được “phương pháp canh tác của dân quê nước ta rất tinh tế và thích hợp với thổ nghi cùng hoàng cảnh” [3, tr.35]. Cụ thể, tùy theo giống lúa, tùy mùa, tùy thời tiết mà nông dân chọn chân ruộng, chọn cách gieo trồng sao cho phù hợp. Về vụ mùa và vụ chiêm, Phan Kế Bính viết: “Ruộng chia là hai vụ: cày cấy tự tháng Năm tháng Sáu đến tháng Tám tháng Chín được gặt gọi là vụ mùa; cày cấy từ tháng Một tháng Chạp đến tháng Tư tháng Năm năm sau được gặt gọi là vụ chiêm” [9, tr.204 – 205]. Về giống lúa, từ xa xưa đã có phong phú. Trong Vân Đài loại ngữ, Lê Quý Đôn “đã kê ra đến 23 giống lúa mùa, 9 giống lúa chiêm, 29 giống lúa nếp, mỗi giống lại chia thành nhiều loại, tổng cộng có đến hơn trăm loại” (dẫn theo Trần Ngọc Thêm [10, tr.188]).

“Đòng” hay “đòng đòng” là “ngọn của thân cây lúa đã phân hóa thành các cơ quan sinh sản và sẽ phát triển dần thành bông khi lúa trỗ ” [6, tr.331]. Dùng từ “đòng” để gọi phần thân sẽ phát triển thành bông là một hiện tượng đặc biệt. Tiếng Việt không có nhiều loài thực vật có cách gọi riêng như vậy, trừ cây ngô “trỗ cờ” thì các loài cây khác hầu như đều gọi chung là “ra nụ”, “ra bông”.

“Đôi ta như lúa đòng đòng, Đẹp duyên nhưng chẳng được lòng mẹ cha. Đôi ta như chỉ xe ba, Thầy mẹ xe ít đôi ta xe nhiều.” [12]

Cây lúa sau khi gặt lấy bông, phần thân còn lại ngoài đồng gọi là “rạ”. Bông lúa sau khi tuốt hoặc đập lấy thóc, phần thân còn lại gọi là “rơm”.

“Rồi mùa toóc rã rơm khô, Bạn về xứ bạn biết mô mà tìm.” [12] “Toóc” là phương ngữ Trung, cũng có nghĩa là “rạ”. “Yêu nhau chẳng quản đói nghèo, Chiếu rơm chăn rạ cũng theo anh về.” [12] Nhánh của một bông lúa được gọi là “gié”: “Đọt lúa vàng, gié lúa cũng vàng, Anh thương em, cha mẹ họ hàng cũng thương.” [12]

Còn một phần của khóm lúa thì gọi là “chẽn”, cũng có nơi gọi là “dảnh”:

“Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, thấy mênh mông bát ngát, Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, thấy bát ngát mênh mông, Thân em như chẽn lúa đòng đòng, Phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai.” [12]

Về những sản phẩm của cây lúa, các tên gọi cũng vô cùng đặc trưng. Hầu như mỗi một sản phẩm sinh ra từ cây lúa đều có cách định danh riêng. “Thóc” là hạt lúa còn nguyên cả vỏ. Còn thóc sau khi qua xay, giã, tách vỏ rồi thì gọi là “gạo”. Cái vỏ sau khi được tách ra đó gọi là “trấu”.

“Ngày thì đem thóc ra phơi, Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay.” [12] “Còn gạo không biết ăn dè, Đến khi hết gạo ăn dè chẳng ra.” [12] “Bòn tro đãi trấu làm giàu, Đời nay nguyền rủa, đời sau ăn mày.” [12]

Tục ngữ có câu “Cơm gạo mùa, thổi đầu chùa cũng chín” vì “lúa càng chín thì phẩm chất hạt gạo càng cao. Lúa mùa mà chín kỹ gạo rất ngon” [11, tr.176]. Câu tục ngữ này thể hiện sự tự hào về thành quả lao động của bà con nông dân. Và, không những gạo ngon thì cơm ngon, mà hạt gạo trắng nấu thành cơm trông cũng rất “ngon mắt”:

“Cơm trắng ăn với chả chim, Chồng đẹp vợ đẹp, những nhìn mà no.” [11, tr.176]

Phần mầm của hạt gạo gọi là “tấm”, mà nay ta thường dùng để chỉ loại gạo bị vỡ, thường là vỡ đôi. Và khi giã, xay xát gạo, lớp vỏ mềm bao ngoài hạt gạo bị nát vụn ra, có màu vàng nâu, phần đó gọi là “cám”. Tấm và cám cũng được lấy làm tên gọi cho hai nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích có độ nhận diện cao hàng đầu của người Việt – Cổ tích Tấm Cám.

Trong mối quan hệ với tự nhiên, những gì càng thân thuộc càng được tận dụng và càng có giá trị sử dụng. Đối với lúa, ngay cả lớp vỏ mềm bao quanh hạt gạo bị nát vụn khi xay, giã là cám cũng là vật có giá trị. Tục ngữ có câu “Bán cám thì ngon canh, nuôi lợn thì lành áo” [12] không chỉ cho thấy giá trị của cám mà còn phản ánh hiện thực là người nông dân hiểu rất rõ giá trị của những sản phẩm từ lúa. Câu ca dao:

“Bồ dục đâu đến bàn thứ tám, Cám nhỏ đâu đến lần lợn sề.” [12]

cũng cho thấy giá trị của cám, đồng thời còn thông qua đó thể hiện một lẽ đương nhiên trong mối quan hệ người với người. Còn những câu như:

“Đói no một vợ một chồng, Một niêu cơm tấm dằn lòng ăn chơi.” [12] “Sáng trăng giã gạo giữa trời, Cám bay phảng phất thương người phương xa.” [12]

thì mượn hình ảnh tấm cám để giãi bày tâm tư tình cảm của người nông dân.

Hạt gạo tẻ khi nấu chín gọi là “cơm”, hạt gạo nếp khi nấu chín gọi là “xôi”. Điều đáng chú ý là người Việt có hai động từ đơn riêng biệt dùng để chỉ việc nấu cơm và nấu xôi, chính là “thổi” cơm và “đồ” xôi. Tuy đều có nghĩa là “nấu” nhưng chỉ riêng cơm, xôi là đặc biệt như vậy, không phải món nào trong ẩm thực Việt Nam cũng dùng “thổi” hoặc “đồ”.

Câu tục ngữ “Cơm sống tại nồi, cơm sôi tại lửa” [12] không chỉ là kinh nghiệm nấu cơm thuần túy mà qua đó còn thể hiện được quan niệm phàm chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Còn câu tục ngữ “Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà nhảy ổ” [12] là cách nhìn nhận của dân gian về những thức ngon, đẹp trong cuộc sống.

Được mùa thì chê cơm hẩm, Mất mùa thì đẩn cơm thiu. [12] “Thấy nếp thì lại thèm xôi, Ngồi bên thúng gạo nhớ nồi cơm thơm. Hai tay xới xới đơm đơm, Công ai cày cấy sớm hôm đó mà.” [12] Gạo tẻ nếu nấu với nhiều nước cho nhừ thì gọi là “cháo”. Chồng như giỏ, vợ như hom, Đá vàng chung dạ, cháo cơm chung lòng. [12] Cơm sôi to lửa thì ngon, Cháo sôi to lửa thì còn nồi không. [12]

Hạt thóc nếp non rang chín xong giã sạch vỏ thì được món ăn gọi là “cốm”. Đó là chưa kể từ hạt gạo có thể chế thành đủ thứ bún, miếng, bánh đa, bánh tráng, bánh cuốn, phở,…

Điểm đáng chú ý là, tất cả các từ chỉ bộ phận và sản phẩm từ cây lúa ở trên đều là từ đơn chứ không phải từ phức. Từ đơn, theo Hoàng Tuệ, “là từ một tiếng, cứ mỗi tiếng một từ, một từ cứ nguyên hình nguyên dạng mà diễn đạt được nhiều ý nghĩa khác nhau” [7, tr.88]. Trong tiếng Việt, từ đơn là một khối cố định, không thể phân chia thành những bộ phận nhỏ hơn mà có nghĩa. Đặc trưng từ đơn của tiếng Việt là mỗi từ đơn đều vừa là hình vị, vừa là âm tiết. Về nguyên tắc, những khái niệm càng cơ bản càng có nhiều khả năng sử dụng từ đơn để biểu đạt. Và những từ tạo mới thường sẽ có dạng từ phức do cơ chế tổ hợp từ các từ sẵn có. Điều này hết sức có ý nghĩa đối với việc đánh giá độ mật thiết giữa cây lúa và nền văn minh lúa nước với người Việt.

Văn minh lúa nước thể hiện qua từ “lúa”

Người Việt vốn có tâm lý trọng nông và thực tế đã trải qua nhiều triều đại thực thi chính sách kinh tế chỉ chú trọng nông nghiệp. Những chính sách có thể kể đến là “quân điền, khẩn hoang, hộ đê; nhà vua lại thường ra sắc khuyến nông khiến các phủ huyện tổng lý phải khuyên dân chăm giữ bản nghiệp” [3, tr.34]. Dân gian Việt Nam có câu:

“Nhất sĩ nhì nông, Hết gạo chạy rông, Nhất nông nhì sĩ.”

“Công danh theo đuổi mà chi, Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông. Sớm khuya có vợ có chồng, Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa.” [1, tr.661]

Kể cả khi làm lúa thất bát, người nông dân vẫn dặn nhau chớ có ngã lòng:

Ai ơi! Nhớ lấy lời này: Tằm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm. Nhờ trời hòa cốc phong đăng, Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi. Được thua dù có tại trời, Chớ thấy sóng cả mà rời tay co . [1, tr.655]

Lẽ dĩ nhiên, khi làm nông nói chung và làm lúa nói riêng, ai cũng mong được mùa:

– “Bao giờ cho đến tháng Mười Lúa trỗ bời bời nhà đủ người no.” – “Bao giờ cho đến tháng Mười Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn. Bao giờ cho đến tháng Năm Thổi nồi cơm nếp vừa ăn vừa nằm.” [1, tr.656]

Muốn được mùa, người nông dân thường “cầu trời”, dựa vào “ơn trời”:

“Cầu cho mưa thuận gió lành, Lúa vàng nặng hạt, ruộng anh được mùa.” [1, tr.659]

Đó là tâm lý chung phản ánh tư duy thuở hồng hoang, cũng bởi “kỹ thuật canh tác chưa tiến bộ nên sức người ở đây rất mong manh trước bao nhiêu sức mạnh của ngoại giới” [8, tr.36], do đó mà nảy sinh tâm lý tôn kính tự nhiên, chịu ơn tự nhiên.

Dù vậy, người nông dân Việt Nam không hoàn toàn duy tâm, bởi muốn được mùa họ chủ yếu vẫn phải dựa vào kinh nghiệm trồng lúa tích lũy qua bao đời. Chẳng hạn kinh nghiệm “Giồng cây theo gió, cấy lúa theo mưa” [2, tr.549] hoặc “Lúa không phân như ông thần không áo” [2, tr.559]. Hoặc như câu “Lúa phơi màu trông nhau liềm hái” muốn cho thấy cái nhìn chuẩn xác của nhà nông với lúa má nhà mình. Cụ thể, “vụ chiêm vào tháng tư, lúa bắt đầu có hoa. Nếu trời nắng và có gió nồm nam, hoa lúa dễ thụ phấn, khi ấy gọi là lúa phơi màu. Vụ mùa vào tháng tám (lúa sớm), tháng chín (lúa muộn) bắt đầu có gió heo may mà lúa phơi màu thì thuận thời tiết. Vào những thời điểm ấy, nhà nông nên chuẩn bị liềm hái là vừa” [2, tr.559]. Còn câu “Bụi lúa trồng bằng đồng lúa gieo” [2, tr.525] cho thấy kinh nghiệm lúa trồng (lúa cấy) tốt hơn lúa gieo thẳng (lúa sạ ).

Người Việt còn nói “Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bắc là duyên lúa mùa”, về nội dung, đây là một kinh nghiệm trồng lúa. Gió đông thổi từ biển vào vào mùa hè, mang theo hơi nước tạo mưa giúp cho cây lúa vụ chiêm phát triển. Gió bắc thổi vào mùa đông, giúp lúa vụ mùa (vụ đông) thụ phấn tốt, đạt năng suất cao. Đi sâu vào mặt từ vựng, cách dùng “chồng”, “duyên” còn cho thấy có sự nhân hóa cây lúa. Kỳ thực, người Việt rất giỏi nhân hóa, giỏi thổi hồn vào vạn vật, xem vạn vật cũng như người. Nhưng sự nhân hóa đối với cây lúa là một sự nhân hóa mà nói như Đào Thản là một sự nhân hóa “rất triệt để” [4, tr.7]. Chẳng hạn, người Việt có cách nói “đi thăm ruộng”, “đi thăm đồng” hoặc “đi thăm lúa”, “thăm” vốn là từ chỉ hoạt động giữa người với người. Người Việt cũng nói “lúa đương thì con gái” – một cách nói nhân hóa, đồng nhất lúa với người.

Những câu ca dao sau cũng là kinh nghiệm quý báu và có giá trị khoa học:

“Lập thu mới cấy lúa mùa, Khác nào hương khói lên chùa cầu con.” [1, tr.668] “Nửa đêm sao sáng mây cao, Triệu trời nắng gắt, nắng gào chẳng sai. Lúa khô nước cạn ai ôi! Rủ nhau tát nước chờ trời còn lâu. [1, tr.676] Gỗ kiền anh để đóng cày, Gỗ lim gỗ sến anh nay đóng bừa. Răng bừa tám cái còn thưa, Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to. Muốn cho lúa nảy bông to, Cày sâu bừa kỹ phân tro cho nhiều. [1, tr.664]

Và nỗi lo thường trực của nông dân không gì ngoài nỗi lo mất mùa, những câu tục ngữ sau thể hiện nỗi lo đó, đồng thời cho thấy kinh nghiệm trồng trọt cũng như quan niệm về lẽ được mất ở đời:

– “Được mùa lúa úa mùa cau, được mùa cau đau mùa lúa.” – “Được mùa quéo, héo mùa chiêm.” – “Được mùa dưa, sưa mùa lúa.” [2, tr.548]

Còn câu ca dao sau thì thể hiện nỗi lo xa của nông dân về chuyện mùa vụ:

“Đói thì ăn ráy ăn khoai, Chớ thấy lúa trỗ tháng Hai mà mừng.” [1, tr.662]

Lúa trỗ vào tháng Hai theo kinh nghiệm của dân gian là năm đó mất mùa. Bên cạnh nỗi lo mất mùa còn có nỗi lo trộm đạo:

“Cấy lúa, lúa trỗ ra năn, Kẻ trộm gặt mất con ăn bằng gì? Con ăn lộc sắn lộc si, Con ăn bằng gì, cho đến tháng Năm?” [1, tr.660]

Ngoài nỗi lo, đương nhiên không thể thiếu những niềm vui, có những niềm vui rất đỗi bình dị: “Cấy ba cây lúa cho chuôn , Anh đi dạo ruộng, dẫu buồn cũng vui.” [1, tr.659]

Còn đây là không khí xóm làng rộn ràng trong mùa thu hoạch:

Bảo nhau gặt lúa vội vàng, Mang về nhặt tuốt, luận bàn thóc dôi. Người thì nhóm bếp bắc nồi, Người đem đãi thóc để rồi đi rang. Người đứng cối kẻ giần sàng, Nghe canh gà gáy phàn nàn chưa xong. Trong làng già trẻ thong dong, Sớm khuya bện chổi chớ hòng rỗi tay. [1, tr.658]

Lại nói, bàn về công việc nhà nông, ở đây là người trồng lúa, văn học dân gian có hàng loạt bài ca dao mô tả cụ thể, tuần tự cái “nghiệp nông gia” của mình. Xin dẫn ra sau đây vài bài sinh động:

Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời, trông đất, trông mây, Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Trông cho chân cứng đá mềm, Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Chăm bề cày cấy cho xong, Rồi lên sửa việc cung công thể nào. Thi rằng: Trú nhĩ vu mao, Lại câu: Tiêu nhĩ sách đào tương liên . Kíp sửa nhà cửa được yên, Mới ra vãi lúa ăn về mùa sau. [1. tr.673] Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Tháng Ba thì đậu đã già, Ta đi ta hái về nhà phơi khô. Tháng Tư đi tậu trâu bò, Để ta sắm sửa làm mùa tháng Năm. Sáng ngày đêm lúa ra ngâm, Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra. Gánh đi ta ném ruộng ta, Đến khi lên mạ thì ta nhổ về. Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê, Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi. Cỏ lúa dọn đã sạch rồi, Nước ruộng vơi mười còn độ một, hai. Ruộng thấp đóng một gàu giai, Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng. Chờ cho lúa có đòng đòng, Bây giờ ta sẽ trả công cho người. Bao giờ cho đến tháng Mười, Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta. Gặt hái ta đem về nhà, Phơi khô quạt sạch ấy là xong công. [1. tr.683] Tua rua đi rắc mạ mùa Tiểu thử đi bừa, cấy ruộng đất sâu Hàn lộ lúa trỗ bằng đầu Lập đông là quyết về mau gặt mùa. [1. tr.688] Đừng chê em xấu em đen, Vốn em ở đất đồng quen ba mùa. Tháng Tư cấy trộm tua rua, Tháng Sáu cấy mùa, tháng Chạp cấy chiêm. Một năm ba vụ cấy liền, Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng! [1, tr.662-663]

Qua những bài ca dao trên, có thể thấy nghề làm ruộng là một công việc vất vả hầu như quanh năm. Phan Kế Bính nhận xét: “Nhà làm ruộng rất là cần khổ. Thoạt tiên cày vỡ, bừa cỏ, rồi đến gieo mạ cấy lúa. Cày hôm cuốc sớm, vất vả quanh năm, nào khi làm cỏ, nào khi tát nước; giời nắng chang chang, sém cả da cháy cả thịt cũng phải lọm cọm ở giữa cánh đồng, qua sang đông thì giời rét như cắt ruột, xẻo da mà cũng phải dầm chân xuống nước. Nói rút lại thì nghề nghiệp nước ta, không nghề gì khó nhọc bằng nghề làm ruộng” [9, tr.205]. Sự vất vả, cơ cực quanh năm đó của nông gia đã được thể hiện rất đầy đủ trong ca dao, tục ngữ vậy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tổng tập văn học dân gian người Việt. Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội. Tập 15. Ca dao. 2002.

Tổng tập văn học dân gian người Việt. Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội. Tập 1. Tục ngữ. 2002.

Đào Duy Anh. (1938). Việt Nam văn hóa sử cương. Tái bản năm 2014. Hà Nội: NXB Thế giới.

Đào Thản. (1998). Cây lúa, tiếng Việt và nét đẹp văn hoá, tâm hồn Việt Nam. (8 trang). Việt Nam học – Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất (1998). Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đinh Gia Khánh (Chủ biên). (2009). Văn học dân gian Việt Nam. Tái bản lần thứ 12. Hà Nội: NXB Giáo dục.

Hoàng Phê (Chủ biên). (2013). Từ điển tiếng Việt. Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng.

Hoàng Tuệ. (2014). Cuộc sống ở trong ngôn ngữ. HCM: NXB Trẻ.

Lương Đức Thiệp. (2017). Xã hội Việt Nam từ sơ sử đến cận đại. Tái bản lần thứ nhất. Hà Nội: NXB Tri Thức.

Phan Kế Bính. (1915). Việt Nam phong tục. Tái bản năm 2019. Hà Nội: NXB Hồng Đức.

Trần Ngọc Thêm. (2000). Cơ sở văn hóa Việt Nam. Tái bản lần thứ hai. Hà Nội: NXB Giáo dục.

Vũ Ngọc Phan (2017). Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Hà Nội: NXB Văn học.

Website https://cadao.me/.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (Hai Ngôn Ngữ Việt trên website Altimofoundation.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!